Skip to main content

AccessTr.neT


Access Soyadı Büyük Harf, Adı İlk Harf Büyük Yazdırma

access_delisi
access_delisi
1
261

Access Soyadı Büyük Harf, Adı İlk Harf Büyük Yazdırma

Çözüldü #1
Herkese kolay gelsin, metin kutusuna yazdığım ad soyad verisini, ad ilk harf büyük, soyad ise tümü büyük nasıl yazdırabilirim?
Cevapla
#2
metin kutusunun adı: MTN_KARISANADISOYADI
Private Sub MTN_KARISANADISOYADI_AfterUpdate()
Dim Dizi As Variant
Dim GVerim As String
Dim Say As Integer

Dizi = Split(Me.MTN_KARISANADISOYADI, " ")

    GVerim = ""

For Say = LBound(Dizi) To UBound(Dizi)

If Say <> UBound(Dizi) Then
    GVerim = GVerim & " " & IlkHarfBuyuk(Dizi(Say)) 
Else  
    GVerim = GVerim & " " & TumuBuyuk(Dizi(Say))

End If

Next


Me.MTN_KARISANADISOYADI = Right(GVerim, Len(GVerim) - 1)

End Sub


Public Function TumuBuyuk(kelime)
   kont = Len(kelime)
   If kont <> 0 Then
       harf = Mid(kelime, 1, 1)
        For i = 1 To Len(kelime)
           harf = Mid(kelime, i, 1)
           If eharf = "." Or eharf = " " Or eharf = "-" Or eharf = "/" Then
               If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "I"
                   ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "İ"
                   ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ç"
                   ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ğ"
                   ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ö"
                   ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ş"
                   ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ü"
                   Else
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & UCase(harf)
               End If
               Else
               If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "I"
                   ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "İ"
                   ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ç"
                   ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ğ"
                   ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ö"
                   ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ş"
                   ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & "Ü"
                   Else
                   TumuBuyuk = TumuBuyuk & UCase(harf)
               End If
           End If
           eharf = harf
       Next i
   End If
End Function


Public Function IlkHarfBuyuk(kelime)
   kont = Len(kelime)
   If kont <> 0 Then
       harf = Mid(kelime, 1, 1)
       If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "I"
           ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "İ"

           ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ç"
           ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ğ"
           ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ö"
           ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ş"
           ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ü"
           Else
           IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & UCase(harf)
       End If
       For i = 2 To Len(kelime)
           harf = Mid(kelime, i, 1)
           If eharf = "." Or eharf = " " Or eharf = "-" Or eharf = "/" Then
               If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                  IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "I"
                   ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "İ"
                   ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ç"
                   ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ğ"
                   ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ö"
                   ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ş"
                   ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "Ü"
                   Else
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & UCase(harf)
               End If
               Else
               If Asc(harf) = 73 Or Asc(harf) = 253 Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ı"
                   ElseIf Asc(harf) = 221 Or Asc(harf) = 105 Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "i"
                   ElseIf harf = "ç" Or harf = "Ç" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ç"
                   ElseIf harf = "ğ" Or harf = "Ğ" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ğ"
                   ElseIf harf = "ö" Or harf = "Ö" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ö"
                   ElseIf harf = "ş" Or harf = "Ş" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ş"
                   ElseIf harf = "ü" Or harf = "Ü" Then
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & "ü"
                   Else
                   IlkHarfBuyuk = IlkHarfBuyuk & LCase(harf)
               End If
           End If
           eharf = harf
       Next i
   End If
End Function
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task