Skip to main content

AccessTr.neT


Bir Access Verisini Bir Excel Hücresine Kopyalamak

Bir Access Verisini Bir Excel Hücresine Kopyalamak

Çözüldü #1
Access tablosundaki açık olan kayıttaki bir veriyi, Excel tablosundaki bir hücreye kopyalamak istiyorum.

Örnek olarak "tds_data" tablosunda açık olan "mat_name" alanındaki bilgiyi Access ile aynı klasörde olan "asd.xlsm" içerisndeki "C1" hücresine yazmasını istiyorum. Bunu da forma yerleştireceğim bir butona bağlamayı planlıyorum.

Şimdiden teşekkürler.
Cevapla
#2
'referanslara ==> Microsoft Excel xx.xobject library eklenmeli, " xx.x " yerine sizdeki ofise uygun sürüm olmalı
Visual Basic Code
Private Sub Komut11_Click()

Dim Excl As Excel.Application
Dim KTP As Excel.Workbook
Dim SYF As Excel.Worksheet

Set Excl = CreateObject("Excel.Application")
Excl.Application.Visible = True

    Set KTP = Excl.Workbooks.Open(CurrentProject.Path & "\asd.xlsm")
    Set SYF = KTP.Worksheets("sayfa1") 'kopyalanacak sayfanın adı
    SYF.Range("C1").Value = Me.TxtKopyalanacakAlan ' TxtKopyalanacakAlan sizin kopyalamayı istediğiniz veri

End Sub
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da