Skip to main content

AccessTr.neT


Ado İle Kayıt Güncelleme

Ado İle Kayıt Güncelleme

Çözüldü #1
Arkadaşlar kodu aşağıdaki gibi düzenlemeye çalıştım fakat bir yerde hata veriyor ince noktası neredir bakabilir miyiz.
hata şu şekilde =  işlem, bu tür nesnede desteklenmiyor. diye uyarı veriyor. renkli alan için veriyor.
benim asıl yapmak istediğim. tablodaki id ye göre kayıtta güncelleme.

Private Sub btnDKaydet_Click()

If Me.TxİzinTuru = "Yıllık İzin" Then
    Select Case Val(Kalan - TxİzinNet)
           
            Case Is >= "0"
       
        Dim DB As DAO.Database
        Dim rs As DAO.Recordset
      Set DB = CurrentDb
      Set rs = DB.OpenRecordset("Tbl_İzinler")
      With rs
        .Edit
      .FindFirst "[Tbl_İzinler]=" & idxizin
        .Fields("İzinTarih") = Me.TxİzinTarih
        .Fields("İzinPrsId") = Me.TxPersonelAra
        .Fields("İzinTuru") = Me.TxİzinTuru
        .Fields("İzinBaslama") = Me.TxİzinBaslama
        .Fields("İzinBitis") = Me.TxİzinBitis
        .Fields("İsBasi") = Me.TxİsBasi
        .Fields("İzinYili") = Me.TxİzinYili
        .Fields("İzinGun") = Me.TxİzinGun
        .Fields("İzinYili1") = Me.TxİzinYili1
        .Fields("İzinGun1") = Me.TxİzinGun1
        .Fields("İzinNet") = Me.TxİzinNet
        .Fields("İzinYol") = Me.TxİzinYol
        .Fields("İzinHaftaSonu") = Me.TxHaftaSonu
        .Fields("İzinNot") = Me.TxİzinNot
        .Fields("İzinAdres") = Me.TxİzinAdres
        .Update
        End With

            MsgBox "Bilgiler Başarıyla Kaydedildi.", vbInformation, "İşlem Tamam"
            DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
            TumDenetimlerPasif
            Forms![frmizinraporu].Refresh
            Forms!Frm_Ana![İzinli Olan Personel]![Liste_İzinli_olan].Requery

            Case Is < "0"

                  If MsgBox("Personelin Yıllık İzin Hakkı " & Me.Kalan & " Gündür." & Chr(13) & "Girmiş olduğunuz izin günü " & Me.TxİzinNet & " gün dür." & Chr(13) & " Kayıt Yeniden Düzenlensin mi? ", vbQuestion + vbYesNo, "D İ K K A T") = vbYes Then
                DoCmd.CancelEvent
                Me.TxİzinBitis.BackColor = vbRed
                Me.TxİzinBitis.SetFocus
               
                Else
               
                Set DB = CurrentDb
      Set rs = DB.OpenRecordset("Tbl_İzinler")
      With rs
        .Edit
        .FindFirst "[Tbl_İzinler]=" & idxizin
        .Fields("İzinTarih") = Me.TxİzinTarih
        .Fields("İzinPrsId") = Me.TxPersonelAra
        .Fields("İzinTuru") = Me.TxİzinTuru
        .Fields("İzinBaslama") = Me.TxİzinBaslama
        .Fields("İzinBitis") = Me.TxİzinBitis
        .Fields("İsBasi") = Me.TxİsBasi
        .Fields("İzinYili") = Me.TxİzinYili
        .Fields("İzinGun") = Me.TxİzinGun
        .Fields("İzinYili1") = Me.TxİzinYili1
        .Fields("İzinGun1") = Me.TxİzinGun1
        .Fields("İzinNet") = Me.TxİzinNet
        .Fields("İzinYol") = Me.TxİzinYol
        .Fields("İzinHaftaSonu") = Me.TxHaftaSonu
        .Fields("İzinNot") = Me.TxİzinNot
        .Fields("İzinAdres") = Me.TxİzinAdres
        .Update
        End With
               
                DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
                MsgBox "Bilgiler Başarıyla Kaydedildi.", vbInformation, "İşlem Tamam"
                TumDenetimlerPasif
                DoCmd.OpenReport "Yillik_Muva", acPreview
                Forms![frmizinraporu].Refresh
                Forms!Frm_Ana![İzinli Olan Personel]![Liste_İzinli_olan].Requery
        End If

        End Select
        Else
        MsgBox "Bilgiler Başarıyla Kaydedildi.", vbInformation, "İşlem Tamam"
            DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
            TumDenetimlerPasif
            Forms![frmizinraporu].Refresh
            Forms!Frm_Ana![İzinli Olan Personel]![Liste_İzinli_olan].Requery
            End If
            btnkaydet.Visible = False
            btnDKaydet.Visible = True
  End Sub
Cevapla
#2
lütfen konuyu uygun yere açmaya dikkat edin
örnek dosya ekleyin
Cevapla
#3
bir de vurgulamak istediğiniz alanın rengi kırmızı yada mavi gibi daha belirgin bir renk olursa daha uygun olur
sarı renkli yazılar okunmuyor maalesef
Cevapla
#4
(02/09/2021, 15:21)yahzee_61 yazdı: .FindFirst "[Tbl_İzinler]=" & idxizin
.FindFirst "[Tbl_İzinler]=" & idxizin ==> tablonuzda [Tbl_İzinler] adında bir alan var mı? siz burada tablonu adını almışsınız sanki!
ilgili alanın adını yazarak dener misiniz?
Cevapla
#5
uyarınız için teşekkürler.
sıkıntılı alan bende bordo görünüyor.
dediğinizi yaptığımda da aynı hatayı verdi.
tabloda böyle bir alan yok. burada yapmak istediğim form üzerindeki idxizin İLE tablodaki idxizin izin eşit olan kayıtı güncellesin.
Cevapla
#6
(02/09/2021, 15:26)berduş yazdı: örnek dosya ekleyin
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task