Skip to main content

AccessTr.neT


A Sayfasında Olan Veri B Sayfasında Varsa A Sayfasındaki İlgili Satırı Silme

A Sayfasında Olan Veri B Sayfasında Varsa A Sayfasındaki İlgili Satırı Silme

Çözüldü #1
Sayfa Seçimi userformundaki combobox1sayfasındaki B7 den AZ Aralığında A7den son dolu satıra kadar silip veri SAYFASı B C D E satırları combobox1 de ki sayfaya uygun gelecek . Eğer combobox1deki sayfada yazılı veri KONTROL sayfası F2:F aralığında varsa combobox1deki sayfasnin ilgili satırın/ SATIRLARIN komple silinmesi için aşağıdaki kodu yazmaya çalıştım ama olmadı
.rar PUANTAJ ÇALIŞMA 2.rar (Dosya Boyutu: 228,88 KB | İndirme Sayısı: 6)
Cevapla
#2
Daha sonra isimleri rütbeleri yerleştirdikten sonra isimlerin karşına 1 1 1 1 şeklinde 30 sütun 1 yazıp en son 31 sütunda 1 yazanları toplayacak biçim ve formatı ekli dosyada vardi
Cevapla
#3
İlgilenen yok heralde abey akşam birara bakarım.
Cevapla
#4
(18/11/2020, 19:05)feraz yazdı: İlgilenen yok heralde abey akşam birara bakarım.
Size de zahmet olacak Zafer Hocam. Ben uygunum. Eliniz dert görmesin
Cevapla
#5
Hocam aslında kontrol sayfasındaki D E F sütunlarında olan bilgi varsa yani
VERİ sayfasında bulunan personelin sicili Adı soyadı Rütbesini KONTROL sayfasındaki Koşul 1 Koşul 2 veya koşul 3'ten herhangi birine uyması durumunda Ocak Ayı sayfasına almamasını istiyorum. Her ayın B7 hücresinden başlayarak kopyalama işlemi yapılacak
Misal Koşul 1de Grup Amirliği yazıyorsa Ocak ayına VERİ sayfasında bürosu Grup Amirliği diyen hiç kimseyi kopyalamayacak Koşul2 ve 3'de olsun olmasın kopyalama yapılmayacak
Misal rütbesi Teknisyen Yardımcısı yazıyorsa Ocak ayına VERİ sayfasında rütbesi Teknisyen Yardımcısı diyen hiç kimseyi kopyalamayacak Koşul1 ve 3'de olsun olmasın kopyalama yapılmayacak
Misal Sicili 743924 yazıyorsa Ocak ayına VERİ sayfasında sicili 743924 diyen hiç kimseyi kopyalamayacak Koşul1 ve 2'de olsun olmasın kopyalama yapılmayacak
Cevapla
#6
Doğru anladımmı bilemiyorum. Deneyiniz.

Private Sub SayfayýHazýrla_Click()

Dim bul As Range, s1 As Worksheet, s2 As Worksheet, s3 As Worksheet
Dim arr(), i As Long, son As Long, dogru As Boolean, say As Long, soncomboSayfa As Long

If Len(Trim(Me.ComboBox1.Value)) = 0 Then
    MsgBox "Sayfa seciniz...", vbCritical, "Safa sec"
    Exit Sub
End If

Set s1 = ThisWorkbook.Sheets("VERÝ") 'Veri
Set s2 = ThisWorkbook.Sheets("KONTROL") 'Kontrol
Set s3 = ThisWorkbook.Sheets(Me.ComboBox1.Value)
son = s1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
soncomboSayfa = s3.Cells(Rows.Count, "Aj").End(3).Row
If soncomboSayfa < 7 Then soncomboSayfa = 7

If son < 2 Then GoTo son
ReDim arr(1 To son, 1 To 5)
say = 1
On Error Resume Next
s3.Range("A7:E" & soncomboSayfa).ClearContents
On Error GoTo 0
For i = 2 To son
    dogru = False
    Set bul = s2.Range("D:F").Find(s1.Cells(i, 2).Value, , , 1) 'Sicil
    If Not bul Is Nothing Then dogru = True
    Set bul = s2.Range("D:F").Find(s1.Cells(i, 3).Value, , , 1) 'ad
    If Not bul Is Nothing Then dogru = True
    Set bul = s2.Range("D:F").Find(s1.Cells(i, 4).Value, , , 1) 'soyad
    If Not bul Is Nothing Then dogru = True
    Set bul = s2.Range("D:F").Find(s1.Cells(i, 5).Value, , , 1) 'rütbe
    If Not bul Is Nothing Then dogru = True
    If dogru = False Then
        arr(say, 1) = say
        arr(say, 2) = s1.Cells(i, 2).Value
        arr(say, 3) = s1.Cells(i, 5).Value
        arr(say, 4) = s1.Cells(i, 3).Value
        arr(say, 5) = s1.Cells(i, 4).Value
        say = say + 1
    End If
Next
If say > 1 Then
    s3.Range("A7").Resize(say, UBound(arr, 2)).Value = arr
End If

son:
Set s1 = Nothing: Set s2 = Nothing: Set s3 = Nothing: Set bul = Nothing: Erase arr
MsgBox "Bitti", vbInformation, "Bitti"
End Sub
.rar PUANTAJ ÇALIŞMA 3.rar (Dosya Boyutu: 297,82 KB | İndirme Sayısı: 2)
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da