Skip to main content

AccessTr.neT


Arıza Süresi Belirleme Formül Hatası

Arıza Süresi Belirleme Formül Hatası

Çözüldü #1
Merhabalar.

https://accesstr.net/konu-sorgu-formlari...tarma.html çalışmamızda raporlama ve sorguların bağlantısını benremix hocamın yardımları ile hallettik.

Hazırladığımız forumlarda arıza başlangıç tarihi ve arıza başlangıç saatinden arıza bitiş tarihi ve arıza bitiş saatini çıkardığımızda sonuç doğru çıkmıyor

(06.12.2011 10:40) - (06.12.2011 10:50) = 11:20
10 Dakika çıkması gerekir iken sonuç bu çıkmakta. kullandığım formül aşağıdadır. Düzenlemesine yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum...

=Format(DateDiff("h";[Arıza Bildirim Tarihi]+[Arıza Bildirim Saati];[Arıza Bitiş Tarihi]+[Arıza Bitiş Saati]);"00") & ":" & Format(DateDiff("n";[Arıza Bildirim Tarihi]+[Arıza Bildirim Saati];[Arıza Bitiş Tarihi]+[Arıza Bitiş Saati]) Mod 60;"00")

Ek Dosyalar
Makine ArızaTakip.zip(628.83 KB)


Ek Dosyalar
Durum İki Tarih Arası Arıza Kayıt Raporu.zip(43.18 KB)


Cevapla
Çözüldü #2
tabloda arıza bitiş tarihleri "06/12/2011 08:00:00" şeklinde kaydedildiği için formül çalışmıyor olabilir.
Arıza süresi metin kutusunun denetim kaynağına
Visual Basic Code
=Diff2Dates("dhn",(Format([Arıza Bildirim Tarihi],"dd/mm/yyyy")) & " " & [Arıza Bildirim Saati],(Format([Arıza Bitiş Tarihi],"dd/mm/yyyy")) & " " & [Arıza Bitiş Saati],Doğru)
yaz, aşağıdaki kodu modül olarak kaydet
Visual Basic Code
Option Compare Database
Public Function Diff2Dates(Interval As String, Date1 As Date, Date2 As Date, _
Optional ShowZero As Boolean = False) As Variant

On Error GoTo Err_Diff2Dates

  Dim booCalcYears As Boolean
  Dim booCalcMonths As Boolean
  Dim booCalcDays As Boolean
  Dim booCalcHours As Boolean
  Dim booCalcMinutes As Boolean
  Dim booCalcSeconds As Boolean
  Dim booSwapped As Boolean
  Dim dtTemp As Date
  Dim intCounter As Integer
  Dim lngDiffYears As Long
  Dim lngDiffMonths As Long
  Dim lngDiffDays As Long
  Dim lngDiffHours As Long
  Dim lngDiffMinutes As Long
  Dim lngDiffSeconds As Long
  Dim varTemp As Variant

  Const INTERVALS As String = "dmyhns"

  Interval = LCase$(Interval)
  For intCounter = 1 To Len(Interval)
   If InStr(1, INTERVALS, Mid$(Interval, intCounter, 1)) = 0 Then
     Exit Function
   End If
  Next intCounter

'Check that valid dates have been entered
  If Not (IsDate(Date1)) Then Exit Function
  If Not (IsDate(Date2)) Then Exit Function

'If necessary, swap the dates, to ensure that
'Date1 is lower than Date2
  If Date1 > Date2 Then
   dtTemp = Date1
   Date1 = Date2
   Date2 = dtTemp
   booSwapped = True
  End If

  Diff2Dates = Null
  varTemp = Null

'What intervals are supplied
  booCalcYears = (InStr(1, Interval, "y") > 0)
  booCalcMonths = (InStr(1, Interval, "m") > 0)
  booCalcDays = (InStr(1, Interval, "d") > 0)
  booCalcHours = (InStr(1, Interval, "h") > 0)
  booCalcMinutes = (InStr(1, Interval, "n") > 0)
  booCalcSeconds = (InStr(1, Interval, "s") > 0)

'Get the cumulative differences
  If booCalcYears Then
   lngDiffYears = Abs(DateDiff("yyyy", Date1, Date2)) - _
       IIf(Format$(Date1, "mmddhhnnss") <= Format$(Date2, "mmddhhnnss"), 0, 1)
   Date1 = DateAdd("yyyy", lngDiffYears, Date1)
  End If

  If booCalcMonths Then
   lngDiffMonths = Abs(DateDiff("m", Date1, Date2)) - _
       IIf(Format$(Date1, "ddhhnnss") <= Format$(Date2, "ddhhnnss"), 0, 1)
   Date1 = DateAdd("m", lngDiffMonths, Date1)
  End If

  If booCalcDays Then
   lngDiffDays = Abs(DateDiff("d", Date1, Date2)) - _
       IIf(Format$(Date1, "hhnnss") <= Format$(Date2, "hhnnss"), 0, 1)
   Date1 = DateAdd("d", lngDiffDays, Date1)
  End If

  If booCalcHours Then
   lngDiffHours = Abs(DateDiff("h", Date1, Date2)) - _
       IIf(Format$(Date1, "nnss") <= Format$(Date2, "nnss"), 0, 1)
   Date1 = DateAdd("h", lngDiffHours, Date1)
  End If

  If booCalcMinutes Then
   lngDiffMinutes = Abs(DateDiff("n", Date1, Date2)) - _
       IIf(Format$(Date1, "ss") <= Format$(Date2, "ss"), 0, 1)
   Date1 = DateAdd("n", lngDiffMinutes, Date1)
  End If

  If booCalcSeconds Then
   lngDiffSeconds = Abs(DateDiff("s", Date1, Date2))
   Date1 = DateAdd("s", lngDiffSeconds, Date1)
  End If

  If booCalcYears And (lngDiffYears > 0 Or ShowZero) Then
   varTemp = lngDiffYears & IIf(lngDiffYears <> 1, " yıl", " yıl")
  End If

  If booCalcMonths And (lngDiffMonths > 0 Or ShowZero) Then
   If booCalcMonths Then
     varTemp = varTemp & IIf(IsNull(varTemp), Null, " ") & _
          lngDiffMonths & IIf(lngDiffMonths <> 1, " ay", " ay")
   End If
  End If

  If booCalcDays And (lngDiffDays > 0 Or ShowZero) Then
   If booCalcDays Then
     varTemp = varTemp & IIf(IsNull(varTemp), Null, " ") & _
          lngDiffDays & IIf(lngDiffDays <> 1, " gün", " gün")
   End If
  End If

  If booCalcHours And (lngDiffHours > 0 Or ShowZero) Then
   If booCalcHours Then
     varTemp = varTemp & IIf(IsNull(varTemp), Null, " ") & _
          lngDiffHours & IIf(lngDiffHours <> 1, " saat", " saat")
   End If
  End If

  If booCalcMinutes And (lngDiffMinutes > 0 Or ShowZero) Then
   If booCalcMinutes Then
     varTemp = varTemp & IIf(IsNull(varTemp), Null, " ") & _
          lngDiffMinutes & IIf(lngDiffMinutes <> 1, " dakika", " dakika")
   End If
  End If

  If booCalcSeconds And (lngDiffSeconds > 0 Or ShowZero) Then
   If booCalcSeconds Then
     varTemp = varTemp & IIf(IsNull(varTemp), Null, " ") & _
          lngDiffSeconds & IIf(lngDiffSeconds <> 1, " seconds", " second")
   End If
  End If

  If booSwapped Then
   varTemp = "-" & varTemp
  End If

  Diff2Dates = Trim$(varTemp)

End_Diff2Dates:
  Exit Function

Err_Diff2Dates:
  Resume End_Diff2Dates

End Function
'************** Code End *****************

[Resim: 13234782151.png]
"Boş Örnek Eklerim, Yapıp Verirler" demeyin, örneğinizi hazırlayın.
Komplike kod talebiniz var ise İletişim bağlantısından bize ulaşın. 
Cebelleşmezsen Öğrenemezsin. 
Cevapla
Çözüldü #3
sledgeab hocam yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Modülü oluşturup kodu yerine koydum. Rapor aldığımda doğru çıkıyor. Fakat sizin verdiğiniz resimdeki gibi Arıza Kayıt Formu'nda bunu çıkartamadım. Arıza bitiş tarihi sütununda çıkan saat ibarelerini kaldırdım. fakat bazı arıza kayıtlarında 1 saat fazla bir değer çıkartıyor. ( Örnek = Hata No 5902 )Dosyayı ekte yolluyorum. Bakıp nerede hata yaptığımı söyleyebilir misiniz? Düzenlemenin son halini siz uygulayabilir iseniz çok mutlu olacağım. İyi geceler.

Ek Dosyalar
Makine ArızaTakip_A.zip(647.88 KB)
Son Düzenleme: 11/12/2011, 02:35, Düzenleyen: lol4504.
Cevapla
Çözüldü #4
Merhaba,

sledgeab dediği gibi ArızaData tablosunda "Arıza Bitiş Tarihi" biçimi sadece tarih(dd.mm.yy) olmasına rağmen tarihle beraber saat bilgiside içeriyor.

Bunu daha ayrıntılı görmek için ArızaData tablosunda "Arıza Bildirim Tarihi" ve "Arıza Bitiş Tarihi" biçiminini
(dd.mm.yy hh:nn) olarak değiştirip kaydedin.
Tabloyu açtığınızda örneğin 15.kaydın aşağıdaki değerleri aldığını görürsün.
"Arıza Bildirim Tarihi" 21.09.2010 00:00
"Arıza Bitiş Tarihi"    21.09.2010 04:40

Sonuç olarak bütün kayıtlardan tarih kısmının yanındaki saatleri 00:00 yapman gerekiyor.
Ancak bu şekilde yazdığın formül düzgün çalışacaktır.

Formu tasarım görünümde açtıktan sonra Toplam Arıza Süresi kutusunun içerisine formülünüzü yazarsanız,
form'da istediğiniz süre gelecektir.

Projenizi anlattığım şekilde düzenledim. Tarihteki fazlalık saatleride sildim. Son hali ektedir:
Ek Dosyalar
Makine ArızaTakip_fatihgns.zip(301.07 KB)
Son Düzenleme: 11/12/2011, 15:40, Düzenleyen: fatihgns.
Cevapla
Çözüldü #5
Çok teşekkür ediyorum arkadaşım eline emeğine sağlık. Bu Arıza Takip programına başladığım andan itibaren sorularıma cevap veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi geceler...
Cevapla
Çözüldü #6
(11/12/2011 02:02)lol4504 Adlı Kullanıcıdan Alıntı: sledgeab hocam yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Modülü oluşturup kodu yerine koydum. Rapor aldığımda doğru çıkıyor. Fakat sizin verdiğiniz resimdeki gibi Arıza Kayıt Formu'nda bunu çıkartamadım. Arıza bitiş tarihi sütununda çıkan saat ibarelerini kaldırdım. fakat bazı arıza kayıtlarında 1 saat fazla bir değer çıkartıyor. ( Örnek = Hata No 5902 )Dosyayı ekte yolluyorum. Bakıp nerede hata yaptığımı söyleyebilir misiniz? Düzenlemenin son halini siz uygulayabilir iseniz çok mutlu olacağım. İyi geceler.
Arıza Süresi metin kutusunun denetim kaynağına
Visual Basic Code
=Diff2Dates("dhn",(Format([Arıza Bildirim Tarihi],"dd/mm/yyyy")) & " " & [Arıza Bildirim Saati],(Format([Arıza Bitiş Tarihi],"dd/mm/yyyy")) & " " & [Arıza Bitiş Saati],Doğru)
kodunu yazmamışsın, Raporda ise sizin 1. mesajda hatalı olarak belirttiğiniz kod duruyor.

Konu taşınmıştır.


"Boş Örnek Eklerim, Yapıp Verirler" demeyin, örneğinizi hazırlayın.
Komplike kod talebiniz var ise İletişim bağlantısından bize ulaşın. 
Cebelleşmezsen Öğrenemezsin. 
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da