AccessTr.neT
Excele Accessteki Tablo Adları Getirme - Baskı Önizleme

+- AccessTr.neT (https://accesstr.net)
+-- Forum: Microsoft Excel (https://accesstr.net/forum-microsoft-excel.html)
+--- Forum: Excel Cevaplanmış Soruları (https://accesstr.net/forum-excel-cevaplanmis-sorulari.html)
+--- Konu Başlığı: Excele Accessteki Tablo Adları Getirme (/konu-excele-accessteki-tablo-adlari-getirme.html)

Sayfalar: 1 2


Excele Accessteki Tablo Adları Getirme - feraz - 10/06/2019

Merhaba.

Excele kapalı accessden tablo adı getiiriyorum.
Fakat resimdede görüldüğü gibi gizli olanlarda geliyor.

[Resim: do.php?thmb=9096]

Gizli olanların gelmemesi için ne yapmak gerek?

Teşekkürler.


Cvp: Excele Accessteki Tablo Adları Getirme - userx - 10/06/2019

Tabloların alt tarafındaki alana sağ tıklayın...


Cvp: Excele Accessteki Tablo Adları Getirme - feraz - 10/06/2019

Konuyu yanlış yazmışım.
Tabloları ben görünür yaptım ayarlardan.

Excele gelecek tablo adı resimdeki gizli olanlar gelmeyecek.
Kodlar Excel içinde.


Cvp: Excele Accessteki Tablo Adları Getirme - userx - 10/06/2019

Sub sayfaisimlerinial(ByRef DosyaUzunismi As String, ByRef Sayfaisimlerilistesi() As String)

    Dim objBaglanti As Object
    Dim adoverisi As Object
    Dim sayfaindis As Long
    Dim adobaglanti As String
    Dim sayfaisimleri As String
    
    Erase Sayfaisimlerilistesi()
    
    adobaglanti = "provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & DosyaUzunismi
    
    Set objBaglanti = CreateObject("ADODB.Connection")
    objBaglanti.Open adobaglanti
    Set adoverisi = objBaglanti.openschema(20)
    
    Do While Not adoverisi.EOF
        If LCase(Left(adoverisi.Fields("TABLE_NAME").Value, 4)) <> "msys" Then
            sayfaisimleri = adoverisi.Fields("TABLE_NAME").Value
            sayfaisimleri = Replace(adoverisi.Fields("TABLE_NAME").Value, "''", "'")
            ReDim Preserve Sayfaisimlerilistesi(0 To sayfaindis)
            Sayfaisimlerilistesi(sayfaindis) = sayfaisimleri
            sayfaindis = sayfaindis + 1
        End If
        adoverisi.movenext
    Loop
    
    adoverisi.Close
    Set adoverisi = Nothing
    objBaglanti.Close
    Set objBaglanti = Nothing


End Sub


Cvp: Excele Accessteki Tablo Adları Getirme - feraz - 10/06/2019

Mobilden kodun inceledim.Pasif yaptığım if kodlarını aktif yapmışsınız.
Ben extra pasip yapmıştım baş yoldan çözüm için.


Cvp: Excele Accessteki Tablo Adları Getirme - berduş - 10/06/2019

Sorunuz "Excel Soruları ve Cevapları" bölümüne taşınmıştır