Skip to main content

AccessTr.neT


Activex Denetimi Hatası

Activex Denetimi Hatası

Çözüldü #1
Merhaba arkadaşlar,
sorunsuz olarak kullanmış olduğum dosyamın içerisine farklı çalışmalarımın içerisinde bulunan yeni hazırlanmış tablolar ve formlar aldım. 
bu aldığım formların bazılarını açarken ActiveX Denetimi hatası veriyor.
office 2010 da hata vermiyor
office 2003 de açınca bu hatayı veriyor.
neden olabilir acaba?

[Resim: do.php?img=9246]
referanslar:

[Resim: do.php?img=9247]
husem, proud to be a member of AccessTr.neT since 08-03-2009.
Cevapla
#2
sorun çıkaran formlarda
on error resume next yada
on error goto …. benzeri kodları pasifleştirip dener misiniz? hata satırına yönlendirecek mi?
Cevapla
#3
SN HOCAM MERHABA,
YÖNLENDİRMEDİ
husem, proud to be a member of AccessTr.neT since 08-03-2009.
Cevapla
#4
"sadece bazı formlarda hata veriyor" demişsiniz bu formların ortak özellikleri ne?
Cevapla
#5
En basitinden bir form.
tüm kodları aşağıda,
bundada hata veriyor.

Visual Basic Code
Option Compare Database
Private Sub Açılan_Kutu35_GotFocus()
Me.Açılan_Kutu35.Requery
End Sub
Private Sub Form_Load()
Call yazici_Click
End Sub
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
kayitekle_Click
End Sub
Private Sub KAPAT2_Click()
'On Error GoTo Err_KAPAT2_Click
    DoCmd.Close
Exit_KAPAT2_Click:
    Exit Sub

Err_KAPAT2_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_KAPAT2_Click
End Sub
Private Sub kaydet_Click()
'On Error GoTo Err_kaydet_Click
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
kayitekle_Click
Exit_kaydet_Click:
    Exit Sub
Err_kaydet_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_kaydet_Click
End Sub
Private Sub sil_Click()
'On Error GoTo Err_sil_Click
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
Exit_sil_Click:
    Exit Sub
Err_sil_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_sil_Click
End Sub
Private Sub kayitekle_Click()
'On Error GoTo Err_kayitekle_Click
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
Me.HATA_ADI.SetFocus
Exit_kayitekle_Click:
    Exit Sub
Err_kayitekle_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_kayitekle_Click
End Sub
Private Sub Açılan_Kutu35_AfterUpdate()
    ' Denetime uyan kaydı bul.
    Dim rs As Object
    Set rs = Me.Recordset.Clone
    rs.FindFirst "[ID] = " & Str(Nz(Me![Açılan Kutu35], 0))
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark
End Sub
Private Sub LISTEYAZDIR_Click()
'On Error GoTo Err_LISTEYAZDIR_Click
    Dim stDocName As String
    stDocName = "HATA_ADI_TANIMLA"
    DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview
Exit_LISTEYAZDIR_Click:
    Exit Sub
Err_LISTEYAZDIR_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_LISTEYAZDIR_Click
End Sub
Private Sub HATA_RAPORU_PARTI_Click()
'On Error GoTo Err_HATA_RAPORU_PARTI_Click
If IsNull(Me.yazicisec) Then
MsgBox "Önce yazıcıyı seçiniz", vbCritical, "Yazıcıyı Seçiniz!"
Exit Sub
End If
    Dim prt As Printer
    Dim stDocName As String
    Set prt = Application.Printers(Me!yazicisec.Value)
    Set Application.Printer = prt
     stDocName = "HATA_ADI_TANIMLA"
    DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview
    'DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal
Exit_HATA_RAPORU_PARTI_Click:
    Exit Sub

Err_HATA_RAPORU_PARTI_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_HATA_RAPORU_PARTI_Click
End Sub
Private Sub yazici_Click()
Dim prt As Printer
Me.yazicisec.RowSource = ""
For Each prt In Application.Printers
    Me!yazicisec.AddItem Item:=prt.DeviceName
Next prt
End Sub
husem, proud to be a member of AccessTr.neT since 08-03-2009.
Cevapla
#6
maalesef bir çözüm öneremiyorum.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da