Skip to main content

AccessTr.neT


Accesse Online Veri girme

Accesse Online Veri girme

#1
hepimizin şstediği Access veritabanıma heryerden Access ile veri girebiliyim hatta cep telefonundan bile veri girebileyim hatta pda ya basit bir program yazayım ordanda veri girebileyim herkesin istedeiğidir yani crm gibi bir şey

işte bunu web servisler ile yapabileceğiz

aynı nufüsün borsanın merkez bankasının kullandığı gibi basit web servisleri yazacağız ve uzaktan bu servisler aracılığı ile accesse veri gireceğiz yada veri sorguluyacağız şifre kontrol edebileceğiz online mesaj servisi yapabileceğiz hatta hatta Access içine tabloya resim yada başka dosyalar yükleyebileceğiz yani yine hayal gücü söz konusu

[Resim: ekranalntsdd.jpg]

bu servisin asmx görüntüsü ancak biz wsdl ile çalışacağızşimdilik asmx kodları daha tamamlanmamış bitince bütün dosyaları bir likte ekleyeceğim

Imports System
Imports System.Web
Imports System.Web.Services
Imports System.Web.Services.Protocols
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Imports System.Xml
Imports System.Xml.Serialization

<WebService(Description:="Bu bir AccessTR kod arama uygulamasıdır.", Namespace:="https://accesstr.net/")> _
<WebServiceBinding(ConformsTo:=WsiProfiles.BasicProfile1_1)> _
<Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()> _
Public Class WebService
Inherits System.Web.Services.WebService

Private Property Access_Conn As OleDbConnection
<WebMethod(Description:="sifrekontrol")> _
Public Function sifrekontrol(ByVal isim As String, ByVal sif As Integer) As String
Dim baglanti As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("database.mdb"))
Dim insertcommand As String
insertcommand = "select * from kullaniciler where kullaniciadi= ' + isim +'"
Dim adap As New OleDb.OleDbDataAdapter(insertcommand, baglanti)
Dim a1 As New DataSet
adap.Fill(a1, "gs")
Return a1.GetXmlSchema
End Function
<WebMethod(Description:="ara")> _
Public Function ara() As String
Dim baglanti As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("database.mdb"))
Dim adap As New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from Tablo1", baglanti)
Dim a1 As New DataSet
adap.Fill(a1, "gs")
Return a1.GetXml
End Function

<WebMethod(Description:="ekle")> _
Public Function ekle(ByVal item1 As String, ByVal item2 As String) As Integer
Dim baglanti As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("database.mdb"))
Dim insertcommand As String
insertcommand = "INSERT INTO Tablo1 (ad,kod) VALUES ('" + item1 + "','" + item2 + "')"
Dim komutum As New OleDb.OleDbCommand(insertcommand, baglanti)
komutum = baglanti.CreateCommand
komutum.CommandType = CommandType.Text
komutum.CommandText = insertcommand
baglanti.Open()
ekle = komutum.ExecuteNonQuery
baglanti.Close()
End Function
<WebMethod(Description:="guncelle")> _
Public Function guncelle(ByVal item1 As String, ByVal item2 As String, ByVal item3 As Integer) As Integer
Dim baglanti As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("database.mdb"))
Dim insertcommand As String
insertcommand = "INSERT INTO Tablo1 (ad,kod) VALUES ('" + item1 + "','" + item2 + "')"
Dim komutum As New OleDb.OleDbCommand(insertcommand, baglanti)
komutum = baglanti.CreateCommand
komutum.CommandType = CommandType.Text
komutum.CommandText = insertcommand
baglanti.Open()
guncelle = komutum.ExecuteNonQuery
baglanti.Close()
End Function

End Class


bunlarda

access içinde kullandığımız kodlarPrivate Sub Komut0_Click()
sifreal (sifrebul("esref", "123"))
End Sub
Function sifreal(st As String) As String
Dim xmlDoc As New MSXML2.DOMDocument30
Dim ad As IXMLDOMNodeList
Dim kod As IXMLDOMNodeList
Dim adNode As IXMLDOMNode
Dim kodNode As IXMLDOMNode
xmlDoc.async = False
xmlDoc.loadXML (st)
If (xmlDoc.parseError.errorCode <> 0) Then
Dim myErr
Set myErr = xmlDoc.parseError
MsgBox ("You have error " & myErr.reason)
Else
Set ad = xmlDoc.getElementsByTagName("kullaniciadi")
Set kod = xmlDoc.getElementsByTagName("sifre")
For i = 0 To (ad.length - 1)
Set adNode = ad.nextNode
Set kodNode = kod.nextNode
MsgBox adNode.Text & kodNode.Text
Next
End If
End Function
Function sal(st As String) As String
Dim xmlDoc As New MSXML2.DOMDocument30
Dim ad As IXMLDOMNodeList
Dim kod As IXMLDOMNodeList
Dim adNode As IXMLDOMNode
Dim kodNode As IXMLDOMNode
xmlDoc.async = False
xmlDoc.loadXML (st)
If (xmlDoc.parseError.errorCode <> 0) Then
Dim myErr
Set myErr = xmlDoc.parseError
MsgBox ("You have error " & myErr.reason)
Else
Set ad = xmlDoc.getElementsByTagName("ad")
Set kod = xmlDoc.getElementsByTagName("kod")
For i = 0 To (ad.length - 1)
Set adNode = ad.nextNode
Set kodNode = kod.nextNode
MsgBox adNode.Text & kodNode.Text
Next
End If
End Function
Function ekle()
Dim oSoapClient As New MSOSOAPLib30.SoapClient30
Set oSoapClient = New MSOSOAPLib30.SoapClient30
oSoapClient.MSSoapInit "http://localhost:61013/WebSite5/WebService.asmx?wsdl", "WebService", "WebServiceSoap"
Dim nResult As String
If (Err <> 0) Then
MsgBox "Sunucu Bağlanamadı."
Else
nResult = oSoapClient.ekle("eşref", "zeki")
End If
Set oSoapClient = Nothing
MsgBox "Veriler Sunucuya Eklendi"
End Function
Function ara() As String
Dim oSoapClient As New MSOSOAPLib30.SoapClient30
Set oSoapClient = New MSOSOAPLib30.SoapClient30
oSoapClient.MSSoapInit "http://localhost:61013/WebSite5/WebService.asmx?wsdl", "WebService", "WebServiceSoap"
If (Err <> 0) Then
MsgBox "Sunucu Bağlanamadı."
Else
ara = oSoapClient.ara()
End If
Set oSoapClient = Nothing
End Function

Function sifrebul(isim As String, sif As Variant) As String
Dim oSoapClient As New MSOSOAPLib30.SoapClient30
Set oSoapClient = New MSOSOAPLib30.SoapClient30
oSoapClient.MSSoapInit "http://localhost:61013/WebSite5/WebService.asmx?wsdl", "WebService", "WebServiceSoap"
If (Err <> 0) Then
MsgBox "Sunucu Bağlanamadı."
Else
sifrebul = oSoapClient.sifrekontrol(isim, sif)
End If
Set oSoapClient = Nothing
End Functionbitince muhteşem bir şey olacak gerçi bizimkisi amerikayı yeniden keşfetmek ama keşfettikya
meşhur çin atasözü  "ACCESS İLE YAPABİLECEKLERİNİZ HAYAL EDEBİLECEKLERİNİZ İLE SINIRLIDIR" siz ne kadar hayal edebiliyorsunuz
Cevapla
#2
üstad yazının devamını merakla bekliyorum. kolay gelsin
İnsanlar başaklara benzerler. İçleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler!" montaigne
Cevapla
#3
hadi hayırlısı hocam bekliyoruz...
Cevapla
#4
(04/03/2010, 20:06)C*E*L*O*Y*C*E yazdı: hadi hayırlısı hocam bekliyoruz...

Saygılar...
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesi


Cevapla
#5
Hocam güzel olacak..Şimdiden teşekkürler..
Cevapla
#6
Eşref Usta Süper Çalışma Ellerine Sağlık. Ben de Verdiğim Sözü Tutacam İnşallah ÇAy İçmeye Gelecem Ama Bizim Oraların Durumu MAlum...
komşuda dülger mi var geliyor keser sesi,
ustalar konuşunca çıraklar keser sesi.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task