Skip to main content

AccessTr.neT


Access ve Vb’de Karaktersel ve Sayısal Fonksiyonlar -1-

mehmetdemiral
mehmetdemiral
9
8572

Access ve Vb’de Karaktersel ve Sayısal Fonksiyonlar -1-

#1
ACCESS VE VB’DE KARAKTERSEL VE SAYISAL FONKSİYONLAR 1. BÖLÜM

1-Len( )

Bilgi:
Bu fonksiyon ile parametre değerinin uzunluğu bulunur

Genel Yazılışı:
Len(Bilgi veya Değişken)

Kullanımı:
Ad= “İstanbul”
Uzunluk = Len(Ad)

(Sonuç Uzunluk=8 Olur, çünkü Ad değişkeni olan “İstanbul” 8 karakterdir.


2- Left ( )

Bilgi:
Bu fonksiyon ile parametre değerinin soldan itibaren istenen sayı kadar ayrılması, çıkarılması mümkün olur.

Genel Yazılışı:
Left(Bilgi veya Değişken)

Kullanımı:
sehir = “Samsun”
Sonuç = left(sehir,3)

(Sonuç değeri soldan itibaren 3 değeri verecektir. Yani Sonuç= “Sam” olur.

3- Right( )

Bilgi:
Bu fonksiyon ile parametre değerinin sağdan itibaren istenen sayı kadar ayrılması, çıkarılması mümkün olur.

Genel Yazılışı:
Right(Bilgi veya Değişken)

Kullanımı:
sehir = “Samsun”
Sonuç = right(sehir,3)

(Sonuç değeri sağdan itibaren 3 değeri verecektir. Yani Sonuç= “sun” olur.
4- LTrim( ) ve LTrim$( )
Bilgi:
LTrim( ) kendisine parametre olarak verilen herhangibir tipteki, LTrim$( ) ise karaktersel veya variant tipindeki bilgilerin baş tarafında yer alan boşlukları çıkarır.

Genel Yazılışı:
LTrim(Bilgi veya değişken)

Kullanımı:
Sehir = “Samsun “
Sonuç= Ltrim(Sehir)

Bu durumda Sonuç değeri “Samsun” olacaktır, yani sondaki boşluklar silinecektir.


5- RTrim( ) ve RTrim$( )
Bilgi:
RTrim( ) kendisine parametre olarak verilen herhangibir tipteki, RTrim$( ) ise karaktersel veya variant tipindeki bilgilerin baş tarafında yer alan boşlukları çıkarır.

Genel Yazılışı:
RTrim(Bilgi veya değişken)

Kullanımı:
Sehir = “ Samsun“
Sonuç= Rtrim(Sehir)

Bu durumda Sonuç değeri “Samsun” olacaktır, yani baştaki boşluklar silinecektir.

6- Trim( )
Bilgi:
Trim( ) fonksiyonu Ltrim( ) ve RTrim( ) fonksiyonlarının tek tek yaptıklarını tek başına yapıp değerin önündeki ve sonundaki boşlukları çıkartmaktadır.

Genel Yazılışı:
Trim(Bilgi veya değişken)

Kullanımı:
Sehir = “ Samsun “
Sonuç= Trim(Sehir)

Bu durumda Sonuç değeri “Samsun” olacaktır, yani sondaki ve baştaki boşluklar silinecektir.

7- LCase$( )
Bilgi:
Bu fonksiyon, kendisine parametre olarak verilen değerin içindeki büyük harfleri küçük harfe çevirmektedir.

Genel Yazılışı:
LCase(Karaktersel Bilgi)

Kullanımı:
Ad= “MEHMET DEMİRAL”
Sonuç = LCase(Ad)

Bu durumda Sonuç değeri “mehmet demİral” olacaktır, yani tüm değerler küçük harfe dönüşecektir. (İ harfine dikkat. Bunu halletmek için if.. then veya case select kullanarak kod yazmak gerekebilir.)


8- UCase$( )
Bilgi:
Bu fonksiyon, kendisine parametre olarak verilen değerin içindeki küçük harfleri büyük harfe çevirmektedir.

Genel Yazılışı:
UCase(Karaktersel Bilgi)

Kullanımı:
Ad= “Mehmet Demiral”
Sonuç = UCase(Ad)

Bu durumda Sonuç değeri “MEHMET DEMIRAL” olacaktır, yani tüm değerler büyük harfe dönüşecektir.


9- Mid$( ) ve Mid( )
Bilgi:
Bu fonksiyon, kendisine parametre olarak verilen değerin içindeki belirlenen bir kısmını ayırıp çıkarmak amacıyla kullanılır. Karakter sayısı verilmezse değerin sonuna kadar alınır.

Genel Yazılışı:
Mid(Karaktersel Bilgi, Başlama Yeri, Alınacak Karakter Sayısı)

Kullanımı:
Ad= “Mehmet Demiral”
Sonuç = mid(Ad, 4, 7)

Bu durumda Sonuç değeri “met Dem” olacaktır, yani değerin baştan itibaren 4.ncü karakterinden başlayıp 7 değeri alınmıştır.

NOT: Mid( ) fonksiyonu variant(değişken) tipte veri döndürür, mid$( ) ise karaktersel bilgi döndürür.


10- InStr( )
Bilgi:
Bu fonksiyon, kendisine parametre olarak verilen değerin içindeki bir bilgiyi aramak için kullanılır.
Genel Yazılışı:
InStr(Başlama Yeri, Karaktersel Bilgi, Aranacak Bilgi)

Kullanımı:
Sonuc = InStr(1, “Mehmet”, “e” )

Bu durumda Sonuç değeri 2 olacaktır. Çünkü “Mehmet” isminin 1. karakterinden sonraki ilk “e” harfi 2.nci sıradadır. Sayma işlemi verilen başlama yerinden başlamakla beraber bulunan değer tüm alana göre verilir.

Daha iyi anlamak için bir başka örnek:
Sonuc = InStr(3, “Mehmet”, “e” )

Bu durumda 2.nci sıradaki “e” değil 3.ncü karakterden sonraki ilk “e” değeri bulunacaktır. Ama bulunan değer “Mehmet” siminin 5 karakter olmasına bakılarak “4” şeklinde dönecektir.

1. Bölüm buraya kadar… İkinci Bölümde Şunlar Olacak:

11- StrComp( )
12- Str$( )
13- String$( ) ve String( )
14- Chr( )
15-Tab( )
16- Spc( )
17- Asc( )
18- Val( )
19- Abs( )
20- Int( )
21- Sqr( )
22- Sign( )
23- Date( ), Time( ) ve Now( )
24- Shell( )


Ve
Diğer Yazı Dizimizin Konusu

DOSYA ve DİZİNLER ÜZERİNDE KULLANILAN KOMUTLAR
1- CurDir, ChDir, MkDir ve RmDir( )
2- FileCopy
3- Kill
4- Name
5- FileLen( ) ve FileDateTime( )
6- GetAttr( ) ve SetAttr( )
7- Dir( )
İnadına, ille de Accesstr.net...
Cevapla
#2
Sn Mehmet Hocam elinize sağlık teşekkür ederim. Saygılar...
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesi


Cevapla
#3
Teşekkür ederim. Valla bir yerden alıntı veya kopyala yapıştır değildir. Bir kaynaktan yararlanarak kendi ifade ve örneklerimi tek tek yazdım. Özgün bir çalışmadır.Sadece fonksiyonların adlarını ve sıralamasını bir kaynaktan almak zorunda kaldım. Tüm fonksiyonları ezbere sıralamam mümkün değildi, mutlaka atladığım olurdu o zaman...
İnadına, ille de Accesstr.net...
Cevapla
#4
VB bilgisi olmayanlara oldukça yararı olacak açıklama.
Cevapla
#5
Çok fazla ayrıntıya girmeden, kafa karıştırmadan ana hatlarıyla ve öğretmeye yönelik bir çalışma olsun dedim.
İnadına, ille de Accesstr.net...
Cevapla
#6
Teşekkürler Mehmet hocam, Hayırlı Ramazanlar.
Kaplumbağa ya dikkat et...
Sadece  başını çıkartıp risk aldığında ilerleyebiliyor...
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task