Skip to main content

AccessTr.neT


Acsess'ten Worde Üstbilgi Aktarımı

Acsess'ten Worde Üstbilgi Aktarımı

Çözüldü #1
Merhaba, Aşağıdaki kod ile worde tablo aktarımı yapıyorum. Ancak Word'ün üst bilgi alanınada birşeyler yazmam gerekiyor, ancak üstbilgi alanına bookmark eklememe ragmen çalışmıyor.
Üst bilgi alanı için başka bir yöntemmi kullanmamız gerekiyor acaba?

Ayrıca, worde aktarılan tabloların isimlerini koddada görebileceğiniz şekilde sürekli silmek gerekiyor sanırım, bunun daha pratik kısa bir yolu varmıdır acaba?


Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...

Kod
Dim WordApp As Word.Application
 
   Dim strTemplateLocation As String
 
    strTemplateLocation = CurrentProject.Path & "\PROGRAM.doc"
 
   On Error Resume Next
 
  Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
   If Err.Number <> 0 Then
     Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
   End If
   
Private Sub Komut218_Click()

On Error GoTo ErrHandler
 WordApp.Visible = True

   WordApp.WindowState = wdWindowStateMaximize
   WordApp.Documents.Add Template:=strTemplateLocation, NewTemplate:=False


   With WordApp.Selection

 DoCmd.OpenQuery "TAPUBİLGİLERİ1Sorgu" ' Burayı Değiştirdik
 DoCmd.RunCommand acCmdSelectAllRecords
 DoCmd.RunCommand acCmdCopy

  WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("KAPAK1").Range.Paste

  End With
.
.
.
.
.
.

   With WordApp.Selection
    
  

  
.Goto what:=wdGoToBookmark, Name:="İLİ"
.TypeText DLookup("[İLGİLİİDARE]", "İMARDURUMUBİLGİLERİ")

End With


  WordApp.ActiveDocument.Range.Tables(60).Rows(1).Delete '**** Burayı ekledik. ****
          WordApp.ActiveDocument.Range.Tables(60).AutoFitBehavior (wdAutoFitWindow)
        With WordApp.ActiveDocument.Range.Tables(60).Range.Paragraphs  ' burayı ekleyiniz..
        .Alignment = wdAlignParagraphCenter
        End With

   DoEvents
   WordApp.Activate

   Set WordApp = Nothing
   Exit Sub
 
ErrHandler:
Set WordApp = Nothing
Exit Sub
Cevapla
#2
Visual Basic Code
ThisDocument.Sections.Item(1).Headers(wdHeaderFooterPrimary).Range="başlık"
benzeri bir kodu denediniz mi başlık için?
Cevapla
#3
çalışmanızın son durumu ile ilgili bilgi verir misiniz?
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da