Konu Araçları | Konu Seçenekleri | Gösterim Stili
Tarih
13/06/2019 13:33
Konu Sahibi
nightashes
Yorumlar
14
Okunma
610
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
halily

halily

Uzman
65596
ha....
 26
 1.283
 30/07/2014
215
 -
 
 Ofis 2019 64 Bit
 Bugün,20:23
(13/06/2019 13:33)nightashes Adlı Kullanıcıdan Alıntı: 4- Son olarak bu listelerde mouse scroll kullanılmıyor. Yani aşağı indirmek için listeyi yan çubuğu kullanmak zorunda kalıyorum. Acaba scroll ile aşağı yukarı listeyi nasıl hareket ettirebilirim.
nihayet çalışan bir kod buldum ))))
öncelikle bir modül ekleyin aşağıdaki kodu module yapıştırın

Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
Option Explicit
'Fare tekerinin listbox'ta çalışması için
#If Win64 Then
    Private Type POINTAPI
       XY As LongLong
    End Type
#Else
    Private Type POINTAPI
           X As Long
           Y As Long
    End Type
#End If


Private Type MOUSEHOOKSTRUCT
    Pt As POINTAPI
    hWnd As Long
    wHitTestCode As Long
    dwExtraInfo As Long
End Type

#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" _
                                            Alias "FindWindowA" ( _
                                                            ByVal lpClassName As String, _
                                                            ByVal lpWindowName As String) As Long ' not sure if this should be LongPtr
    #If Win64 Then
        Private Declare PtrSafe Function GetWindowLongPtr Lib "user32" _
                                            Alias "GetWindowLongPtrA" ( _
                                                            ByVal hWnd As LongPtr, _
                                                            ByVal nIndex As Long) As LongPtr
    #Else
        Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "user32" _
                                            Alias "GetWindowLongA" ( _
                                                            ByVal hWnd As LongPtr, _
                                                            ByVal nIndex As Long) As LongPtr
    #End If
    Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
                                            Alias "SetWindowsHookExA" ( _
                                                            ByVal idHook As Long, _
                                                            ByVal lpfn As LongPtr, _
                                                            ByVal hmod As LongPtr, _
                                                            ByVal dwThreadId As Long) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
                                                            ByVal hHook As LongPtr, _
                                                            ByVal nCode As Long, _
                                                            ByVal wParam As LongPtr, _
                                                           lParam As Any) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
                                                            ByVal hHook As LongPtr) As LongPtr ' MAYBE Long
      #If Win64 Then
        Private Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                                                            ByVal Point As LongLong) As LongPtr    '
    #Else
        Private Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                                                            ByVal xPoint As Long, _
                                                            ByVal yPoint As Long) As LongPtr    '
    #End If
    Private Declare PtrSafe Function GetCursorPos Lib "user32" ( _
                                                            ByRef lpPoint As POINTAPI) As LongPtr   'MAYBE Long
#Else
    Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _
                                            Alias "FindWindowA" ( _
                                                            ByVal lpClassName As String, _
                                                            ByVal lpWindowName As String) As Long
   Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32.dll" _
                                            Alias "GetWindowLongA" ( _
                                                            ByVal hWnd As Long, _
                                                            ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
                                            Alias "SetWindowsHookExA" ( _
                                                            ByVal idHook As Long, _
                                                            ByVal lpfn As Long, _
                                                            ByVal hmod As Long, _
                                                            ByVal dwThreadId As Long) As Long
    Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
                                                            ByVal hHook As Long, _
                                                            ByVal nCode As Long, _
                                                            ByVal wParam As Long, _
                                                           lParam As Any) As Long
    Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
                                                            ByVal hHook As Long) As Long
   Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                                                            ByVal xPoint As Long, _
                                                            ByVal yPoint As Long) As Long
    Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" ( _
                                                            ByRef lpPoint As POINTAPI) As Long
#End If

Private Const WH_MOUSE_LL As Long = 14
Private Const WM_MOUSEWHEEL As Long = &H20A
Private Const HC_ACTION As Long = 0
Private Const GWL_HINSTANCE As Long = (-6)
Dim n As Long
Private mCtl As Object
Private mbHook As Boolean
#If VBA7 Then
    Private mLngMouseHook As LongPtr
    Private mListBoxHwnd As LongPtr
#Else
    Private mLngMouseHook As Long
    Private mListBoxHwnd As Long
#End If
     
Sub HookListBoxScroll(frm As Object, ctl As Object)
    Dim tPT As POINTAPI
    #If VBA7 Then
        Dim lngAppInst As LongPtr
        Dim hwndUnderCursor As LongPtr
    #Else
        Dim lngAppInst As Long
        Dim hwndUnderCursor As Long
    #End If
    GetCursorPos tPT
    #If Win64 Then
        hwndUnderCursor = WindowFromPoint(tPT.XY)
    #Else
        hwndUnderCursor = WindowFromPoint(tPT.X, tPT.Y)
    #End If
    If TypeOf ctl Is UserForm Then
        If Not frm Is ctl Then
               ctl.SetFocus
        End If
    Else
        If Not frm.ActiveControl Is ctl Then
             ctl.SetFocus
        End If
    End If
    If mListBoxHwnd <> hwndUnderCursor Then
        UnhookListBoxScroll
        Set mCtl = ctl
        mListBoxHwnd = hwndUnderCursor
        #If Win64 Then
            lngAppInst = GetWindowLongPtr(mListBoxHwnd, GWL_HINSTANCE)
        #Else
            lngAppInst = GetWindowLong(mListBoxHwnd, GWL_HINSTANCE)
        #End If

        If Not mbHook Then
            mLngMouseHook = SetWindowsHookEx( _
                                            WH_MOUSE_LL, AddressOf MouseProc, lngAppInst, 0)
            mbHook = mLngMouseHook <> 0
        End If
    End If
End Sub

Sub UnhookListBoxScroll()
    If mbHook Then
        Set mCtl = Nothing
        UnhookWindowsHookEx mLngMouseHook
        mLngMouseHook = 0
        mListBoxHwnd = 0
        mbHook = False
    End If
End Sub
#If VBA7 Then
    Private Function MouseProc( _
                            ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, _
                            ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As LongPtr
        Dim idx As Long
        On Error GoTo errH
        If (nCode = HC_ACTION) Then
            #If Win64 Then
                If WindowFromPoint(lParam.Pt.XY) = mListBoxHwnd Then
                    If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
                        MouseProc = True
                        If TypeOf mCtl Is Frame Then
                            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                            idx = idx + mCtl.ScrollTop
                            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                                mCtl.ScrollTop = idx
                            End If
                        ElseIf TypeOf mCtl Is UserForm Then
                            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                            idx = idx + mCtl.ScrollTop
                            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                                mCtl.ScrollTop = idx
                            End If
                        Else
                             If lParam.hWnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
                             idx = idx + mCtl.ListIndex
                             If idx >= 0 And idx <= mCtl.ListCount - 1 Then mCtl.ListIndex = idx
                        End If
                    Exit Function
                    End If
                Else
                    UnhookListBoxScroll
                End If
            #Else
                If WindowFromPoint(lParam.Pt.X, lParam.Pt.Y) = mListBoxHwnd Then
                    If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
                        MouseProc = True
                        If TypeOf mCtl Is Frame Then
                            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                            idx = idx + mCtl.ScrollTop
                            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                                mCtl.ScrollTop = idx
                            End If
                        ElseIf TypeOf mCtl Is UserForm Then
                            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                            idx = idx + mCtl.ScrollTop
                            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                                mCtl.ScrollTop = idx
                            End If
                        Else
                             If lParam.hWnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
                             idx = idx + mCtl.ListIndex
                             If idx >= 0 And idx <= mCtl.ListCount - 1 Then mCtl.ListIndex = idx
                        End If
                        Exit Function
                    End If
                Else
                    UnhookListBoxScroll
                End If
            #End If
        End If
        MouseProc = CallNextHookEx( _
                                mLngMouseHook, nCode, wParam, ByVal lParam)
        Exit Function
errH:
        UnhookListBoxScroll
    End Function
#Else
    Private Function MouseProc( _
                            ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, _
                            ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As Long
        Dim idx As Long
        On Error GoTo errH
        If (nCode = HC_ACTION) Then
            If WindowFromPoint(lParam.Pt.X, lParam.Pt.Y) = mListBoxHwnd Then
                If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
                    MouseProc = True

                    If TypeOf mCtl Is Frame Then
                        If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                        idx = idx + mCtl.ScrollTop
                        If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                            mCtl.ScrollTop = idx
                        End If
                    ElseIf TypeOf mCtl Is UserForm Then
                        If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                        idx = idx + mCtl.ScrollTop
                        If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                            mCtl.ScrollTop = idx
                        End If
                    Else
                         If lParam.hWnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
                         idx = idx + mCtl.ListIndex
                         If idx >= 0 And idx <= mCtl.ListCount - 1 Then mCtl.ListIndex = idx
                    End If
                    Exit Function
                End If
            Else
                UnhookListBoxScroll
            End If
        End If
        MouseProc = CallNextHookEx( _
        mLngMouseHook, nCode, wParam, ByVal lParam)
        Exit Function
errH:
        UnhookListBoxScroll
    End Function
#End If


aşağıdaki kodlar da forma eklenecek

Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Private Sub ListBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
HookListBoxScroll Me, Me.ListBox1
End Sub

Private Sub ListBox2_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
HookListBoxScroll Me, Me.ListBox2
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
UnhookListBoxScroll
End Sub
nightashes

nightashes

Aktif Üye
78791
Se.... Be.... AY....
 33
 38
 148
 30/12/2015
11
 Sakarya
 İnşaat Yük. Müh.
 Ofis 2013 32 Bit
 02/07/2019,14:27
Star 
(19/06/2019 13:03)halily Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(13/06/2019 13:33)nightashes Adlı Kullanıcıdan Alıntı: 4- Son olarak bu listelerde mouse scroll kullanılmıyor. Yani aşağı indirmek için listeyi yan çubuğu kullanmak zorunda kalıyorum. Acaba scroll ile aşağı yukarı listeyi nasıl hareket ettirebilirim.
nihayet çalışan bir kod buldum ))))
öncelikle bir modül ekleyin aşağıdaki kodu module yapıştırın

Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
Option Explicit
'Fare tekerinin listbox'ta çalışması için
#If Win64 Then
    Private Type POINTAPI
       XY As LongLong
    End Type
#Else
    Private Type POINTAPI
           X As Long
           Y As Long
    End Type
#End If


Private Type MOUSEHOOKSTRUCT
    Pt As POINTAPI
    hWnd As Long
    wHitTestCode As Long
    dwExtraInfo As Long
End Type

#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" _
                                            Alias "FindWindowA" ( _
                                                            ByVal lpClassName As String, _
                                                            ByVal lpWindowName As String) As Long ' not sure if this should be LongPtr
    #If Win64 Then
        Private Declare PtrSafe Function GetWindowLongPtr Lib "user32" _
                                            Alias "GetWindowLongPtrA" ( _
                                                            ByVal hWnd As LongPtr, _
                                                            ByVal nIndex As Long) As LongPtr
    #Else
        Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "user32" _
                                            Alias "GetWindowLongA" ( _
                                                            ByVal hWnd As LongPtr, _
                                                            ByVal nIndex As Long) As LongPtr
    #End If
    Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
                                            Alias "SetWindowsHookExA" ( _
                                                            ByVal idHook As Long, _
                                                            ByVal lpfn As LongPtr, _
                                                            ByVal hmod As LongPtr, _
                                                            ByVal dwThreadId As Long) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
                                                            ByVal hHook As LongPtr, _
                                                            ByVal nCode As Long, _
                                                            ByVal wParam As LongPtr, _
                                                           lParam As Any) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
                                                            ByVal hHook As LongPtr) As LongPtr ' MAYBE Long
      #If Win64 Then
        Private Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                                                            ByVal Point As LongLong) As LongPtr    '
    #Else
        Private Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                                                            ByVal xPoint As Long, _
                                                            ByVal yPoint As Long) As LongPtr    '
    #End If
    Private Declare PtrSafe Function GetCursorPos Lib "user32" ( _
                                                            ByRef lpPoint As POINTAPI) As LongPtr   'MAYBE Long
#Else
    Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _
                                            Alias "FindWindowA" ( _
                                                            ByVal lpClassName As String, _
                                                            ByVal lpWindowName As String) As Long
   Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32.dll" _
                                            Alias "GetWindowLongA" ( _
                                                            ByVal hWnd As Long, _
                                                            ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
                                            Alias "SetWindowsHookExA" ( _
                                                            ByVal idHook As Long, _
                                                            ByVal lpfn As Long, _
                                                            ByVal hmod As Long, _
                                                            ByVal dwThreadId As Long) As Long
    Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
                                                            ByVal hHook As Long, _
                                                            ByVal nCode As Long, _
                                                            ByVal wParam As Long, _
                                                           lParam As Any) As Long
    Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
                                                            ByVal hHook As Long) As Long
   Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                                                            ByVal xPoint As Long, _
                                                            ByVal yPoint As Long) As Long
    Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" ( _
                                                            ByRef lpPoint As POINTAPI) As Long
#End If

Private Const WH_MOUSE_LL As Long = 14
Private Const WM_MOUSEWHEEL As Long = &H20A
Private Const HC_ACTION As Long = 0
Private Const GWL_HINSTANCE As Long = (-6)
Dim n As Long
Private mCtl As Object
Private mbHook As Boolean
#If VBA7 Then
    Private mLngMouseHook As LongPtr
    Private mListBoxHwnd As LongPtr
#Else
    Private mLngMouseHook As Long
    Private mListBoxHwnd As Long
#End If
     
Sub HookListBoxScroll(frm As Object, ctl As Object)
    Dim tPT As POINTAPI
    #If VBA7 Then
        Dim lngAppInst As LongPtr
        Dim hwndUnderCursor As LongPtr
    #Else
        Dim lngAppInst As Long
        Dim hwndUnderCursor As Long
    #End If
    GetCursorPos tPT
    #If Win64 Then
        hwndUnderCursor = WindowFromPoint(tPT.XY)
    #Else
        hwndUnderCursor = WindowFromPoint(tPT.X, tPT.Y)
    #End If
    If TypeOf ctl Is UserForm Then
        If Not frm Is ctl Then
               ctl.SetFocus
        End If
    Else
        If Not frm.ActiveControl Is ctl Then
             ctl.SetFocus
        End If
    End If
    If mListBoxHwnd <> hwndUnderCursor Then
        UnhookListBoxScroll
        Set mCtl = ctl
        mListBoxHwnd = hwndUnderCursor
        #If Win64 Then
            lngAppInst = GetWindowLongPtr(mListBoxHwnd, GWL_HINSTANCE)
        #Else
            lngAppInst = GetWindowLong(mListBoxHwnd, GWL_HINSTANCE)
        #End If

        If Not mbHook Then
            mLngMouseHook = SetWindowsHookEx( _
                                            WH_MOUSE_LL, AddressOf MouseProc, lngAppInst, 0)
            mbHook = mLngMouseHook <> 0
        End If
    End If
End Sub

Sub UnhookListBoxScroll()
    If mbHook Then
        Set mCtl = Nothing
        UnhookWindowsHookEx mLngMouseHook
        mLngMouseHook = 0
        mListBoxHwnd = 0
        mbHook = False
    End If
End Sub
#If VBA7 Then
    Private Function MouseProc( _
                            ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, _
                            ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As LongPtr
        Dim idx As Long
        On Error GoTo errH
        If (nCode = HC_ACTION) Then
            #If Win64 Then
                If WindowFromPoint(lParam.Pt.XY) = mListBoxHwnd Then
                    If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
                        MouseProc = True
                        If TypeOf mCtl Is Frame Then
                            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                            idx = idx + mCtl.ScrollTop
                            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                                mCtl.ScrollTop = idx
                            End If
                        ElseIf TypeOf mCtl Is UserForm Then
                            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                            idx = idx + mCtl.ScrollTop
                            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                                mCtl.ScrollTop = idx
                            End If
                        Else
                             If lParam.hWnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
                             idx = idx + mCtl.ListIndex
                             If idx >= 0 And idx <= mCtl.ListCount - 1 Then mCtl.ListIndex = idx
                        End If
                    Exit Function
                    End If
                Else
                    UnhookListBoxScroll
                End If
            #Else
                If WindowFromPoint(lParam.Pt.X, lParam.Pt.Y) = mListBoxHwnd Then
                    If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
                        MouseProc = True
                        If TypeOf mCtl Is Frame Then
                            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                            idx = idx + mCtl.ScrollTop
                            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                                mCtl.ScrollTop = idx
                            End If
                        ElseIf TypeOf mCtl Is UserForm Then
                            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                            idx = idx + mCtl.ScrollTop
                            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                                mCtl.ScrollTop = idx
                            End If
                        Else
                             If lParam.hWnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
                             idx = idx + mCtl.ListIndex
                             If idx >= 0 And idx <= mCtl.ListCount - 1 Then mCtl.ListIndex = idx
                        End If
                        Exit Function
                    End If
                Else
                    UnhookListBoxScroll
                End If
            #End If
        End If
        MouseProc = CallNextHookEx( _
                                mLngMouseHook, nCode, wParam, ByVal lParam)
        Exit Function
errH:
        UnhookListBoxScroll
    End Function
#Else
    Private Function MouseProc( _
                            ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, _
                            ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As Long
        Dim idx As Long
        On Error GoTo errH
        If (nCode = HC_ACTION) Then
            If WindowFromPoint(lParam.Pt.X, lParam.Pt.Y) = mListBoxHwnd Then
                If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
                    MouseProc = True

                    If TypeOf mCtl Is Frame Then
                        If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                        idx = idx + mCtl.ScrollTop
                        If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                            mCtl.ScrollTop = idx
                        End If
                    ElseIf TypeOf mCtl Is UserForm Then
                        If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                        idx = idx + mCtl.ScrollTop
                        If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                            mCtl.ScrollTop = idx
                        End If
                    Else
                         If lParam.hWnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
                         idx = idx + mCtl.ListIndex
                         If idx >= 0 And idx <= mCtl.ListCount - 1 Then mCtl.ListIndex = idx
                    End If
                    Exit Function
                End If
            Else
                UnhookListBoxScroll
            End If
        End If
        MouseProc = CallNextHookEx( _
        mLngMouseHook, nCode, wParam, ByVal lParam)
        Exit Function
errH:
        UnhookListBoxScroll
    End Function
#End If


aşağıdaki kodlar da forma eklenecek

Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Private Sub ListBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
HookListBoxScroll Me, Me.ListBox1
End Sub

Private Sub ListBox2_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
HookListBoxScroll Me, Me.ListBox2
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
UnhookListBoxScroll
End Sub


Vallahi süpersiniz...
Diyecek laf yok. Harika bir şekilde işe yaramakta


Alıntı:Her şey bir fikirle başlar.

...........
nightashes

nightashes

Aktif Üye
78791
Se.... Be.... AY....
 33
 38
 148
 30/12/2015
11
 Sakarya
 İnşaat Yük. Müh.
 Ofis 2013 32 Bit
 02/07/2019,14:27
Star 
(19/06/2019 13:03)halily Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(13/06/2019 13:33)nightashes Adlı Kullanıcıdan Alıntı: 4- Son olarak bu listelerde mouse scroll kullanılmıyor. Yani aşağı indirmek için listeyi yan çubuğu kullanmak zorunda kalıyorum. Acaba scroll ile aşağı yukarı listeyi nasıl hareket ettirebilirim.
nihayet çalışan bir kod buldum ))))
öncelikle bir modül ekleyin aşağıdaki kodu module yapıştırın

Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
Option Explicit
'Fare tekerinin listbox'ta çalışması için
#If Win64 Then
    Private Type POINTAPI
       XY As LongLong
    End Type
#Else
    Private Type POINTAPI
           X As Long
           Y As Long
    End Type
#End If


Private Type MOUSEHOOKSTRUCT
    Pt As POINTAPI
    hWnd As Long
    wHitTestCode As Long
    dwExtraInfo As Long
End Type

#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" _
                                            Alias "FindWindowA" ( _
                                                            ByVal lpClassName As String, _
                                                            ByVal lpWindowName As String) As Long ' not sure if this should be LongPtr
    #If Win64 Then
        Private Declare PtrSafe Function GetWindowLongPtr Lib "user32" _
                                            Alias "GetWindowLongPtrA" ( _
                                                            ByVal hWnd As LongPtr, _
                                                            ByVal nIndex As Long) As LongPtr
    #Else
        Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "user32" _
                                            Alias "GetWindowLongA" ( _
                                                            ByVal hWnd As LongPtr, _
                                                            ByVal nIndex As Long) As LongPtr
    #End If
    Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
                                            Alias "SetWindowsHookExA" ( _
                                                            ByVal idHook As Long, _
                                                            ByVal lpfn As LongPtr, _
                                                            ByVal hmod As LongPtr, _
                                                            ByVal dwThreadId As Long) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
                                                            ByVal hHook As LongPtr, _
                                                            ByVal nCode As Long, _
                                                            ByVal wParam As LongPtr, _
                                                           lParam As Any) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
                                                            ByVal hHook As LongPtr) As LongPtr ' MAYBE Long
      #If Win64 Then
        Private Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                                                            ByVal Point As LongLong) As LongPtr    '
    #Else
        Private Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                                                            ByVal xPoint As Long, _
                                                            ByVal yPoint As Long) As LongPtr    '
    #End If
    Private Declare PtrSafe Function GetCursorPos Lib "user32" ( _
                                                            ByRef lpPoint As POINTAPI) As LongPtr   'MAYBE Long
#Else
    Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _
                                            Alias "FindWindowA" ( _
                                                            ByVal lpClassName As String, _
                                                            ByVal lpWindowName As String) As Long
   Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32.dll" _
                                            Alias "GetWindowLongA" ( _
                                                            ByVal hWnd As Long, _
                                                            ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
                                            Alias "SetWindowsHookExA" ( _
                                                            ByVal idHook As Long, _
                                                            ByVal lpfn As Long, _
                                                            ByVal hmod As Long, _
                                                            ByVal dwThreadId As Long) As Long
    Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
                                                            ByVal hHook As Long, _
                                                            ByVal nCode As Long, _
                                                            ByVal wParam As Long, _
                                                           lParam As Any) As Long
    Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
                                                            ByVal hHook As Long) As Long
   Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                                                            ByVal xPoint As Long, _
                                                            ByVal yPoint As Long) As Long
    Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" ( _
                                                            ByRef lpPoint As POINTAPI) As Long
#End If

Private Const WH_MOUSE_LL As Long = 14
Private Const WM_MOUSEWHEEL As Long = &H20A
Private Const HC_ACTION As Long = 0
Private Const GWL_HINSTANCE As Long = (-6)
Dim n As Long
Private mCtl As Object
Private mbHook As Boolean
#If VBA7 Then
    Private mLngMouseHook As LongPtr
    Private mListBoxHwnd As LongPtr
#Else
    Private mLngMouseHook As Long
    Private mListBoxHwnd As Long
#End If
     
Sub HookListBoxScroll(frm As Object, ctl As Object)
    Dim tPT As POINTAPI
    #If VBA7 Then
        Dim lngAppInst As LongPtr
        Dim hwndUnderCursor As LongPtr
    #Else
        Dim lngAppInst As Long
        Dim hwndUnderCursor As Long
    #End If
    GetCursorPos tPT
    #If Win64 Then
        hwndUnderCursor = WindowFromPoint(tPT.XY)
    #Else
        hwndUnderCursor = WindowFromPoint(tPT.X, tPT.Y)
    #End If
    If TypeOf ctl Is UserForm Then
        If Not frm Is ctl Then
               ctl.SetFocus
        End If
    Else
        If Not frm.ActiveControl Is ctl Then
             ctl.SetFocus
        End If
    End If
    If mListBoxHwnd <> hwndUnderCursor Then
        UnhookListBoxScroll
        Set mCtl = ctl
        mListBoxHwnd = hwndUnderCursor
        #If Win64 Then
            lngAppInst = GetWindowLongPtr(mListBoxHwnd, GWL_HINSTANCE)
        #Else
            lngAppInst = GetWindowLong(mListBoxHwnd, GWL_HINSTANCE)
        #End If

        If Not mbHook Then
            mLngMouseHook = SetWindowsHookEx( _
                                            WH_MOUSE_LL, AddressOf MouseProc, lngAppInst, 0)
            mbHook = mLngMouseHook <> 0
        End If
    End If
End Sub

Sub UnhookListBoxScroll()
    If mbHook Then
        Set mCtl = Nothing
        UnhookWindowsHookEx mLngMouseHook
        mLngMouseHook = 0
        mListBoxHwnd = 0
        mbHook = False
    End If
End Sub
#If VBA7 Then
    Private Function MouseProc( _
                            ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, _
                            ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As LongPtr
        Dim idx As Long
        On Error GoTo errH
        If (nCode = HC_ACTION) Then
            #If Win64 Then
                If WindowFromPoint(lParam.Pt.XY) = mListBoxHwnd Then
                    If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
                        MouseProc = True
                        If TypeOf mCtl Is Frame Then
                            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                            idx = idx + mCtl.ScrollTop
                            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                                mCtl.ScrollTop = idx
                            End If
                        ElseIf TypeOf mCtl Is UserForm Then
                            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                            idx = idx + mCtl.ScrollTop
                            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                                mCtl.ScrollTop = idx
                            End If
                        Else
                             If lParam.hWnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
                             idx = idx + mCtl.ListIndex
                             If idx >= 0 And idx <= mCtl.ListCount - 1 Then mCtl.ListIndex = idx
                        End If
                    Exit Function
                    End If
                Else
                    UnhookListBoxScroll
                End If
            #Else
                If WindowFromPoint(lParam.Pt.X, lParam.Pt.Y) = mListBoxHwnd Then
                    If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
                        MouseProc = True
                        If TypeOf mCtl Is Frame Then
                            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                            idx = idx + mCtl.ScrollTop
                            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                                mCtl.ScrollTop = idx
                            End If
                        ElseIf TypeOf mCtl Is UserForm Then
                            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                            idx = idx + mCtl.ScrollTop
                            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                                mCtl.ScrollTop = idx
                            End If
                        Else
                             If lParam.hWnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
                             idx = idx + mCtl.ListIndex
                             If idx >= 0 And idx <= mCtl.ListCount - 1 Then mCtl.ListIndex = idx
                        End If
                        Exit Function
                    End If
                Else
                    UnhookListBoxScroll
                End If
            #End If
        End If
        MouseProc = CallNextHookEx( _
                                mLngMouseHook, nCode, wParam, ByVal lParam)
        Exit Function
errH:
        UnhookListBoxScroll
    End Function
#Else
    Private Function MouseProc( _
                            ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, _
                            ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As Long
        Dim idx As Long
        On Error GoTo errH
        If (nCode = HC_ACTION) Then
            If WindowFromPoint(lParam.Pt.X, lParam.Pt.Y) = mListBoxHwnd Then
                If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
                    MouseProc = True

                    If TypeOf mCtl Is Frame Then
                        If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                        idx = idx + mCtl.ScrollTop
                        If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                            mCtl.ScrollTop = idx
                        End If
                    ElseIf TypeOf mCtl Is UserForm Then
                        If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
                        idx = idx + mCtl.ScrollTop
                        If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                            mCtl.ScrollTop = idx
                        End If
                    Else
                         If lParam.hWnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
                         idx = idx + mCtl.ListIndex
                         If idx >= 0 And idx <= mCtl.ListCount - 1 Then mCtl.ListIndex = idx
                    End If
                    Exit Function
                End If
            Else
                UnhookListBoxScroll
            End If
        End If
        MouseProc = CallNextHookEx( _
        mLngMouseHook, nCode, wParam, ByVal lParam)
        Exit Function
errH:
        UnhookListBoxScroll
    End Function
#End If


aşağıdaki kodlar da forma eklenecek

Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Private Sub ListBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
HookListBoxScroll Me, Me.ListBox1
End Sub

Private Sub ListBox2_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
HookListBoxScroll Me, Me.ListBox2
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
UnhookListBoxScroll
End Sub


Vallahi süpersiniz...
Diyecek laf yok. Harika bir şekilde işe yaramakta


Alıntı:Her şey bir fikirle başlar.


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Çözüldü Koşula Göre Başka Sayfaya Ekleme - Silme derzulya 6 336 02/04/2019, 20:21
Son Yorum: derzulya
Çözüldü Düşey Ara İle İlgili notrino 4 586 28/12/2018, 13:37
Son Yorum: untouchable
Çözüldü Userformdaki Listbox denetimini düzenleme devely 3 1.482 06/09/2016, 13:59
Son Yorum: atoz112
Çözüldü Listbox a gelen veriyi kopyalama veya ilgili satıra gitme hsendogan 4 1.729 15/06/2016, 16:57
Son Yorum: atoz112
Çözüldü Sayfadan sayfaya veri aktarımı sitem27 5 1.320 06/03/2016, 20:55
Son Yorum: atoz112

Türkçe Çeviri: MCTR, Yazılım: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.