Skip to main content

AccessTr.neT


Aktif Kaydın Bilgilerini Resme Yazdirma

OgulcanErdinc
OgulcanErdinc
0
772

Aktif Kaydın Bilgilerini Resme Yazdirma

#1
merhaba arkadaşlar.
   Dim getir As OleDb.OleDbDataReader
        Dim komut As New OleDbCommand("Select * from Kisi", conn)
        Static a
dim b
        getir = komut.ExecuteReader
        dt = New DataTable
        bs = New BindingSource
        dt.Clear()
        DataGridView1.DataSource = ds

        dt.Columns.AddRange({New DataColumn("K_ad"),
                            New DataColumn("K_soy"),
                            New DataColumn("K_foto"),
                            New DataColumn("G_adi"),
                            New DataColumn("Y_adi")})
     
        Static ad, soyad, foto, yetki, gorev, izin As String
        Dim barcode As BusinessRefinery.Barcode.QRCode
        barcode = New BusinessRefinery.Barcode.QRCode
       
        While getir.Read
            Dim save = New SaveFileDialog()
            Dim bmp As New Bitmap(PictureBox1.Image)
            Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(bmp)
            a += 1
b+=1
            dt.Rows.Add(
                    getir("K_ad"),
                    getir("K_soy"),
                 getir("K_foto"))
            bs.DataSource = dt
            BindingSource1.DataSource = bs
            DataGridView1.DataSource = bs
            bs.Position = a
            soyad = bs.Current("K_soy")
            ad = bs.Current("K_ad")
foto=bs.Current("K_foto")
PictureBox3.Image=New Bitmap(foto)

            g.DrawString(soyad, New Font("Arial", 14), Brushes.Black, 270, 150)
            g.DrawString(ad, New Font("Arial", 14), Brushes.Black, 120, 150)
            g.DrawImage(PictureBox3.Image, 15, 260, 67, 69) 
     save.InitialDirectory = "C:\WindowsApplication4\WindowsApplication4\bin\Debug"
            save.FileName = b & "*.jpg"
            bmp.Save(b & ".jpg")
 end while
Sorun düzeldi
Son Düzenleme: 22/02/2018, 23:42, Düzenleyen: OgulcanErdinc. (Sebep: sorun düzeldi)
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task