Skip to main content

AccessTr.neT


32 Bit Sorunu

32 Bit Sorunu

#1
Merhaba arkadaşlar eklediğim programı 64 bit bilgisayarda açabiliyorum. 32 bit bilgisayarda açmaya çalıştığım zaman şifre ekranı sürekli titriyor ve açılmıyor. 64 bit de eklediğim resimde göründüğü gibi içeriği etkinleştir güvenlik uyarısını veriyor. 
 
Bu konuda yardımlarınıza ihtiyacım var. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Kullanıcı Adı : Ali
Parola         : 123
.rar Cari Hesap.rar (Dosya Boyutu: 376,96 KB | İndirme Sayısı: 8)
Son Düzenleme: 27/05/2016, 19:07, Düzenleyen: kenan827.
Cevapla
#2
sayın kenan827,

bahsettiğiniz talebinize yönelik olarak;

arama sayfasında benzer içerikte konular mevcut.aşağıda bunlardan yakın zamandaki bir konu bağlantısı söz konusu.inceleyebilirsiniz.

Ofis 64 Bit Sorunu

DECLARE edilmesi gereken fonksiyonları ve PTRSAFE kullanımlarını yeniden düzenlemelisiniz.

son olarak;
aşağıda bağlantısı yazılı konuyu incelemeniz tablo yapılandırmanıza dair faydalı olacaktır.sonraki zaman süreci içerisinde bu konuda yer alan hususlardan dolayı sorunlara maruz kalmanız muhtemeldir.

Konulara eklenen Uygulama içeriğine yönelik Tavsiyeler

bilginize...iyi çalışmalar,saygılar.
Herkes,kendisinin AR-GE'cisidir...


Konulara eklenen Uygulama içeriğine yönelik Tavsiyeler
Alt Form Denetim Değerlerine ulaşma ve Alt Form Güncelleme
Kapatırken Düzenle (Compact On Close) Seçeneğinin İşaretlenmesi Hakkında
Cevapla
#3
Alıntı:
DECLARE edilmesi gereken fonksiyonları ve PTRSAFE kullanımlarını yeniden düzenlemelisiniz.

Hocam anlattığınız DECLARE ve PTRSAFE kullanımlarını nasıl düzenleyeceğimi bilmiyorum. Yardımcı olabilirmisiniz saygılar. 
Son Düzenleme: 27/05/2016, 19:34, Düzenleyen: kenan827.
Cevapla
#4
sayın kenan827,

yeterli zaman olmaması nedeni ile görebildiğim kadarı ile kullandığınız iki modül içerisinde bir önceki mesajda bahsi geçen hususa dair düzeltme mevcut.

Module1 adlı modülün içeriğini

Kod:
Option Compare Database
Option Explicit


#If VBA7 Then


Global Const SW_HIDE = 0
Global Const SW_SHOWNORMAL = 1
Global Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
Global Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3


Private Declare PtrSafe Function apiShowWindow Lib "user32" _
Alias "ShowWindow" (ByVal hWnd As LongPtr, _
ByVal nCmdShow As LongPtr) As LongPtr


#Else

Global Const SW_HIDE = 0
Global Const SW_SHOWNORMAL = 1
Global Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
Global Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3


Private Declare Function apiShowWindow Lib "user32" _
Alias "ShowWindow" (ByVal hWnd As Long, _
ByVal nCmdShow As Long) As Long
 
#End If


' This function is to be called as such:
' Call fSetAccessWindow (argument)
' The arguments are as follows;
' SW_HIDE - this hides the access database window
' SW_SHOWMAXIMIZED - this maximizes the window
' SW_SHOWMINIMIZED - this minimizes the window
' SW_SHOWNORMAL - this just shows (as normal) the window


Function fSetAccessWindow(nCmdShow As Long)
'Usage Examples
'Maximize window:
' ?fSetAccessWindow(SW_SHOWMAXIMIZED)
'Minimize window:
' ?fSetAccessWindow(SW_SHOWMINIMIZED)
'Hide window:
' ?fSetAccessWindow(SW_HIDE)
'Normal window:
' ?fSetAccessWindow(SW_SHOWNORMAL)
'
Dim loX As Long
Dim loForm As Form
On Error Resume Next
Set loForm = Screen.ActiveForm


If Err <> 0 Then
loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)
Err.Clear
End If


If nCmdShow = SW_SHOWMINIMIZED And loForm.Modal = True Then
MsgBox "Cannot minimize Access with " _
& (loForm.Caption + " ") _
& "form on screen"
ElseIf nCmdShow = SW_HIDE And loForm.PopUp <> True Then
MsgBox "Cannot hide Access with " _
& (loForm.Caption + " ") _
& "form on screen"
Else
loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)
End If
fSetAccessWindow = (loX <> 0)
End Function


kodları ile KOMPLE değiştiriniz.

basFunctions adlı modülün içeriğini de

Kod:
Option Compare Database
Option Explicit


#If VBA7 Then


Private Declare PtrSafe Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal nIndex As LongPtr) As LongPtr


Private Const WM_SETICON = &H80
Private Const IMAGE_ICON = 1
Private Const LR_LOADFROMFILE = &H10
Private Const SM_CXSMICON As LongPtr = 49
Private Const SM_CYSMICON As LongPtr = 50


Private Declare PtrSafe Function LoadImage Lib "user32" Alias "LoadImageA" (ByVal hInst As LongPtr, ByVal lpsz As String, ByVal un1 As LongPtr, ByVal n1 As LongPtr, ByVal n2 As LongPtr, ByVal un2 As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal wMsg As LongPtr, ByVal wParam As LongPtr, LParam As Any) As LongPtr


'Global Referencing
Public Dte As Date
Public CRef As LongPtr


#Else


Private Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal nIndex As Long) As Long


Private Const WM_SETICON = &H80
Private Const IMAGE_ICON = 1
Private Const LR_LOADFROMFILE = &H10
Private Const SM_CXSMICON As Long = 49
Private Const SM_CYSMICON As Long = 50


Private Declare Function LoadImage Lib "user32" Alias "LoadImageA" (ByVal hInst As Long, ByVal lpsz As String, ByVal un1 As Long, ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, ByVal un2 As Long) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, LParam As Any) As Long


'Global Referencing
Public Dte As Date
Public CRef As Long
 
#End If


Public Function SetFormIcon(hWnd As Long, strIconPath As String) As Boolean
Dim lIcon As Long
Dim lResult As Long
Dim X As Long, Y As LongX = GetSystemMetrics(SM_CXSMICON)
Y = GetSystemMetrics(SM_CYSMICON)
lIcon = LoadImage(0, strIconPath, 1, X, Y, LR_LOADFROMFILE)
lResult = SendMessage(hWnd, WM_SETICON, 0, ByVal lIcon)End FunctionFunction IsLoaded(ByVal strFormName As String) As Boolean


    Const conObjStateClosed = 0
    Const conDesignView = 0


    If SysCmd(acSysCmdGetObjectState, acForm, strFormName) <> conObjStateClosed Then
        If Forms(strFormName).CurrentView <> conDesignView Then
            IsLoaded = True
        End If
    End If


End Function


kodları ile KOMPLE değiştiriniz.

inceleyebildiğim kadarı ile bunlar yeterli.fakat olursa da,bu örneklere bakarak diğerlerini düzeltebilirsiniz.

yinelemekte ve dikkatinizi tekrar çekmekte fayda var.

aşağıda bağlantısı yazılı konuyu incelemeniz tablo yapılandırmanıza dair faydalı olacaktır.sonraki zaman süreci içerisinde bu konuda yer alan hususlardan dolayı sorunlara maruz kalmanız muhtemeldir.

Konulara eklenen Uygulama içeriğine yönelik Tavsiyeler

bilginize...iyi çalışmalar,saygılar.

Herkes,kendisinin AR-GE'cisidir...


Konulara eklenen Uygulama içeriğine yönelik Tavsiyeler
Alt Form Denetim Değerlerine ulaşma ve Alt Form Güncelleme
Kapatırken Düzenle (Compact On Close) Seçeneğinin İşaretlenmesi Hakkında
Cevapla
Photo #5
Hocam anlattığınız gibi yaptım Module1 de eklediğim resimdeki hatayı verdi.

[Resim: do.php?img=6228]
Son Düzenleme: 27/05/2016, 23:24, Düzenleyen: kenan827.
Cevapla
#6
sayın kenan827,

öncelikle,
bir hususu düzeltmek adına belirtmekte fayda var kanısındayım.

eklediğiniz resimde Module1 içeriği diye eklediğiniz resimdeki kodlar,konunuzun 4.mesajında Module1 başlığı ile değiştirdiğim kodlar ile aynı değil.

#If VBA7 Then ile başlayan kodlar olmaksızın yazılı olduğu görülmektedir.dolayısı ile de,bu hatayı almış olmanız da bundan kaynaklıdır.bu nedenle,aynı modülün içeriğini eklediğim hali ile değiştirerek kullanmayı deneyiniz.

bilginize...iyi çalışmalar,saygılar.
Herkes,kendisinin AR-GE'cisidir...


Konulara eklenen Uygulama içeriğine yönelik Tavsiyeler
Alt Form Denetim Değerlerine ulaşma ve Alt Form Güncelleme
Kapatırken Düzenle (Compact On Close) Seçeneğinin İşaretlenmesi Hakkında
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da