AccessTr.neT

Tam Versiyon: Sayıyı Yazıya Çevirme
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2
formumuza bir adet textbox bir adet label ve command buton ekleyip aşağıdaki kodları formumuza yapıştırıyoruz.

Kod:
Option Explicit

Public Function SayiyiYaziyaCevir(Sayi As String, Optional Seviye As Integer = 0) As String
On Local Error Resume Next
Dim Ek As String, Donen As String

Donen = Choose((Mid(Sayi, Len(Sayi) - (Seviye * 3) - 2, 1)) + 1, "", "Yüz", "İkiYüz", "ÜçYüz", "DörtYüz", "BeşYüz", "AltıYüz", "YediYüz", "SekizYüz", "DokuzYüz")
Donen = Donen & Choose((Mid(Sayi, Len(Sayi) - (Seviye * 3) - 1, 1)) + 1, "", "On", "Yirmi", "Otuz", "Kırk", "Elli", "Altmış", "Yetmiş", "Seksen", "Doksan")
Donen = Donen & Choose((Mid(Sayi, Len(Sayi) - (Seviye * 3), 1)) + 1, "", "Bir", "İki", "Üç", "Dört", "Beş", "Altı", "Yedi", "Sekiz", "Dokuz")
 
If Donen <> "" Then Ek = Choose(Seviye + 1, "", "Bin", "Milyon", "Milyar", "Trilyon", "Katrilyon", "Katrilyar") 'Bildiğiniz sayıyla sınırlı
If Donen = "Bir" And Seviye = 1 Then Donen = "" 'BirBin çevrimini iptal etmek için
 
If Seviye * 3 + 3 < Len(Sayi) Then
Donen = SayiyiYaziyaCevir(Sayi, Seviye + 1) & Donen 'Sayinin cevrimi bitmemişse tekrar çağır
End If

SayiyiYaziyaCevir = Donen & Ek
End Function


Private Sub Command1_Click()
Label1.Caption = SayiyiYaziyaCevir(Text1.Text)
End Sub

hocam eline sağlık.
rica ederim ne demek.
Fur
Hocam ayrıntı verebilirmisiniz?
denedim olmadı bende
Sn:Çopumuryalı
Aşağıdaki örneği inceleyeniz.
Örnek için Teşekkür ederim. Yapılması hususunda bilgi almak istedim. Açık bir tanım olması daha iyi olurdu ?
Sayfalar: 1 2