Skip to main content

AccessTr.neT


Ado İle Kaydet Kodunda Hata Alıyorum

Ado İle Kaydet Kodunda Hata Alıyorum

Çözüldü #1
Arkadaşlar Ado ile kaydet butonun kodlarını bir arkadaşın çalışmasından alarak ve öğrenerek uyarlamaya çalışıyorum. lakin hata alıyorum. İlgilenebilir misiniz?
SQL Code
If IsNull(Me.txtid) Or Me.txtid = "" Then
   MsgBox "Lütfen Öğrenci Kayıt Sırasını Yazınız!", , "Kayıt İşlemi"
   Me.txtid.SetFocus
   Exit Sub
End If

Dim txtidKontrol As Long
txtidKontrol = Nz(DCount("ogrid", "tbl_ogrenciler", "ogrid='" & Me.txtid & "'"))
If txtidKontrol <> 0 Then
Cancel = False
MsgBox "Girmekte Oldugunuz Kayıt Sırası Sistemde Kayıtlıdır.", 48, "Kayıt Sırası Kontrol İşlemi"
Exit Sub

End If

If IsNull(Me.txttckimlik) Or Me.txttckimlik = "" Then
   MsgBox "Lütfen Öğrencinin TC Kimlik Numarasını Giriniz!", , "Kayıt İşlemi"
   Me.txttckimlik.SetFocus
   Exit Sub
End If

If IsNull(Me.txtadsoyad) Or Me.txtadsoyad = "" Then
   MsgBox "Lütfen Öğrencinin Adını ve Soyadını Giriniz!", , "Kayıt İşlemi"
   Me.txtadsoyad.SetFocus
   Exit Sub
End If

Dim rs As New ADODB.Recordset
If MsgBox("Değişiklikler Kaydedilsin mi?", 36, "Kayıt Ediliyor") = vbYes Then
rs.Open "tbl_ogrenciler", CurrentProject.Connection, adOpenDynamic, adLockOptimistic
rs.AddNew

rs!ogrid = Me.txtid
rs!tckimlikno = Me.txttckimlik
rs!adısoyadı = Me.txtadsoyad
rs!sınıfı = Me.txtsınıf
rs!okulu = Me.txtokul
rs!veliadısoyadı = Me.txtveliadsoyad
rs!adresi = Me.txtadres
rs!velitel = Me.txttel
rs!okulno = Me.txtoklno
rs!yetistigicevre = Me.txtcevre
rs!basaridurumu = Me.acbasari
rs!dogumtarihi = Me.txtdogumtarihi
rs!dogumyeri = Me.txtdogumyeri
rs!yatılı_gündüzlü = Me.acyatılı
rs!aileekonomikdurumu = Me.acekonomikdurum
rs!ailesiilebirleteoturmadurumu = Me.acailebirlikteot
rs!annebabasag = Me.acannebabasag
rs!annebabaöz = Me.acoz
rs!aileyanindaokumasi = Me.acokuma
rs!saglikdurumu = Me.acsaglik
Me.txtid = rs("ogrid")
rs.Update
rs.Close
Set rs = Nothing
Call KilitGuncelle
MsgBox "Kayıt işlemi gerçekleşmiştir.", 64, "Kayıt İşlemi"
GoTo 777
Else
MsgBox "Kayıt İşleminden Vazgeçtiniz. Bilgileriniz Kaydedilmedi!", 64, "Kayıt İşlemi"
End If
777
end sub
[Resim: KHrzeC.jpg]
Cevapla
#2
referanslara "activeX data objects x.x library" eklemeniz gerekebilir
Cevapla
#3
sn sefer1975, çalışmalarınızda başarılar dilerim,
ado ile kayıt örneğinizi çok beğendim,

ado ile kayıt için örnek bir doküman olması için örnek bir tabloyla birlikte ekleyebilirmisiniz? 


iyi çalışmalar
husem, proud to be a member of AccessTr.neT since 08-03-2009.
Son Düzenleme: 15/12/2019, 20:58, Düzenleyen: husem.
Cevapla
#4
Teşekkür ederim. Peki her gittiğimiz bilgisayarda bunu yapmak gerekecek mi? yoksa bu seçim diğer bilgisayarlarda eklenerek gelir mi?
Cevapla
#5
Elbette. Lakin bir konuyu aşamadım. Örneği ekliyorum. Açılır kutudan kayıt çağırmada hata alıyorum.
.rar disiplinyenicaısma1.rar (Dosya Boyutu: 82,83 KB | İndirme Sayısı: 1)
Cevapla
#6
bu arada kodların birçoğunu (anlayarak) https://accesstr.net/konu-ado-ile-kayit-...rnegi.html linkindeki çalışmadan aldım. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. İyiki böyle siteler ve sizler varsınız.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da