Skip to main content

AccessTr.neT


Aktarma Hatası

Aktarma Hatası

Çözüldü #1
Arkadaşlar, aşağıdaki kod ile sorgudaki verileri tabloya aktarmak istiyorum
Set rst1 = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM S_MdfRct where UrunAdi ='" & [Urun] & "'")
bu satır hata veriyor neden acaba.?

Private Sub Komut15_Click()

Dim rst1 As DAO.Recordset
Dim rst2 As DAO.Recordset
Set rst1 = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM S_MdfRct where UrunAdi ='" & [Urun] & "'")
Set rst2 = CurrentDb.OpenRecordset("select * MdfRecete ")
With rst1
Do While Not .EOF
rst2.AddNew

rst2!UrunAdi = !Yeni
rst2!ParcaAdi = !ParcaAdi
rst2!En = !En
rst2!Boy = !Boy
rst2!TakimSay = !TakimSay
rst2!Rengi = !Rengi

rst2.Update
.MoveNext
Loop
End With
End Sub
Cevapla
#2
Koşulsuz kullandığınızda hata veriyor mu?
urunadi, met8n mi sayısal mı?
urun degeri nereden geliyor, boş olma ihtimali var mı?
Cevapla
#3
sn berduş, hatanın nereden kaynaklanabileceğini belirtmiş, alan türüne göre sözdizimi değişebilir. Ayrıca boş olursa yönlendrme yapılması gerekir.
Kodunuzda da bazı eksik ve hatalı kısımlar var. Set yaptığınız nesneleri Kapatma komutları kullanmamışsıniz.
Kod:
Set rst2 = CurrentDb.OpenRecordset("select * MdfRecete ")
komutunda FROM tümcesi yok.
örnek eklerseniz daha net çözümler sunulabilir.
 İyi olan tek şey bilgi ve kötü olan tek şey de cehalettir. (Sokrates)
Cevapla
#4
Merhabalar, şart metinsel, sorgudaki alan adı "UrunAdi" form üzerindeki kontrol metin kutusu adı "Urun"
sorgunun Sql kodu aşağıda
SELECT MdfRecete.UrunAdi, MdfRecete.ParcaAdi, MdfRecete.En, MdfRecete.Boy, MdfRecete.TakimSay, MdfRecete.Mt2, MdfRecete.Rengi, CCur(Nz(DLookUp("BrmFiyat","Hammaddeler","Hammadde='" & [Rengi] & "'"),0)) AS Fiyat, [Mt2]*[Fiyat] AS Tutar
FROM MdfRecete
WHERE (((MdfRecete.UrunAdi)=[Formlar]![F_RECETE_HAZIRLAMA]![Urun]));
Son Düzenleme: 11/07/2024, 13:40, Düzenleyen: ates2014.
Cevapla
#5
Sorunumu çözdüm arkadaşlar, o sorguyu form üzerinden filitrelediğim için olmuyormuş malesef,
ilginiz için çok tşk ederim...
Cevapla
#6
recordset ile tek tek dolaşmanıza gerek yok aslında
kabaca aşağıdakine benzer bir kod işinizi görür
xSQL = " INSERT INTO S_MdfRct ( Id, UrunAdi, SURNAME, GENDER, BIRTHDATE, CITY, TOWN, TELNR )" & _
       " SELECT Id, UrunAdi, SURNAME, GENDER, BIRTHDATE, CITY, TOWN, TELNR" & _
       " FROM MdfRecete" & _
       " where UrunAdi ='" & Urun & "'"
       CurrentDb.Execute xSQLL

koddaki alan adlarını kendi tablonuza uyarlamalısınız
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task