Skip to main content

AccessTr.neT


Access den Excel e sayfa bazlı veri gönderimi

Access den Excel e sayfa bazlı veri gönderimi

Çözüldü #1
Sevgili hocalarımız, sevgili forum üyeleri...

Başlığı özellikle bu şekilde yazmak istedim çünkü benim yapmayı düşündüğüm seçimli veri gönderimi forumdaki diğer örneklerden biraz farklı. Ben sorumu açıklayayım, sizler icabında varolan örnekleri benim sorunuma nasıl uyarlayacağımı da anlatabilirsiniz.

Sorum şu: Access Tablomda varolan verileri alan bazında, istediğim alandaki değer değişiminde excele atarken ayrı sayfalar halinde atması.

Dahada açıklayıcı olsun: Diyelimki kişi bilgilerini tuttuğum bir veritabanım olsun. Ben bunları excele göndermek istiyorum ama her kişinin bilgisini excelde aynı dosyada ayrı ayrı sayfalara atmasını istiyorum ve o sayfaya ilgili kişinin ismini yazmasını istiyorum.

Dediğim gibi forumdaki ilgili örnekleri inceledim ama benim sorunumu karşılamadığını düşündüm. Eğer yanılıyorsam bilgilendirin lütfen.

Umarım yeterince açık anlatabilmişimdir.

Saygılarımla,
Kadir
Son Düzenleme: 14/02/2009, 19:06, Düzenleyen: kdurmaz.
Cevapla
Çözüldü #2
Kod:
Option Compare Database

Public Sub CopyRs2Sheet(strsql As String, strWorkBook As String, Optional strWorkSheet As String, Optional strCellRef As String)
On Error GoTo ProcError
DoCmd.Hourglass True

Dim objXLApp As Object
Dim objXLWb As Object
Dim objXLSheet As Object
Dim rs As DAO.Recordset
Dim fld As DAO.Field
Dim I As Integer
Dim iSheets As Integer

Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(strsql, dbOpenSnapshot)

Set objXLApp = CreateObject("Excel.Application")
iSheets = objXLApp.SheetsInNewWorkbook
objXLApp.SheetsInNewWorkbook = 1
Set objXLWb = objXLApp.Workbooks.Open(strWorkBook)
objXLApp.SheetsInNewWorkbook = iSheets
If strWorkSheet = "" Then
strWorkSheet = "Sheet1"
End If
If strCellRef = "" Then
strCellRef = "A1"
End If

Set objXLSheet = objXLWb.Worksheets(strWorkSheet)

objXLSheet.Range(strCellRef).CopyFromRecordset rs
objXLSheet.Columns.AutoFit

objXLWb.Save
objXLWb.Close

If Not rs Is Nothing Then rs.Close
Set rs = Nothing

Set objXLSheet = Nothing
Set objXLWb = Nothing

If Not objXLApp Is Nothing Then objXLApp.Quit
Set objXLApp = Nothing

DoCmd.Hourglass False
Exit Sub

ProcError:

Select Case Err
Case 9
objXLWb.Worksheets.Add
Set objXLSheet = objXLWb.ActiveSheet
objXLSheet.Name = strWorkSheet

Resume Next

Case 1004
objXLApp.Workbooks.Add
Set objXLWb = objXLApp.ActiveWorkbook
objXLWb.SaveAs strWorkBook

Resume Next

Case Else
DoCmd.Hourglass False
MsgBox Err.Number & " " & Err.Description
Stop
Resume 0
End Select

End Sub


buda düğme kodu yalnız unutma eskisini siler yenisini ekler

Kod:
Dim stFile As String
Dim strSQL2 As String
  strSQL2 = "SELECT * From sor1 "
            strSQL2 = strSQL2 & "WHERE DURUM Like '" & durumum & "' And YILAYGÜN=" & ayımyılım
    stFile = CurrentProject.Path & "\" & durumum & ".xls"
Kill stFile

Call CopyRs2Sheet(strSQL2, stFile, "Sayfa1", "A1")

sayfa 1 yazan yere sen istediğin yazabilirsin bunu bir döngüye bağlarsan her dönmede kişileri yeni bir sayfa gibi ekler
meşhur çin atasözü  "ACCESS İLE YAPABİLECEKLERİNİZ HAYAL EDEBİLECEKLERİNİZ İLE SINIRLIDIR" siz ne kadar hayal edebiliyorsunuz
Cevapla
Çözüldü #3
Sevgili esrefigit,

Yardım için teşekkür ederim.
Fakat, veritabanı konusunda genel olarak çok bilgili olduğum söylenemez dolayısıyla vb kodları konusunda çok iyi olmadığımdan, döngüye bağlamanın nasıl olduğunu bilmiyorum. İşin bu kısmını da benim için açıklığa kavuşturabilir misiniz?

Örnek:
Benim veritabanımdaki kişiler A,B ve C olsun. Sizin verdiğiniz kodlar A kişisinin verilerini yazdırdı diyelim, B ve C için ne yapmalıyım ki bu döngü devam etsin.

Saygılar
Cevapla
Çözüldü #4
bunun için sanırım örnek eklemeniz gerekir
meşhur çin atasözü  "ACCESS İLE YAPABİLECEKLERİNİZ HAYAL EDEBİLECEKLERİNİZ İLE SINIRLIDIR" siz ne kadar hayal edebiliyorsunuz
Cevapla
Çözüldü #5
Örneği ekledim.

Bahsettiğim konuyu örneğe uyarlayacak olursak:
[ED] tablosundaki kişilerin bilgilerini excele atarken herbirini aynı dosyada ama ayrı sayfalara yerleştirmesini istiyorum.
Sizin vermiş olduğunu kodları ilave etmedim, yanlış birşeyler yapmamak için.
Veritabanı henüz tasarım aşamasında olduğundan tasarımın kusuruna bakmazsınız umarım. Img-grin
.rar ED PORTFÖY BİLGİSİ.rar (Dosya Boyutu: 37,53 KB | İndirme Sayısı: 50)
Cevapla
Çözüldü #6
öncelikle tablo yapıların çok karmaşık olduğu için kod yavaş çalışmakta ama senin istediğin oldu
modül bölümü geneldir açıklamaya gerek yoktur lakin
kodun bu bölümünü açıklama gereği duydum diğer ilgilenen arkadaşlar içinde sanırım faydalı olur

Private Sub Komut0_Click()
rstkayit diye bir ado kaydı belirledik
Dim rstkayit As New ADODB.Recordset
-------------------------------------------
strsql diye bir string alanı oluşturdukki bununla tabloyu açalım
Dim strsql As String
----------------------------------------------
strsql diye bir string alanı oluşturdukki bununla tabloyu ikinci defa açalım
Dim strsql2 As String
------------------------------------------------------------
stfile diye bir string alan oluşturdukki buna Excel sayfasının yerini tarif edelim
Dim stFile As String
-----------------------------------------------------
ad diye bir alan oluşturdukki buna ilk açtığımız tablodan isimleri alalım
Dim ad As String
-------------------------------------------------------------
CurrentProject.Path veritabanımızın olduğu yer diğerini kendimiz ekledik
stFile = CurrentProject.Path & "\" & "ED.xls"
-----------------------------------------------------
burda strsql adlı alana tablonun sorgusunu yazdık
strsql = "SELECT * From GMDETAY "
---------------------------------------------------------
rstkayit alanının yeni bir kayıt alanı olduğunu söyledik
Set rstkayit = New ADODB.Recordset
----------------------------------------------------
rstkayit alanının strsql le verdiğimiz sorguyu açacağını belirttik ve sadece okunabilir olduğunu söyledik adLockReadOnly
rstkayit.Open strsql, CurrentProject.Connection, adOpenStatic, adLockReadOnly
---------------------------------------------------------------
burda rstkayit ile açtığımız tabloyu dolanmaya başlıyoruz ilk kayıttan itibaren
If rstkayit.EOF <> True Then
Do
-----------------------------------------------------------
ad alanına her kayıtta EDAD alanındaki isimi alıyoruz
ad = rstkayit("EDAD")
-----------------------------------------------------------------

strsql2 alanına bir sorgu belirledik ve bu sorguyu ad alanına verdiğimiz isim ile sınırladıkki her kayıtta exceel sayfasına her shet ayrı bir kayıt olarak alabilelim
strsql2 = "SELECT * From GMDETAY WHERE EDAD Like '" & ad & "*'"
----------------------------------------------------------------
burda modülü çağırıyoruz strsql2 açtırarak ona ad alanına aldığımız ismide ekleyerek A1 hücresinden başlamak üzere her sayfaya bir kişi olmak üzere kayıtları exceele aktarıyoruz
Call CopyRs2Sheet(strsql2, stFile, ad, "A1")
-----------------------------------------------------------
burda rstkayit sonraki kayıt sonraki kayıt diye döndürüyoruz
rstkayit.MoveNext
-------------------------------------------------
rstkayit son kaydına kadar bu işlem devam etsin diyoruz
Loop Until rstkayit.EOF
End If
-----------------------------------------------------------------
burda rstkayit da verdiğimiz tablo ile bağlantıyı kesiyoruz
Set rstkayit = Nothing
Set conn = Nothing
--------------------------------------------------------
sanırım bunu söylememe gerek yok
End Sub


unutmadan Excel sayfasını kesinlikle silmiyorsun ve veritabanının olduğu yerde olmalı ve aynı isimde olmalı şayet değiştirisen "ED.xls" burdanda değiştirmen gerekir
.rar ed.rar (Dosya Boyutu: 45,08 KB | İndirme Sayısı: 80)
meşhur çin atasözü  "ACCESS İLE YAPABİLECEKLERİNİZ HAYAL EDEBİLECEKLERİNİZ İLE SINIRLIDIR" siz ne kadar hayal edebiliyorsunuz
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task