AccessTr.neT
Sqlite, Odbc, Ado Ve Addnew - Baskı Önizleme

+- AccessTr.neT (https://accesstr.net)
+-- Forum: Microsoft Access (https://accesstr.net/forum-microsoft-access.html)
+--- Forum: Access Örnekleri ve Uygulamaları (https://accesstr.net/forum-access-ornekleri-ve-uygulamalari.html)
+--- Konu Başlığı: Sqlite, Odbc, Ado Ve Addnew (/konu-sqlite-odbc-ado-ve-addnew.html)

Sayfalar: 1 2 3


Sqlite, Odbc, Ado Ve Addnew - accessman - 14/05/2020

iyi günler
Sqlite üzerinde veritabanınız var ve ADO ile tabloya kayıt ekleyecek iseniz.
Visual Basic Code
Public Function updateLog(person As String) As Long
    
    Dim akca_conndriver, akca_conndatabasepathnw, akca_conndatabasefile, akca_conndatabaseend As String
    Dim str As String
    Dim strSQL As String
    
    Dim conn As Object, rs As Object
    Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    
    akca_conndriver = "Driver=SQLite3 ODBC Driver;"
    akca_conndatabasepathnw = "Database=\\PC\Local$\akca\data\"
    akca_conndatabasefile = "mdrs.db"
    akca_conndatabaseend = ";"
    
    Set conn = Nothing
    str = akca_conndriver & akca_conndatabasepathnw & akca_conndatabasefile & akca_conndatabaseend
    Set conn = get_akca_dbconn(str)
    
    strSQL = "SELECT * FROM itLogUpdate;"
    rs.Open strSQL, conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
    
    rs.AddNew
    rs!username = usernameD
    rs!perId = person
    rs!pcname = ComputerName()
    rs!updatetime = Now()
    rs.update
        
    updateLog = rs!logID
    
    rs.Close
    
    Set conn = Nothing
    Set rs = Nothing
    

End Function

bunu niye ekledim. çünkü buluncaya kadar saatlerim gitti
ben yandım başkaları yanmasın


RE: Sqlite, Odbc, Ado Ve Addnew - feraz - 14/05/2020

Bunun içinmi yandınız Img-grin
Sadece bağlantı değişliği var değil mi?


RE: Sqlite, Odbc, Ado Ve Addnew - accessman - 14/05/2020

İşte aramızdaki fark bu
sizin gözü kapalı yaptığınızı ben arayıp bulmak için saatler harcıyorum
o kadar da olsun

şu benim uyarı puanım hiç eksilmiyor
ne zaman 19 olacak


RE: Sqlite, Odbc, Ado Ve Addnew - feraz - 14/05/2020

Uyarı puanını 100 e kadar çıkartın kendiliğinden sıfırlanır Img-grin


RE: Sqlite, Odbc, Ado Ve Addnew - accessman - 14/05/2020

mod 100 e göre ayarlanmış


RE: Sqlite, Odbc, Ado Ve Addnew - feraz - 16/05/2020

Hangi program kullanıyorsunuz sqlite vt hazırlamak için.