Skip to main content

AccessTr.neT


3 Kritere Göre Kayıt Krşılaştırmak

3 Kritere Göre Kayıt Krşılaştırmak

Çözüldü #1
Private Sub Komut184_Click()
Dim GItem As Variant
Dim Gders_id, xList As Integer
Dim Gis_id As Integer
Dim Galan_id As Integer
Dim Gdersadi As String
Dim Galani As String
Dim Gsinifi As Variant
Dim Gderssaati As Integer
Dim Gprogramturu As String


For xList = 1 To Me.listedersler.ListCount - 1
Gders_id = Me.listedersler.Column(0, xList)
Gis_id = Me.listedersler.Column(1, xList)
Galan_id = Me.listedersler.Column(2, xList)
Gdersadi = Me.listedersler.Column(3, xList)
Galani = Me.listedersler.Column(4, xList)
Gsinifi = Me.listedersler.Column(5, xList)
Gderssaati = Me.listedersler.Column(6, xList)
Gprogramturu = Me.listedersler.Column(7, xList)

'"and [ogrenciadi]='" & Gogradsoyad & "'"
'"and [derssnf]='" & Gsinifi & "'" &

If DCount("ders_ter_id", "tbl_dersyuku", "[is_id]=" & is_id & "and [derssnf]='" & Gsinifi & "'" & "and [dersadi]='" & Gdersadi & "'") = 0 Then

'If DCount("ders_ter_id", "tbl_dersyuku", "[is_id]=" & is_id & "and [derssinifi]=" & Gsinifi & "and [dersadi]=" & Gdersadi) = 0 Then

DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "insert into tbl_dersyuku(dersadi,derssaati,derssınıfı,dersalani,programturu,alan_id,is_id)values ('" & Gdersadi & "'," & Gderssaati & ",'" & Gsinifi & "','" & Galani & "','" & Gprogramturu & "'," & Galan_id & "," & is_id & ")"
DoCmd.SetWarnings True
End If
Next xList
Forms!frm_tercih_islemleri!.Form.frm_alt_tercih.Requery
End Sub

Aynı iş_id türüne ait olan tablomdaki [derssnf] alanı (metinsel ifade) ve [dersadi] alanına ait (metisnsel ifade) olan alanlar eşitse ekleme yapmak istemiyorum.
If DCount("ders_ter_id", "tbl_dersyuku", "[is_id]=" & is_id & "and [derssnf]='" & Gsinifi & "'" & "and [dersadi]='" & Gdersadi & "'") = 0 Then
bu satırda hata mesajı alıyorum?
Cevapla
#2
and ifadesinden önce bir boşluk ekleyerek dener misiniz?
" and gibi
Cevapla
#3
[Resim: couklrj.JPG]

Yaptım ama olmadı. Maalesef

Tamamdır. Alan adında eksiklik varmış. Konu Çözülmüştür.
Son Düzenleme: 14/06/2021, 09:51, Düzenleyen: SeferŞANLI.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task