Skip to main content

AccessTr.neT


Acsess Veritabanından Userform'a Veri Almada Sorgu Hatası

Acsess Veritabanından Userform'a Veri Almada Sorgu Hatası

Çözüldü #1
Değerli Üstadlarım Merhaba,

Öncelikle bu meret bağımlılık yapıyormuş, oturup tv izlemek varken bilgisayarın başına kitlendim kaldım Img-grin

Acsess veritabanından Userform'a veri çekmekte sorun yaşıyorum,

Tablodaki veriler boş geliyor,

Kullandığım kodlar aşağıdaki gibidir ( Not : Kodlar Acsesstr.net' den alıntıdır.)

Set baglan = CreateObject("adodb.connection")
baglan.Open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" & ThisWorkbook.Path & "\veritabani.mdb"
strSQL = "select*from SiparisKayitlari where Siparis_No ='" & Tsipno & "'"
Set rs = baglan.Execute(strSQL)

If Not rs.EOF Then

Tsiptarihi.Text = Siparis_Tarihi
Ttermin.Text = Termin_Tarihi
tcarikod.Text = Cari_Kod
Caliciadi.Value = Cari_Adi
Taliciadresi.Value = Adres
Caliciil.Value = İl
Caliciilce.Value = İlce
Caliciülke.Value = Ulke_
Talicitelefon.Value = Telefon
Talicifaks.Value = Faks
Talicimail.Value = Mail
Cfarkliteslim.Value = Farkli_Teslimat_Cari_Adi
Tfarkliteslimadres.Value = Farkli_Teslim_Adres
Cfarkliteslimil.Value = Farkli_Teslim_İli
Cfarkliteslimilce.Value = Farkli_Teslim_İlce
Cfarkliteslimülke.Value = Farkli_Teslim_Ulke
Tfarkliteslimtelefon.Value = Farkli_Teslim_Telefon
Tfarkliteslimfaks.Value = Farkli_Teslim_Faks
Tfarkliteslimmail.Value = Farkli_Teslim_Mail
Tmüsterisiparisno.Value = Müsteri_Siparis_No
Tteslimperiyodu.Value = Teslim_Periyodu
Tnakliye.Value = Nakliye_Şekli
Else
Exit Sub
End If

End Sub
Cevapla
#2
Siz alanların sadece ismini almışsınız ama recordsete bağlamamışsınız
Tsiptarihi.Text = Siparis_Tarihi yerine
Tsiptarihi.Text = rs("Siparis_Tarihi") şeklinde dener misiniz?
Cevapla
#3
berduş hocam yine sizz..

Ben ne adamım ya Img-grin

Hocam yol yakınken vazgeçsemmi ??
Cevapla
#4
Kimsenin o hakkı yok bence, uğraşarak ve hata yaparak öğreniyor insan. Bir de benim gibi soru çözerek)
Cevapla
#5
Hocam Vba ile ilgili en ufak bir fikrim yokken şimdi ufak tefek konularda bir çok arkadaşa destek verecek kadar bilgim var gibi, bilgi paylaştıkça çoğalır' ın vücut bulmuş halisiniz bir kez daha teşekkür ediyorum ve nacizane bir soru daha sorayım

Konu aynı aslında,

Şimdi textboxlara veriler çok güzel geldi, peki istediğim alanları listviewe alabilir miyim ?

a = 1
Me.ListView1.ListItems(a).SubItems(1)=rs("Stok_Kodu")
Me.ListView1.ListItems(a).SubItems(2)=rs("Stok_Adı")
a=a+1

gibi
Cevapla
#6
Alınabilir âmâ şu an deneme imkanım olmadığı için emin değilim
Me.ListView1.column=rs.GetRows
gibi birşeydi yanilmiyorsam
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da