Skip to main content

AccessTr.neT


acil yardım

acil yardım

Çözüldü #1
Arkadaşlar yeni kayıt oldum.. memurum işlerin daha hızlı ve güvenli yürümesi için aşağıdaki değişikliklerin yapılması lazım ( yani vatandaşa hizmet için istiyorum) ..acceess de bir uygulama yaptım ancak içinden çıkamadım devlet kurumunda kullanılacak..yolunuz bir gün marmarise düşerse arayınız..


1- bu uygulamada ana giriş formu ortasındaki alanda girişi yapılan gemilerin isimleri görülmesi gerekiyor..(renkli alanda)
2-tüm form sayfaları üzerinde menüden istenilen bilgileri bulabilecek bi sorgu oluşturulması gerekli (tarihler arası sorgu-- donatan isimi-İletişim bilgisi- gemi cinsi-tam boyu (1-5m arası), arama değerleri elle yazılacak.
3-tüm girişler büyük harfle yapılması
4-girilen bilgilerin silinmek istemesi durumunda şifre istemesi.
5- raporların ön planda çalışması
6-formun tüm sayfayı kaplaması
7- formlar üzerinde forma ait bilgileri exele aktar butonu konması

galiba_mail_adresi_verilmesi_yasak@dikkatedelim.com
.zip Marmaris Liman.zip (Dosya Boyutu: 192,95 KB | İndirme Sayısı: 9)
Cevapla
Çözüldü #2
1- Ana girişte renkli bir yer göremedim. Ayrıca hangi kritere göre gemi isimleri gözükecek?
2- Bu iş menü ile olmaz. Arayacağınız kriterler ile ilgili metin kutularını formda yerleştireceksiniz. Alanlara yazılan bilgilere göre ister LIKE ile ister kesin arama ile sonuca ulaşılabilir.
3- Giriş formunuzun genel deklarasyon alanına aşağıdaki kodları yapıştırın:
Visual Basic Code
' Declare Type for API call:
Private Type OSVERSIONINFO
 dwOSVersionInfoSize As Long
 dwMajorVersion As Long
 dwMinorVersion As Long
 dwBuildNumber As Long
 dwPlatformId As Long
 szCSDVersion As String * 128  ' Maintenance string for PSS usage
End Type

' API declarations:
Private Declare PtrSafe Function GetVersionEx Lib "kernel32" Alias "GetVersionExA" (lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Long
Private Declare PtrSafe Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
Private Declare PtrSafe Function GetKeyboardState Lib "user32" (pbKeyState As Byte) As Long
Private Declare PtrSafe Function SetKeyboardState Lib "user32" (lppbKeyState As Byte) As Long

' Constant declarations:
Const VK_CAPITAL = &H14
Const KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = &H1
Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2
Const VER_PLATFORM_WIN32_NT = 2
Const VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS = 1

Sub BuyukHarfeGec()
Dim o As OSVERSIONINFO
Dim CapsLockState As Boolean

  o.dwOSVersionInfoSize = Len(o)
  GetVersionEx o
  Dim keys(0 To 255) As Byte
  GetKeyboardState keys(0)
  
  ' CapsLock handling:
  CapsLockState = keys(VK_CAPITAL)
  If CapsLockState <> True Then  'Turn capslock on
   If o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS Then '=== Win95/98
    keys(VK_CAPITAL) = 1
    SetKeyboardState keys(0)
   ElseIf o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT Then  '=== WinNT
   'Simulate Key Press
    keybd_event VK_CAPITAL, &H45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY Or 0, 0
   'Simulate Key Release
    keybd_event VK_CAPITAL, &H45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY _
      Or KEYEVENTF_KEYUP, 0
   End If
  End If
End Sub

Formun yüklenme olayına ise aşağıdaki kodu yazın:

Visual Basic Code
BuyukHarfeGec

5- Silme tuşunun olayında IF kontrolü ile yapılabilir.
6-
Visual Basic Code
DoCmd.Maximize
7- Sitede Excel ile ilgili örnekleri hiç incelememişsiniz anlaşılan.

NOT : Bu kadar çok soruyu aynı konuda sormayın ki daha sonra arama yapanlar için daha net sonuçlar gösterilsin. Ayrıca programı bizim yapmamızı istiyorsunuz gibi gözükmesine sebep oluyor ki kimse konuya bile bakmayabilir.
AccessTr.Net teknik konular içeren bir sitedir. Bu tip sitelerde en iyi şekilde yardım alabilmeniz için Site Kurallarını mutlaka okumanız ve buna göre hareket etmeniz lazım.
Cevapla
Çözüldü #3
öncelikle ilgilendiğin çok teşekkür ederim...ana form üzerinde her hangi bir boş yerde konulsa da olur sorun değil, tasarımla yerini değiştiririm..
1-giriş yapılan tüm gemilerin isimleri. a dan z ye sıralanması
2- mükerrer aynı ada sahip gemi girişini engellemek
Cevapla
Çözüldü #4
Büyük harf i metin kutusu alan özelliği biçim e > bu işareti yazmanız yeter
silme tuşuna şifre konuldu şifre 123 buton özelliği tıklandıgında olay yordamında kodu görebilirsiniz
prg açıldıgında ilk açılacak formu Dosya secenekler gecerli veritabanı form görüntüleden ayarlayınız
raporun tam görünmesi için acıldıgında olay yordamına DoCmd.maximize yazınız diger bölümündeki açılan kalıcı yı evet olarak işaretleyiniz
mükerrer kayıt engelleme
Metin kutusunun güncelleştirme sonrasına
Private Sub barkod_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
Dim SID As String
Dim stLinkCriteria As String
Dim rsc As DAO.Recordset
Set rsc = Me.RecordsetClone
SID = Me.[barkod].Value
stLinkCriteria = "[barkod]=" & "'" & SID & "'"
If DCount("[barkod]", "tblgelenmal", stLinkCriteria) > 0 Then
'Undo duplicate entry
Me.Undo
MsgBox "GİRMAYA ÇALIŞTIĞINIZ " _
& SID & " NUMARALI BARKOD DAHA ÖNCE GİRİLMİŞ." _
& vbCr & vbCr & "LÜTFEN KAYITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.", vbInformation _
, "AYNI BARKOD'u TEKRAR GİRİYORSUNUZ"
End If
DoCmd.Close
End Sub

kodu yazın gerekli alanları kendi prg nize göre değiştirin
Son Düzenleme: 02/10/2013, 14:06, Düzenleyen: simendifer.
Cevapla
Çözüldü #5
öncelikle çok teşekkür ederim.... bu sayede 2000-2500 kişi nin zaman kaybının önüne geçiyorsunuz.. halka hizmet hakka hizmettir..

silme butonu çalışmıyor.
ve mükerrer giriş çalışmadı.. emeğinize teşekkürler olmazsa bu şekilde devam edeceğim..eğer düzeltebilirseniz sevinirim
Cevapla
Çözüldü #6
Sayın hussam040 sorularınızın verimli çözülmesi adına lütfen yukarıda bahsi geçtiği gibi her sorunuzu ayrı konu olarak açın lütfen. Yoksa bu konu sayfalarca devam edecektir.
AccessTr.Net teknik konular içeren bir sitedir. Bu tip sitelerde en iyi şekilde yardım alabilmeniz için Site Kurallarını mutlaka okumanız ve buna göre hareket etmeniz lazım.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task