Skip to main content

AccessTr.neT


Access Isnull Hatası

Access Isnull Hatası

Çözüldü #1
PHP Kod:
If Not IsNull(Me.txtAdAra.Value) Then 
If Not IsNull(Me.txtSoyadAra.Value) Then

Merhaba yukardaki  kodd Isnull çalışmıyor ve listboxta arama tam sonuç vermiyor.Kodun tamamı altta.
F8 ile adım adım ilerleyince Textboxlara veri girdikçe Textbox değerleri boş olarak geliyor.
Mesela txtAdAra a herhangi bir değer yazıp arama yapınca bazen yazılan değeri tanımıyor galiba.

Ado ile bir Listbox ve Listview yapayım dedim Access olarak bir sürü hata oluyor.Excelde böyle bir hata olmadı şimdiye kadar.
Acaba Access neden isnull ve Len fonksiyonlarında hatalı oluyor?


SQL Code
Private Sub txtAdAra_Change()
    Call Ara
End Sub

Private Sub txtSoyadAra_Change()
    Call Ara
End Sub


Sub Ara()

    With cn
        If .State = adStateOpen Then
            .Close
            Set cn = Nothing
        End If
    End With

    Set cn = CurrentProject.Connection

     strSQL = "Select id,FORMAT(Tarih, 'dd.mm.yyyy') as Tarih,Ad,Soyad,Yas,format(Telefon,'(###) ### ## ##')as Telefon From Tablo1 where Not IsNull(id)"
     If Not IsNull(Me.txtAdAra.Value) Then strSQL = strSQL & " and Ad like '%" & Me.txtAdAra.Value & "%'"
     If Not IsNull(Me.txtSoyadAra.Value) Then strSQL = strSQL & " and Soyad like '%" & Me.txtSoyadAra.Value & "%'"

    With rs
        If .State = adStateOpen Then .Close
        .CursorType = adOpenDynamic
        .CursorLocation = 3
        .LockType = adLockOptimistic
        .Open strSQL, cn, , , 1
    End With

    Lstbox.ColumnCount = 6
    Lstbox.ColumnWidths = "2Cm;2Cm;3Cm;3Cm;3Cm;3Cm"
    Lstbox.ColumnHeads = True

    Set Lstbox.Recordset = rs

   
End Sub
.rar Ado Sql ekle güncelle sil Listbox ve Listview.rar (Dosya Boyutu: 123,41 KB | İndirme Sayısı: 4)
Cevapla
#2
Textboxun Change yerine BeforeUpdate  kod bloğuna Call Ara ara ekleyince hata olmuyor garip bir durum.

Change olayında neden hata oluyor?
Cevapla
#3
Değiştiğinde olayı için ikinci metin kutusu eklemelisiniz. Form Üzerinden Veri Arama konusu fikir verebilir.
"Boş Örnek Eklerim, Yapıp Verirler" demeyin, örneğinizi hazırlayın.
Komplike kod talebiniz var ise İletişim bağlantısından bize ulaşın. 
Cebelleşmezsen Öğrenemezsin. 
Cevapla
#4
kodları aşağıdaki gibi düzenler misiniz
txtAdAra değiştiğinde olayı
Visual Basic Code
Private Sub txtAdAra_Change()
   Ara (txtAdAra.Text)
End Sub
txtSoyadAra değiştiğinde olayı
Visual Basic Code
Private Sub txtSoyadAra_Change()
  Ara , txtSoyadAra.Text
End Sub
Ara fonksiyonu
Visual Basic Code
Sub Ara(Optional adtxt As String, Optional soyadtxt As String) 'değişti 
If IsNull(adtxt) Then adtxt = Me.txtAdAra.Value '<--Eklendi
If IsNull(soyadtxt) Then soyadtxt = Me.txtSoyadAra.Value'<--Eklendi
  
  With cn
    If .State = adStateOpen Then
      .Close
      Set cn = Nothing
    End If
  End With

  Set cn = CurrentProject.Connection

   strSQL = "Select id,FORMAT(Tarih, 'dd.mm.yyyy') as Tarih,Ad,Soyad,Yas,format(Telefon,'(###) ### ## ##')as Telefon From Tablo1 where Not IsNull(id)"
'   If Not IsNull(Me.txtAdAra.Value) Then strSQL = strSQL & " and Ad like '%" & Me.txtAdAra.Value & "%'"   '<--silindi
'   If Not IsNull(Me.txtSoyadAra.Value) Then strSQL = strSQL & " and Soyad like '%" & Me.txtSoyadAra.Value & "%'"   '<--silindi
   strSQL = strSQL & " and Ad like '%" & adtxt & "%'" & " and Soyad like '%" & soyadtxt & "%'" 'silindi diğerleri sadece bu eklendi

  With rs
    If .State = adStateOpen Then .Close
    .CursorType = adOpenDynamic
    .CursorLocation = 3
    .LockType = adLockOptimistic
    .Open strSQL, cn, , , 1
  End With

  Lstbox.ColumnCount = 6
  Lstbox.ColumnWidths = "2Cm;2Cm;3Cm;3Cm;3Cm;3Cm"
  Lstbox.ColumnHeads = True

  Set Lstbox.Recordset = rs

  
End Sub
Cevapla
#5
(12/01/2020 11:42)berduş Adlı Kullanıcıdan Alıntı: kodları aşağıdaki gibi düzenler misiniz
txtAdAra değiştiğinde olayı
Visual Basic Code
Private Sub txtAdAra_Change()
     Ara (txtAdAra.Text)
End Sub
txtSoyadAra değiştiğinde olayı
Visual Basic Code
Private Sub txtSoyadAra_Change()
    Ara , txtSoyadAra.Text
End Sub
Ara fonksiyonu
Visual Basic Code
Sub Ara(Optional adtxt As String, Optional soyadtxt As String) 'değişti 
If IsNull(adtxt) Then adtxt = Me.txtAdAra.Value '<--Eklendi
If IsNull(soyadtxt) Then soyadtxt = Me.txtSoyadAra.Value'<--Eklendi
   
    With cn
        If .State = adStateOpen Then
            .Close
            Set cn = Nothing
        End If
    End With

    Set cn = CurrentProject.Connection

      strSQL = "Select id,FORMAT(Tarih, 'dd.mm.yyyy') as Tarih,Ad,Soyad,Yas,format(Telefon,'(###) ### ## ##')as Telefon From Tablo1 where Not IsNull(id)"
'     If Not IsNull(Me.txtAdAra.Value) Then strSQL = strSQL & " and Ad like '%" & Me.txtAdAra.Value & "%'"     '<--silindi
'     If Not IsNull(Me.txtSoyadAra.Value) Then strSQL = strSQL & " and Soyad like '%" & Me.txtSoyadAra.Value & "%'"     '<--silindi
      strSQL = strSQL & " and Ad like '%" & adtxt & "%'" & " and Soyad like '%" & soyadtxt & "%'" 'silindi diğerleri sadece bu eklendi

    With rs
        If .State = adStateOpen Then .Close
        .CursorType = adOpenDynamic
        .CursorLocation = 3
        .LockType = adLockOptimistic
        .Open strSQL, cn, , , 1
    End With

    Lstbox.ColumnCount = 6
    Lstbox.ColumnWidths = "2Cm;2Cm;3Cm;3Cm;3Cm;3Cm"
    Lstbox.ColumnHeads = True

    Set Lstbox.Recordset = rs

   
End Sub
Teşekkürler sayın @berduş.


Kod yapıları değişmiş sanırım 10 adet Textbox ile bağlantılı arama yapılsa kodlar uzayacak.

Excel ile arşivim vardı orda kod yapıları aynı ve hata olmuyor.

Acaba benim eklediğim Access dosyasında neden hataoluyor?


Excel dosyasını ve kodlarını ekleyeyim bir deneyiniz.O kodlara göre Access kodları ayarlanmalı.Çünkü başka planlarım var Img-grin
Visual Basic Code
Private Sub TextBox1_Change()
     Call Me.listele
End Sub

Private Sub TextBox2_Change()
     Call Me.listele
End Sub

Private Sub TextBox3_Change()
     Call Me.listele
End Sub

Private Sub TextBox4_Change()
     Call Me.listele
End Sub

Private Sub TextBox5_Change()
    Call Me.listele
End Sub

Private Sub TextBox6_Change()
     Call Me.listele
End Sub


    Sub listele()
    Dim s As String
    Me.ListBox1.Clear
    DoEvents
    Dim con As Object
Application.ScreenUpdating = False
    Set con = CreateObject("adodb.connection")
    con.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;"""
    
With Me
    s = "select f1,f2,f3,f4,Format(f5,'dd.mm.yyyy'),f6 from [Sayfa1$A2:F65000] where not isnull(f1)" 'Tarih formati
    If .TextBox1.Text <> "" Then s = s & " and f1 like '" & .TextBox1.Text & "'" 'ilk harflere göre arama yapar % textbox icin & combobox icin * yerine gecer
    If .TextBox2.Text <> "" Then s = s & " and f2 like '" & .TextBox2.Text & "'" 'ilk harflere göre arama yapar % textbox icin & combobox icin * yerine gecer
    If .TextBox3.Text <> "" Then s = s & " and f3 like '" & .TextBox3.Text & "'" 'ilk harflere göre arama yapar % textbox icin & combobox icin * yerine gecer
    If .TextBox4.Text <> "" Then s = s & " and f4 like '" & .TextBox4.Text & "'" 'ilk harflere göre arama yapar % textbox icin & combobox icin * yerine gecer
    If .TextBox5.Text <> "" Then s = s & " and  Format(f5,'dd.mm.yyyy') like '" & .TextBox5.Text & "'"  'Tarih formati
    If .TextBox6.Text <> "" Then s = s & " and f6 like '" & .TextBox6.Text & "'" 'ilk harflere göre arama yapar % textbox icin & combobox icin * yerine gecer

On Error Resume Next
     .ListBox1.ColumnCount = 120
     .ListBox1.Column = con.Execute(s).getrows
    
End With

Application.ScreenUpdating = True
    
    Set con = Nothing
End Sub
.rar ADO ile Textbox ve Listbox.rar (Dosya Boyutu: 23,5 KB | İndirme Sayısı: 0)
Cevapla
#6
accesste .text ve .value şeklinde 2 değer vardır.
".value" alanın gerçek değerini gösterir, tabloda kayıtlı halini siz metin kutusu içindeyken enter tuşuna basmadığınız müddetçe value değişmez o nedenle textchange olayından etkilenmez
".text" alanda o anda yazan metni gösterir yani gerçek olanı değil geçici olanı gösterir ama bunun için mfarklı etin kutusuna odaklanmış olmak
exceli çok bilmiyorum ama galiba excelde sadece .text var sorun bundan kaynaklanıyor olabilir.
uygun olursam ara fonksiyonunu farklı bir şekilde düzenlemeye çalışırım metin kutuları değişse bile kod sabit kalır
iyi çalışmalar
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da