Skip to main content

AccessTr.neT


Visual Basic'ten Excele aktarırken hücre birleşmiyor?

Visual Basic'ten Excele aktarırken hücre birleşmiyor?

#1
Visual Basic 6.0'da MsFlexGrid tablomu excele aktarıyorum.. Fakat excele aktardığımda aynı yazıda olan hücreler birleşmemiş olarak gözüküyor.. MergeCells = True komutu ile bildiğim kadarıyla excelde hücrelerin birleşmesi gerekiyor.. Fakat birleştiremedim.. Aynı yazıların birleşmiş olarak tek bi halde yazılması gerekiyor.. Yani 10 tane pazartesi varsa tek bi hücrede birleşip pazartesi yazacak gibi.. Birde yazı uzunluğuna göre hücrenin uzaması gerekirken uzamıyor..

Örnek bir resim: http://i.hizliresim.com/RynR51.png

Kullandığım kodlar aşağıda.. Nerede hata yapıyorum? Excele aktarıldığında aynı satırdaki yazılar neden birleşmiyor tek bi hücre halinde?

Alıntı:On Error Resume Next 'Hata varsa hatayı geçer ve hatalı kısmı boş bırakır
Dim a, i As Long 'Kullanilacak a ve i değişkeni
If Program.MSFlexGrid1.Rows = 1 Then ' Eğer msflexgrid boşsa aktarma yapma
Exit Sub 'Aktarma yapmadan çık
End If 'If komutunu kapattık
Screen.MousePointer = 11
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Set xlApp = New Excel.Application
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1)

For a = 1 To Program.MSFlexGrid1.Cols
For i = 1 To Program.MSFlexGrid1.Rows
xlSheet.Cells(1, a).Font.Bold = True ' Excel' e aktarılan kayıtların ilk sütunu başlıklar olduğu içIn karakterleri bold
xlSheet.Cells(i, 1).Font.Bold = True
xlSheet.Cells(i, a).MergeCells = True
xlSheet.Cells(i, a) = Program.MSFlexGrid1.TextMatrix(i - 1, a - 1)
xlSheet.Cells(i, 3).NumberFormat = "#,##0.00" 'burada Excel tarafına aktarılan kaydın formatını belirleyebilirsiniz
Next i
Next a
Screen.MousePointer = 0
xlBook.Application.Visible = True
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da