Skip to main content

AccessTr.neT


Access Veri Tabanı Kayıt Numarası

Access Veri Tabanı Kayıt Numarası

Çözüldü #1
Merhaba,

Access veri tabanına Excel üzerinden kayıt yaparken ilk sütunda 1 , 2 , 3 olarak otomatik kayıt sırası geliyor.

Yapmak istediğim kayıt numarasının başında "kayıt" kelimesinin olması. kayıt1 , kayıt2 , kayıt3 şeklinde.

Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar.
Cevapla
#2
örnek çalışmanızı eklemeniz çözümü kolaylaştırır
Cevapla
#3
Merhaba kodlarım aşağıdaki gibidir;

Kod:
Private Sub CommandButton1_Click()
Set rs = CreateObject("adodb.recordset")
With rs
    .Open "select * from veriler", con, 1, 3
    .addnew
On Local Error Resume Next   
    .fields("tarih").Value = Format(CDate(TextBox1.Value), "dd.mm.yyyy")
    .fields("srad").Value = CStr(TextBox2.Value)
    .fields("adsoyad").Value = CStr(TextBox3.Value)
    .fields("odetarihi").Value = Format(CDate(TextBox6.Value), "dd.mm.yyyy")
    .fields("odedigi").Value = CDbl(Round(TextBox7.Value, 2))
    .fields("aciklama").Value = CStr(TextBox8.Value)
    .Update
End With
Call UserForm_Initialize
Call UserForm_Activate
Set rs = Nothing
End Sub

.fields("id").Value = kayıt1 kayıt2 kayıt3 olarak sıralı bir şekilde artarak giriş yapmak istiyorum
Cevapla
#4
Yazdıklarınızdan yorumladığım kadarıyla;
id alanı otomatik sayıysa metin ile birlikte kayıt yapılamaz (kayıt..) gibi
Bunun için yeni bir alan oluşturulmalı
Ve her kayıt eklendiğinde sayım yaptırarak istediğinize ulaşılabilir
.fields(....).Value="kayıt" & DCount("*","veriler")+1 gibi
Cevapla
#5
Excel 2016 kullanıyorum


Kod:
.fields(id).Value="kayıt" & DCount("*","veriler")+1  >>>  Sub or function not defined hatası alıyorum  DCount sarı işaretliyor.


Kod:
.Fields(id).Value = "kayıt" & Application.WorksheetFunction.DCount("*", "veriler") + 1 >>> type mismatch hatası alıyorum "*" sarı işaretliyor.
Son Düzenleme: 07/04/2022, 16:32, Düzenleyen: osmanyd.
Cevapla
#6
Örneği görmediğimiz için tahmin yürütüyorum...

Sayfa adı Sayfa1 diyelim
Kayıtları saydıracağımız sütun A2:A.. diyelim


Dim iRw As Integer
Dim iSat As Integer
Dim RwNm As String

With Worksheets("Sayfa1")
iRw=.Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
iSat=Application.WorksheetFunction.Count(.Range("A2:A" & iRw))+1
End With
RwNm="kayıt" & iSat

With rs
......

.Fields(id).Value = RwNm

.....
Son Düzenleme: 07/04/2022, 21:08, Düzenleyen: mozuer.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task