Skip to main content

AccessTr.neT M.


Combobox seçerek textboxlara veri aktarımı

Combobox seçerek textboxlara veri aktarımı

Çözüldü #1

Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim rs2 As Object
    Call baglan()
    rs2 = CreateObject("adodb.recordset")
    rs2.open("select firma_id from sgk where sgkkod<>'' order by firma_id", baglanti, 1, 1)

    If rs2.recordcount > 0 Then
      Do While Not rs2.eof
        ComboBox1.Items.Add(rs2(0).value)
        rs2.movenext()
      Loop
    End If
    rs2.close()
    baglanti.close()
End Sub

Bu kod ile combobox1 e veriyi aktarıyorum fakat sadece id geliyor. Benim istediğim şudur

Combobox1 e firmalar isimleri ile gelsin, Seçtiğim firma ismine bağlı olarak "sgk" tablosundaki verilerde Textbox1, Textbox2 ye yazılsın

Teşekkürler.

Ek Dosyalar
sorum.rar

drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
Çözüldü #2
dosya bende açılmadı ama şunları bi dene istersen

rs2.open("select firma_id,sgk(bu alana tablodan alanı) from sgk where sgkkod<>'' order by firma_id", baglanti, 1, 1)
ComboBox1.Items.Add(rs2(1).value)
başka bi örnekten örnek vereyim alan isimlerini anlayabilincek şekilde yazmaya çalıştım istersen dene

Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
 Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='vt.mdb'")
    Dim veriler As New DataTable("sgkno")
    Dim adapter As New OleDbDataAdapter("select * from tablo order by sgkno", baglanti)
    adapter.Fill(veriler)
    cbIl.ValueMember = "sgkno"
    cbIl.DisplayMember = "sgkad"
    cbIl.DataSource = veriler

Cevapla
...........
Çözüldü #3
(03/05/2012 23:39)goodfalles Adlı Kullanıcıdan Alıntı: dosya bende açılmadı ama şunları bi dene istersen

rs2.open("select firma_id,sgk(bu alana tablodan alanı) from sgk where sgkkod<>'' order by firma_id", baglanti, 1, 1)
ComboBox1.Items.Add(rs2(1).value)
başka bi örnekten örnek vereyim alan isimlerini anlayabilincek şekilde yazmaya çalıştım istersen dene

Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
 Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='vt.mdb'")
 Dim veriler As New DataTable("sgkno")
 Dim adapter As New OleDbDataAdapter("select * from tablo order by sgkno", baglanti)
 adapter.Fill(veriler)
 cbIl.ValueMember = "sgkno"
 cbIl.DisplayMember = "sgkad"
 cbIl.DataSource = veriler

Teşekkürler

drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
Çözüldü #4
çalıştımı ?
yoksa başka şekilde mi halletiniz

Cevapla
...........
Çözüldü #5
(05/05/2012 10:28)goodfalles Adlı Kullanıcıdan Alıntı: çalıştımı ?
yoksa başka şekilde mi halletiniz
Kodu kendime uyarlıyarak çalıştırdım

drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da