Skip to main content

AccessTr.neT


Haritada Etiketleme

Haritada Etiketleme

Çözüldü #1
Merhaba,
Ekli örnekte etiket sütunundaki bilginin raptiyede gözükmesi için yardımcı olabilir misiniz lütfen?
.rar Harita Koordinatlara Göre.rar (Dosya Boyutu: 47,53 KB | İndirme Sayısı: 7)
temre, 18-02-2010 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
#2
Merhaba,

Konuyu biraz ilerletmeye çalıştım.

Değerli üstadlar,
Açılan haritanın Form1 içinde açılması için yardımcı olabilir misiniz?
.rar Harita Koordinatlara Göre.rar (Dosya Boyutu: 21,58 KB | İndirme Sayısı: 7)
temre, 18-02-2010 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
#3
Sorunuzu tam anlayamadım Sayın @temre Bing haritanız zaten form1 webbrowser controlde açılıyor, nasıl bir sorun yaşıyorsunuz?
Cevapla
#4
Form1 yüklendiği zaman harita formun içinde değil windows haritalar olarak ayrı açılıyor bende..
temre, 18-02-2010 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
#5
Haritalar özelliği bende kapatılmış olduğu için bu tip bir sorun yaşamadım sanıyorum. Uygulamanızı kullanacak herkes Haritalar uygulamasını engelleyeceksiniz demek abes olur, ilk fırsatta açıp bir kontrol edeceğim.
Cevapla
#6
Sayın @temre

Form_Load olayının kodunu aşağıdaki ile değiştirip dener misiniz?

Visual Basic Code
Private Sub Form_Load()

Dim SQL As String
Dim ADO_RS As ADODB.Recordset
Dim objWMIcimv2 As Object, objProcess As Object, objList As Object
Dim intError As Integer

Set ADO_RS = New ADODB.Recordset
SQL = "select * from [Tablo1]"
    ADO_RS.Open SQL, CurrentProject.Connection, 3, 1
        ADO_RS.MoveFirst
            Do While Not ADO_RS.EOF
            If ADO_RS("Seç") = -1 Then
            WebBrowser1.Navigate "bingmaps:?collection=point." & ADO_RS("X") & "_" & ADO_RS("Y") & "_" & ADO_RS("ETIKET") & "_&lvl=15"
            End If
        ADO_RS.MoveNext
            Loop
    ADO_RS.Close
Set ADO_RS = Nothing

strTerminateThis = "maps.exe"
Set objWMIcimv2 = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2")
Set objList = objWMIcimv2.ExecQuery("select * from win32_process where name='" & strTerminateThis & "'")
For Each objProcess In objList
            intError = objProcess.Terminate 'Terminates a process and all of its threads.
            If intError <> 0 Then Exit For
Next

Set objWMIcimv2 = Nothing
Set objList = Nothing
Set objProcess = Nothing

End Sub
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da