Skip to main content

AccessTr.neT


accsess gizleme.

accsess gizleme.

Çözüldü #1
İyi akşamlar.
Arkadaşlar projemde accsess gizle modülü ile pencereleri gizledim. Ancak raporlarda sağ tıklayınca menüler hazırlamıştım (yazdır-mail gönder-vb.) şimdi onlar raporda sağ tıklayınca çıkmıyor. Nasıl düzeltebilirim.

Gizle Modülü:
Option Compare Database
Option Explicit

Global Const SW_HIDE = 0
Global Const SW_SHOWNORMAL = 1
Global Const forumlari_com = 2
Global Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3

Private Declare Function apiShowWindow Lib "USER32" _
Alias "ShowWindow" (ByVal hWnd As Long, _
ByVal nCmdShow As Long) As Long

Function www_access(nCmdShow As Long)

Dim loX As Long
Dim loForm As Form
On Error Resume Next
Set loForm = Screen.ActiveForm
If Err <> 0 Then
If nCmdShow = SW_HIDE Then
MsgBox "www.AccessForumlari.com" _
& "a form is on screen"
Else
loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)
Err.Clear
End If
Else
If nCmdShow = forumlari_com And loForm.Modal = True Then
MsgBox "www.AccessForumlari.com" _
& (loForm.Caption + " ") _
& "form on screen"
ElseIf nCmdShow = SW_HIDE And loForm.PopUp <> True Then
MsgBox "www.AccessForumlari.com" _
& (loForm.Caption + " ") _
& "form on screen"
Else
loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)
End If
End If
www_access = (loX <> 0)
End Function
Cevapla
Çözüldü #2
Aşağıdakileri yaptınız mı?

Uygulamanızdaki tüm formların ve raporların özelliklerinden "Açılan" ve "Kalıcı" alanlarındaki değerleri "Evet" olarak belirleyin.

Bu konuyu da inceleyebilirsiniz.

https://accesstr.net/konu-access-pencere...zleme.html
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesi


Cevapla
Çözüldü #3
tüm formların ve raporların özelliklerinden "Açılan" ve "Kalıcı" alanlarındaki değerleri "Evet" olarak belirledim. göndermiş olduğunuz linkteki konuya baktım ancak benim problem yaşadığım konudan bahsetmiyor.
Cevapla
Çözüldü #4
Selamlar.
Özetle düzeltemezsiniz. Eğer gizlenmiş formatı kullancaksınız kendi menülerinizi yazmak zorundasınız.
Api ile yapabilirsiniz ama zordur bir miktar.
Hayatta listbox kullanmam..
Cevapla
Çözüldü #5
fatih bey merhaba
benim amacım raporda sağ tıklayınca yazdır- kapat gibi menü olmasıydı.
bunu özelleştir ile yaptım.
ancak daha sonra gizleme işleminin yapınca sağ tıklayınca menü açılmaz oldu.
Cevapla
Çözüldü #6
problem çözüldü.ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task