Skip to main content

AccessTr.neT


Accessten Worde Atarken Hata!

Accessten Worde Atarken Hata!

Çözüldü #1
Merhaba arkadaşlar. Accessten worde atarken hata veriyor. kodun neresinde sıkıntı var bakabilir misiniz. Dosyada ektedir.

Kod:
Private Sub Komut67_Click()
'Eksik alan ve kaydedilmemiş kayıt kontrolü.
   If IsNull(firma_adi) Then
     MsgBox "Firma Adı Boş Olamaz!"
     Me.firma_adi.SetFocus
     Exit Sub
   End If
     
   If MsgBox("HATIRLATMA.. " & Chr(13) & _
     "Bilgileri Doğru Yazdığına Eminmisin", vbInformation + vbOKCancel) = vbOK Then
  Else
       Exit Sub
     End If
  
  
   ' Word Şablonundan yeni belge oluşturma.
   Dim WordApp As Word.Application
   Dim strTemplateLocation As String
 
 
   ' Şablonun bulunduğu yer
     
    strTemplateLocation = CurrentProject.Path & "\origins" & "\taslak.docx"
   On Error Resume Next
   Set WordApp = GetObject(, "Word.Application")
   If Err.Number <> 0 Then
     Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
   End If
  
'  On Error GoTo ErrHandler
    
   WordApp.Visible = False
   WordApp.WindowState = wdWindowStateMaximize
   WordApp.Documents.Add Template:=strTemplateLocation, NewTemplate:=False
   
   ' Her satırı uygun olan kayıt ile değiştirmek.
   With WordApp.Selection
  
     .GoTo what:=wdGoToBookmark, Name:="firma_adi"
     .TypeText [firma_adi]
    
     .GoTo what:=wdGoToBookmark, Name:="urun_adi"
     .TypeText [urun_adi]

     .GoTo what:=wdGoToBookmark, Name:="fiyati"
     .TypeText [fiyati]
    
     .GoTo what:=wdGoToBookmark, Name:="odeme_sekli"
     .TypeText [odeme_sekli]
    
     .GoTo what:=wdGoToBookmark, Name:="vade"
     .TypeText [vade]
    
     .GoTo what:=wdGoToBookmark, Name:="fatura"
     .TypeText [fatura]
    
     .GoTo what:=wdGoToBookmark, Name:="ilgili_kisi"
     .TypeText [ilgili_kisi]
    
     .GoTo what:=wdGoToBookmark, Name:="telefon"
     .TypeText [telefon]
    
     .GoTo what:=wdGoToBookmark, Name:="anlasmayi_yapan"
     .TypeText [anlasmayi_yapan]

        
    End With
   
  Dim BelgeAdi, BelgeYolu As String
 
  BelgeAdi = firma_adi & "-" & Date & ".docx"
  BelgeYolu = CurrentProject.Path & "\arşiv" & "\" & BelgeAdi

  WordApp.ActiveDocument.SaveAs BelgeYolu ', wdFormatDocument
  WordApp.Application.Quit
    
If MsgBox(BelgeAdi & " isimli belge oluşturuldu. Dosya Açılsın mı?", vbInformation + vbYesNo, "Belge Aç") = vbYes Then

    Call fHandleFile(BelgeYolu, WIN_NORMAL)
   
End If
    
      
'  DoEvents
'  WordApp.Activate
   
   
Set WordApp = Nothing
'   Exit Sub


'ErrHandler:

Set WordApp = Nothing


End Sub

.rar sözleşme.rar (Dosya Boyutu: 32,27 KB | İndirme Sayısı: 3)
derzulya, proud to be a member of AccessTr.neT since 09-03-2009.
Cevapla
#2
referanslara Microsoft object library eklediniz mi?
Cevapla
#3
[Resim: do.php?img=10483]

Ekli  (yanlış değilse)
derzulya, proud to be a member of AccessTr.neT since 09-03-2009.
Cevapla
#4
kusura bakmayın eksik yazmışım
Microsoft WORD object library eklediniz mi?
Cevapla
#5
onuda şimdi ekledim. ama yine hata verdi. worde atma olayını başka bir uygulamamda sıkıntısız kullanabiliyorum. burda hata veriyor.

[Resim: do.php?img=10484]

[Resim: do.php?img=10485]
derzulya, proud to be a member of AccessTr.neT since 09-03-2009.
Cevapla
#6
resim görünmüyor
ne hatası verdi
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task