Skip to main content

AccessTr.neT


ComboBox İl İlçe Seçimi

ComboBox İl İlçe Seçimi

Çözüldü #1
Veritabanı Bağlantım


Public Class Veritaban_islemleri

#Region "Veritabanı Bağlantısı"

Public Shared connectionstring As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='dRmusavirV.mdb';Jet OLEDBLolatabase Password=131313"
Private Shared Function Baglan() As OleDbConnection
Dim baglanti As New OleDbConnection(connectionstring)
If baglanti.State <> System.Data.ConnectionState.Open Then
Try
baglanti.Open()
Catch
MsgBox("Veritabanı Bağlantısı Kurulamadı", MsgBoxStyle.Exclamation, " Hata !!!")
baglanti.Close()


End Try
End If
Return baglanti
End Function
#End Region


Public Shared Function il_Getir() As DataTable
Dim adapter As New OleDb.OleDbDataAdapter("SELECT * FROM il", Baglan)
Dim dt As New DataTable
adapter.Fill(dt)

Baglan.Close()
Return dt
End Function

End Class

Form işlemlerine geldiğimde illeri şu şekilde listeliyorum.


Public Class Form1

Private Sub il_Aktar()
Dim dt As DataTable = Veritaban_islemleri.il_Getir()

DComboBox1.ValueMember = "il_id"
DComboBox1.DisplayMember = "ilad"
DComboBox1.DataSource = dt

End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

il_Aktar()

End Sub

End Class

Sorum şudur.

Combobox1 deki İl e bağlı ilçeleri Combobox2 de göstermek için üstteki "Veritaban_islemleri" class ını nasıl düzenlemeliyim ?

Örnek verebilirseniz sevinirim.

Teşekkürler.

Örnek Dosya Eklenmiştir
.rar Sorum.rar (Dosya Boyutu: 705,83 KB | İndirme Sayısı: 63)
drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Son Düzenleme: 22/07/2014, 12:08, Düzenleyen: drummers.
Cevapla
#2
Çözüm bulunmuştur. Projenin çalışır hali ektedir.
.rar Sorum.rar (Dosya Boyutu: 708,82 KB | İndirme Sayısı: 174)
drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Son Düzenleme: 22/07/2014, 22:07, Düzenleyen: drummers.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task