Skip to main content

AccessTr.neT


ComboBox İl İlçe Seçimi

ComboBox İl İlçe Seçimi

Çözüldü #1
Veritabanı Bağlantım

Visual Basic Code
Public Class Veritaban_islemleri

#Region "Veritabanı Bağlantısı"

  Public Shared connectionstring As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='dRmusavirV.mdb';Jet OLEDB:Database Password=131313"
  Private Shared Function Baglan() As OleDbConnection
    Dim baglanti As New OleDbConnection(connectionstring)
    If baglanti.State <> System.Data.ConnectionState.Open Then
      Try
        baglanti.Open()
      Catch
        MsgBox("Veritabanı Bağlantısı Kurulamadı", MsgBoxStyle.Exclamation, " Hata !!!")
        baglanti.Close()


      End Try
    End If
    Return baglanti
  End Function
#End Region


Public Shared Function il_Getir() As DataTable
    Dim adapter As New OleDb.OleDbDataAdapter("SELECT * FROM il", Baglan)
    Dim dt As New DataTable
    adapter.Fill(dt)
    
    Baglan.Close()
    Return dt
  End Function

End Class

Form işlemlerine geldiğimde illeri şu şekilde listeliyorum.

Visual Basic Code
Public Class Form1

Private Sub il_Aktar()
    Dim dt As DataTable = Veritaban_islemleri.il_Getir()
    
    DComboBox1.ValueMember = "il_id"
    DComboBox1.DisplayMember = "ilad"
    DComboBox1.DataSource = dt
        
End Sub

 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    
    il_Aktar()

 End Sub

End Class

Sorum şudur.

Combobox1 deki İl e bağlı ilçeleri Combobox2 de göstermek için üstteki "Veritaban_islemleri" class ını nasıl düzenlemeliyim ?

Örnek verebilirseniz sevinirim.

Teşekkürler.

Örnek Dosya Eklenmiştir
.rar Sorum.rar (Dosya Boyutu: 705,83 KB | İndirme Sayısı: 63)
drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Son Düzenleme: 22/07/2014, 12:08, Düzenleyen: drummers.
Cevapla
#2
Çözüm bulunmuştur. Projenin çalışır hali ektedir.
.rar Sorum.rar (Dosya Boyutu: 708,82 KB | İndirme Sayısı: 166)
drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Son Düzenleme: 22/07/2014, 22:07, Düzenleyen: drummers.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da