Skip to main content

AccessTr.neT


ADO VERİ ERİŞİM YÖNTEMİ

ADO VERİ ERİŞİM YÖNTEMİ

#1
Public Class Form1

Dim CON As New ADODB.Connection
Dim Kayitlar As New ADODB.Recordset
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
' Me.TextBox10.Text = Form2.TextBox1.Text 'ÖNCEKİ FORMDAKİ BİR ALANIN ADINI BU FORMDKİ BİR ALANA YAZIDRMA

CON.CursorLocation = ADODB.CursorLocationEnum.adUseClient
CON.Open("Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=kayitlar.mdb")
Kayitlar.Open("Select * from kayitlar", CON, ADODB.CursorTypeEnum.adOpenDynamic, ADODB.LockTypeEnum.adLockOptimistic)

If Kayitlar.EOF = True Then

alankilitle() 'eğer tabloda kayıt yok ise formdaki alanları kilitlesin

Exit Sub 'MsgBox "Tabloda kayıt yok." YADA kayıt yoksa uygulmadan vazgeç
Else

DataGridView1.DataSource = Kayitlar' BU KOD ÇALIŞMIYOR. DATAGRDİVİEW İÇİNE ACCES VERİTABANINDAKİBİR ALANI DATAGRİDDE LİSTELEME YAPAMADIM.

TextBox1.Text = Kayitlar.Fields("Tckimlik").Value
TextBox2.Text = Kayitlar.Fields("Adi").UnderlyingValue
TextBox3.Text = Kayitlar.Fields("Telefon").UnderlyingValue
TextBox4.Text = Kayitlar.Fields("Adres").UnderlyingValue
TextBox5.Text = Kayitlar.Fields("Mail").UnderlyingValue
' TextBox6.Text = Kayitlar.Fields("Gun").UnderlyingValue
' TextBox7.Text = Kayitlar.Fields("Ay").UnderlyingValue
' TextBox8.Text = Kayitlar.Fields("Yil").UnderlyingValue
End If
=======
Ado denemesi yapmaya çalıştım. Access veritabanına ADO ile bağlanmak istedim. Verileri textboxlara alabiliyorum. Yukarıdaki kod çalışıyor fakat Datatgridviewde listelemiyor. Yukarıdaki kodda nerede hata yaptım. Yardım.Teşekkürler.[/code]
Son Düzenleme: 28/04/2014, 19:09, Düzenleyen: umutakkaya.
Cevapla
#2
Örnek ekleyiniz...
Please return your positive or negative ...
Cevapla
#3
.rar adobağlantısı.rar (Dosya Boyutu: 116,19 KB | İndirme Sayısı: 17)

Örnek Ekledim..
Son Düzenleme: 28/04/2014, 22:23, Düzenleyen: umutakkaya.
Cevapla
#4
İncelermisiniz...

Lütfen olumlu veya olumsuz geri dönüş yapınız...
.zip adobağlantısı.zip (Dosya Boyutu: 164,71 KB | İndirme Sayısı: 20)
Please return your positive or negative ...
Cevapla
#5
Evet . Teşekkür ederim.Hızlı cevabınız için POWER Hocam.
Cevapla
#6
Sayın Hocam Aşağıdaki Kodu Alıntı olup ;
1. FORM ÜZERİNDEKİ KONTROLLERİ ADO DATA CONTROL'E BAĞLAMAK başlığında açıklamaladır.

Örnek: Bir recordset'in DataGrid üzerinde gösterilmesi

Dim con As New ADODB.Connection
Dim rst As New ADODB.Recordset
Con.Open="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; Data Source=c:\data\sirket.mdb"
Rs.Open "SELECT * FROM musteriler", Con
Set DataGrid1.DataSource = rs

Bu koddaki "Set DataGrid1.DataSource = rs" kısmı neden çalışmıyor. Ado uygulama ile datagritviewe verileri alamıyormuyuz ?
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da