Skip to main content

AccessTr.neT


butona atanan şifrenin yıldızlı görünmesi

butona atanan şifrenin yıldızlı görünmesi

Çözüldü #1
aşağıda butona atana şifre kodu var gelen ekranda şifrenin yazılırken yıldız olarak görünmesini istiyorum yardımlarınızı için teşekkürler

Private Sub Komut82_Click()

sifre = "SKM06" 'şifreyi başka bir yerden almak isterseniz değişken tanımlayıp yapabilirsiniz.
On Error GoTo Err_Komut82_Click

cevap = InputBox("Lütfen şifreyi yazınız", vbOKOnly, "ŞİFRE GİRİN")
If cevap = sifre Then

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70

Else
MsgBox "şifre kabul edilmedi", vbOKOnly, "ŞİFRE YANLIŞ"
End If
Exit_Komut82_Click:
Exit Sub

Err_Komut82_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Komut82_Click
End Sub
Cevapla
Çözüldü #2
biçimini pasword yap görünür
Cevapla
Çözüldü #3
SAYIN CELOY BUTONDA BİÇİM DİYE BİŞEY YOK NEYİ NERESİNE YAPACAM BUTONA BASINCA ŞİFRE SORUYOR
Cevapla
Çözüldü #4
Bunun için örnekteki gibi bişey yapmanız daha doğru olur bence...

Küçük bir formda Metin Kutusuna Password biçimi atarsınız... Örneği inceleyin. Hocamın bahsettiği bu tarz bişey bence...
.rar password2k.rar (Dosya Boyutu: 18,54 KB | İndirme Sayısı: 37)
NZ Fonksiyonunun (İşlevinin) Ayrıntılı Anlatımı İçin Tıklayın...
DSum ve Sum Fonksiyonunun (İşlevinin) Ayrıntılı Anlatımı İçin Tıklayın...
DLookup Fonksiyonunun (İşlevinin) Ayrıntılı Anlatımı İçin Tıklayın...
Cevapla
Çözüldü #5
Bununla ilgili bir class var ama onu accesse uyarlamak lazım. Aşağıya veriyorum. Uygun zamanı olan arkadaşlarım mutlaka bu kodları accesse uyarlayacaktır.

Kod:
Public Class Form1

Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Int32
Private Declare Function GetWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Int32, ByVal wCmd As Int32) As Int32
Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Int32, ByVal wMsg As Int32, ByVal wParam As Int32, ByVal lParam As Int32) As Int32

Dim inputTitle As String = "Enter the Password!"
Dim returnedPW As String
Const asteriskKeyCode = 42
Public Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC
Public Const WM_CREATE = &H1
Dim windowHandle As Int32
Public Const GW_CHILD = 5

Public Sub setPassword()
Dim editWindow As Int32
editWindow = GetWindow(windowHandle, GW_CHILD)
SendMessage(editWindow, EM_SETPASSWORDCHAR, asteriskKeyCode, 0)
End Sub
Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As System.Windows.Forms.Message)
MyBase.WndProc(m)
If m.Result.ToInt32 = WM_CREATE Then
windowHandle = FindWindow(vbNullString, inputTitle)
ElseIf windowHandle > 0 Then
setPassword()
windowHandle = 0
End If
End Sub

Private Sub btnDisplay_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDisplay.Click
lblPw.Text = "InputBox Password:"
returnedPW = InputBox("Enter the Password In the box!", inputTitle, "password!", 0)
If Not returnedPW = Nothing AndAlso returnedPW = "password!" Then
lblPw.Text = "InputBox Password Is: " & returnedPW
Else
lblPw.Text = "InputBox Password Is: Wrong!"
MessageBox.Show("Wrong Password!", " Try Again")
End If
End Sub
End Class


Bir not: Api kullanmadan yapılabilir mi bilmiyorum ama bu örnek windows apisi kullanıyor.
İnadına, ille de Accesstr.net...
Cevapla
Çözüldü #6
Mehmet Hocam, ben de aynı örneği eklemek üzereydim... Img-grin

Benden çok yaşayacaksınız... Img-grin

Elinize sağlık...
NZ Fonksiyonunun (İşlevinin) Ayrıntılı Anlatımı İçin Tıklayın...
DSum ve Sum Fonksiyonunun (İşlevinin) Ayrıntılı Anlatımı İçin Tıklayın...
DLookup Fonksiyonunun (İşlevinin) Ayrıntılı Anlatımı İçin Tıklayın...
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task