AccessTr.neT

Tam Versiyon: Access Soyadı Büyük Harf, Adı İlk Harf Büyük Yazdırma
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Herkese kolay gelsin, metin kutusuna yazdığım ad soyad verisini, ad ilk harf büyük, soyad ise tümü büyük nasıl yazdırabilirim?
metin kutusunun adı: MTN_KARISANADISOYADI
Private Sub MTN_KARISANADISOYADI_AfterUpdate()
Dim Dizi As Variant
Dim GVerim As String
Dim Say As Integer

Dizi = Split(Me.MTN_KARISANADISOYADI, " ")

    GVerim = ""

For Say = LBound(Dizi) To UBound(Dizi)

If Say <> UBound(Dizi) Then
    GVerim = GVerim & " " & IlkHarfBuyuk(Dizi(Say)) 
Else  
    GVerim = GVerim & " " & TumuBuyuk(Dizi(Say))

End If

Next


Me.MTN_KARISANADISOYADI = Right(GVerim, Len(GVerim) - 1)

End Sub


Public Function TumuBuyuk(kelime)
   kont = Len(kelime)
   If kont <> 0 Then
       harf = Mid(kelime, 1, 1)
        For i = 1 To Len(kelime)
           harf = Mid(kelime, i, 1)
           If eharf = "." Or eharf = " " Or eharf = "-" Or eharf = "/" Then
               If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "I"
                   ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "İ"
                   ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ç"
                   ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ğ"
                   ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ö"
                   ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ş"
                   ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ü"
                   Else
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & UCase(harf)
               End If
               Else
               If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "I"
                   ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "İ"
                   ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ç"
                   ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ğ"
                   ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ö"
                   ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ş"
                   ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ü"
                   Else
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & UCase(harf)
               End If
           End If
           eharf = harf
       Next i
   End If
End Function


Public Function IlkHarfBuyuk(kelime)
   kont = Len(kelime)
   If kont <> 0 Then
       harf = Mid(kelime, 1, 1)
       If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "I"
           ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "İ"

           ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ç"
           ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ğ"
           ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ö"
           ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ş"
           ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ü"
           Else
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & UCase(harf)
       End If
       For i = 2 To Len(kelime)
           harf = Mid(kelime, i, 1)
           If eharf = "." Or eharf = " " Or eharf = "-" Or eharf = "/" Then
               If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                  IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "I"
                   ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "İ"
                   ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ç"
                   ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ğ"
                   ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ö"
                   ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ş"
                   ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ü"
                   Else
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & UCase(harf)
               End If
               Else
               If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ı"
                   ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "i"
                   ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ç"
                   ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ğ"
                   ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ö"
                   ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ş"
                   ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ü"
                   Else
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & LCase(harf)
               End If
           End If
           eharf = harf
       Next i
   End If
End Function