Skip to main content

AccessTr.neT


Ado İle Mssql Tablosundan Sorgu Yapma

Ado İle Mssql Tablosundan Sorgu Yapma

Çözüldü #1
aşağıdaki modül ile mssql veritabanına bağlanıyorum 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Public Function SqlServerConnStringGetir() As String
Dim BaglantiTuru As String
Dim ServerName As String: ServerName = "DESKTOP-aaa0"
Dim DatabaseName As String: DatabaseName = "MARKET"
Dim UserName As String: UserName = "sa"
Dim Password As String: Password = "4857"
SqlServerConnStringGetir = "DRIVER={SQL Server};SERVER=" & ServerName & ";DATABASE=" & DatabaseName & ";UID=" & UserName & ";PWD=" & Password
End Function
-------------------------------------------------------------------------------------------
bağlandığım MARKET veritabanındaki STOK tablosunu sorgu olarak accesse nasıl alabilirim
Cevapla
#2
Merhaba;
Aşağıdaki kod bloğunu kendi Sql Server' umda bulunan bir databasedeki tabloda bulunan bir alanın Do While döngüsü ile mesaj kutusu olarak ekranda gösterilmesi için denediğmde sorunsuz çalıştı. Bunu göstereblilmesi içinde sizin sorunuzda belirttiğiniz gibi, istediğim bir tablo için tüm kayıtarı getiren bir SELECT sorgusu yazdım.
Sorunuzu doğru anladıysam bu kod bloğu size yardımcı olur.
Yok olmamış ise birde aşağıdaki konuyu inceler misiniz ?
İyi çalışmalar.

SQL SERVER Access Bağlantı Sihirbazı ve Sql Server Bağlı Tablo Yönetimi


Visual Basic Code
Public Function SqlServerConnStringGetir() As String
Dim BaglantiTuru As String
Dim ServerName As String: ServerName = "DESKTOP-aaa0"
Dim DatabaseName As String: DatabaseName = "MARKET"
Dim UserName As String: UserName = "sa"
Dim Password As String: Password = "4857"
Dim sorgu As String
Dim rs As ADODB.Recordset
Dim adobaglanti As ADODB.Connection

Set adobaglanti = New ADODB.Connection
Set rs = New ADODB.Recordset

SqlServerConnStringGetir = "DRIVER={SQL Server};SERVER=" & ServerName & ";DATABASE=" & DatabaseName & ";UID=" & UserName & ";PWD=" & Password

sorgu = "select * from STOK"
adobaglanti.Open SqlServerConnStringGetir
rs.Open sorgu, adobaglanti, adOpenDynamic, adLockOptimistic
Do While Not rs.EOF
    MsgBox rs.Fields("Görmek İstediğin Alan Adı")
    rs.MoveNext
Loop
    rs.Close
    Set adobaglanti = Nothing
End Function
Cevapla
#3
Merhaba;
Konu hakkında olumlu yada olumsuz dönüşlerinizi bekliyoruz.
İyi çalışmalar.
Cevapla
#4
Merhaba sn. hedefkaya;
Konu hakkında olumlu yada olumsuz dönüşlerinizi bekliyoruz.
İyi çalışmalar.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da