Skip to main content

AccessTr.neT


Datagriddeki Verileri Exele Aktarma

Datagriddeki Verileri Exele Aktarma

Çözüldü #1
Datagriddeki verileri exele nasıl aktarabiliriz?
Cevapla
Çözüldü #2
Sn:sngl07
Arama yaparsanız sitede hem örnekler bölümünde hemde cevaplar bölümünde örnek mevcut aşağıdakilerde bunlardan birkaç tanesi ama yinede zahmet etmiyeyim derseniz kodlar aşağıda.

VSFlexGrid deki verileri excele aktarma

VB de Düşüy ara

Visual Basic Code
VSFlexGrid1.SaveGrid App.Path & "\RaporVSFlexGrideGöreAyarlı.xls", flexFileExcel
MsgBox "Programın bulunduğu klasöre RaporVSFlexGrideGöreAyarlı.xls olarak kaydedildi."

Visual Basic Code
Dim appXL As New excel.Application
Dim wbk As excel.Workbook
Dim wks As excel.Worksheet
'==========================================================
Rem buraya açacağımız excel dosyanın yolunu belirtiriz.
Set wbk = appXL.Workbooks.Open(App.Path & "\RaporAyarlanabilir.xls")
'==========================================================
Rem açılan excel dosyasının sayfa numarası
wbk.Sheets(1).Select 'açılan excel dosyasının sayfa numarası
'==========================================================
Rem exceli görünmez yapar True yazarsanız görünür yapar
appXL.Visible = False
'==========================================================
Rem Grid1 deki bilgiler aktarılıyor
For X = 0 To VSFlexGrid1.Rows - 1
For Y = 0 To VSFlexGrid1.Cols - 1
VSFlexGrid1.Row = X
VSFlexGrid1.Col = Y
appXL.Cells(X + 1, Y + 1) = VSFlexGrid1.Text
Next
Next
'==========================================================
Rem sayfayı yazıcıya gönderir
appXL.ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
'==========================================================
Rem başka adla kaydeder
'appXL.ActiveWorkbook.SaveAs FileName:="C:Rapor.xls"
'==========================================================
Rem kaydetmeden kapatır False yazarsanız kayderek kapatır
wbk.Close Saved = True
'==========================================================
Rem dosyayı kapatır
appXL.Workbooks.Close
'==========================================================
Rem excel i kapatır
appXL.Application.Quit

Visual Basic Code
Dim I As Integer
Dim appXL As New excel.Application
Dim wbk As excel.Workbook
Dim wks As excel.Worksheet
'buraya açacağımız excel dosyanın yolunu belirtiriz.
Set wbk = appXL.Workbooks.Open(App.Path & "\RaporAyarlarOtamatik.xls")
'açılan excel dosyasının sayfa numarası
wbk.Sheets(1).Select
'exceli görünür yapar
appXL.Visible = True
'_________________________________________________________
appXL.Application.Cells(1, 1).Font.Size = 20
appXL.Application.Cells(1, 1).Font.Bold = True
'ExcelNesne.Application.Cells(1, 1).Font.Underline = True
appXL.Application.Cells(1, 1).Font.Color = vbBlue
'ExcelNesne.Application.Cells(1, 1).ColumnWidth = 60
appXL.Application.Cells(1, 1).Value = "ÖDEME RAPORU"
'__________________________________________________________
appXL.Application.Cells(2, 1).Font.Color = vbRed
appXL.Application.Cells(2, 1).ColumnWidth = 10
appXL.Application.Cells(2, 1).Value = "Tarih"
appXL.Application.Columns("A:A").Select
appXL.Application.Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
appXL.Application.Range("A1").Select
'__________________________________________________________
appXL.Application.Cells(2, 2).Font.Color = vbRed
appXL.Application.Cells(2, 2).ColumnWidth = 46.6
appXL.Application.Cells(2, 2).Value = "Açıklama"
'__________________________________________________________
appXL.Application.Cells(2, 3).Font.Color = vbRed
appXL.Application.Cells(2, 3).ColumnWidth = 15
appXL.Application.Cells(2, 3).Value = "Gelir"
'__________________________________________________________
appXL.Application.Cells(2, 4).Font.Color = vbRed
appXL.Application.Cells(2, 4).ColumnWidth = 15
appXL.Application.Cells(2, 4).Value = "Gider"

I = 2
Adodc1.Recordset.MoveFirst
Do While Not Adodc1.Recordset.EOF = True
I = I + 1

appXL.Application.Cells(I, 1).Value = Adodc1.Recordset.Fields("Tarih")
appXL.Application.Cells(I, 2).Value = Adodc1.Recordset.Fields("Aciklama")
appXL.Application.Cells(I, 3).Value = Adodc1.Recordset.Fields("Gelir")
appXL.Application.Cells(I, 4).Value = Adodc1.Recordset.Fields("Gider")

Adodc1.Recordset.MoveNext
Loop
appXL.Application.ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
'MsgBox "Programa Dön"
wbk.Close Saved = True
'dosyayı kapatır
appXL.Workbooks.Close
'excel i kapatır
appXL.Application.Quit

Visual Basic Code
Dim I As Integer
If Adodc1.Recordset.RecordCount = 0 Then
MsgBox "Kayıt yok"

 Exit Sub
End If
Dim ExcelNesne As Object
Set ExcelNesne = CreateObject("Excel.SHEET")
ExcelNesne.Application.Visible = True

'_________________________________________________________
ExcelNesne.Application.Cells(1, 1).Font.Size = 20
ExcelNesne.Application.Cells(1, 1).Font.Bold = True
'ExcelNesne.Application.Cells(1, 1).Font.Underline = True
ExcelNesne.Application.Cells(1, 1).Font.Color = vbBlue
'ExcelNesne.Application.Cells(1, 1).ColumnWidth = 60
ExcelNesne.Application.Cells(1, 1).Value = "KASA RAPORU"
'__________________________________________________________
ExcelNesne.Application.Cells(2, 1).Font.Color = vbRed
ExcelNesne.Application.Cells(2, 1).ColumnWidth = 10
ExcelNesne.Application.Cells(2, 1).Value = "Tarih"
ExcelNesne.Application.Columns("A:A").Select
ExcelNesne.Application.Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
ExcelNesne.Application.Range("A1").Select
'__________________________________________________________
ExcelNesne.Application.Cells(2, 2).Font.Color = vbRed
ExcelNesne.Application.Cells(2, 2).ColumnWidth = 46.6
ExcelNesne.Application.Cells(2, 2).Value = "Açıklama"
'__________________________________________________________
ExcelNesne.Application.Cells(2, 3).Font.Color = vbRed
ExcelNesne.Application.Cells(2, 3).ColumnWidth = 15
ExcelNesne.Application.Cells(2, 3).Value = "Gelir"
'__________________________________________________________
ExcelNesne.Application.Cells(2, 4).Font.Color = vbRed
ExcelNesne.Application.Cells(2, 4).ColumnWidth = 15
ExcelNesne.Application.Cells(2, 4).Value = "Gider"

I = 2
Adodc1.Recordset.MoveFirst
Do While Not Adodc1.Recordset.EOF = True
I = I + 1

ExcelNesne.Application.Cells(I, 1).Value = Adodc1.Recordset.Fields("Tarih")
ExcelNesne.Application.Cells(I, 2).Value = Adodc1.Recordset.Fields("Aciklama")
ExcelNesne.Application.Cells(I, 3).Value = Adodc1.Recordset.Fields("Gelir")
ExcelNesne.Application.Cells(I, 4).Value = Adodc1.Recordset.Fields("Gider")

Adodc1.Recordset.MoveNext
Loop
ExcelNesne.Application.ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
MsgBox "Programa Dön"

Visual Basic Code
Dim I As Integer
Dim appXL As New excel.Application
Dim wbk As excel.Workbook
Dim wks As excel.Worksheet
'buraya açacağımız excel dosyanın yolunu belirtiriz.
Set wbk = appXL.Workbooks.Open(App.Path & "\RaporAyarlanır.xls")
'açılan excel dosyasının sayfa numarası
wbk.Sheets(1).Select
'exceli görünür yapar
appXL.Visible = False

I = 1
Adodc1.Recordset.MoveFirst
Do While Not Adodc1.Recordset.EOF = True
I = I + 1
appXL.Application.Cells(I, 1).Value = Adodc1.Recordset.Fields("ID")
appXL.Application.Cells(I, 2).Value = Adodc1.Recordset.Fields("Tarih")
appXL.Application.Cells(I, 3).Value = Adodc1.Recordset.Fields("Aciklama")
appXL.Application.Cells(I, 4).Value = Adodc1.Recordset.Fields("Gelir")
appXL.Application.Cells(I, 5).Value = Adodc1.Recordset.Fields("Gider")

Adodc1.Recordset.MoveNext
Loop
'appXL.Application.ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
'MsgBox "Programa Dön"
wbk.Close Saved = True
'dosyayı kapatır
appXL.Workbooks.Close
'excel i kapatır
appXL.Application.Quit
OĞULCAN & OLCAYTUĞ

Oğulcan Excel Web Sitesi
Excel İle Programlama
Cevapla
Çözüldü #3
(30/04/2013 19:42)sngl07 Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Datagriddeki verileri exele nasıl aktarabiliriz?

Butonun click olayına bunu yazınız

Visual Basic Code
Dim excel As New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application()
    excel.Visible = True
    Dim workbook As Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook = excel.Workbooks.Add(System.Reflection.Missing.Value)
    Dim sheet1 As Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet = excel.ActiveSheet
    Dim StartCol As Integer = 2 ' excele hangi sütundan yazmaya başlasın
    Dim StartRow As Integer = 1
    Dim liste As New List(Of DataGridViewColumn)
    liste.Add(DataGridView1.Columns(1)) ' datagridin hangi sütunlarını istiyorsan değiştir
    liste.Add(DataGridView1.Columns(2))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(3))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(4))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(5))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(6))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(7))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(8))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(9))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(10))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(11))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(12))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(13))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(14))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(15))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(16))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(17))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(18))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(19))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(20))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(21))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(22))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(23))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(24))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(25))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(26))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(27))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(28))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(29))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(30))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(31))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(32))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(33))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(34))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(35))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(36))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(37))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(38))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(39))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(40))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(41))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(42))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(43))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(44))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(45))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(46))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(47))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(48))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(49))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(50))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(51))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(52))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(53))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(54))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(55))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(56))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(57))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(58))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(59))
    liste.Add(DataGridView1.Columns(60))

    For j As Integer = 0 To liste.Count - 1
      Dim myRange As Microsoft.Office.Interop.Excel.Range = sheet1.Cells(StartRow, StartCol + j)
      myRange.Value2 = liste(j).HeaderText
    Next
    StartRow = 2
    For i As Integer = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 1
      For j As Integer = 0 To liste.Count - 1
        Try
          Dim myRange As Microsoft.Office.Interop.Excel.Range = sheet1.Cells(StartRow + i, StartCol + j)
          myRange.Value2 = If(DataGridView1(liste(j).Name, i).Value Is Nothing, "", DataGridView1(liste(j).Name, i).Value)
        Catch
        End Try
      Next
    Next
    MsgBox("Aktarım Bitti")
drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
Çözüldü #4
İlginize çok teşekkür ederim ama yapamadım Img-cray
Cevapla
Çözüldü #5
Örnek olmayıncada bizim cevaplarımızda farazi oluyor.
OĞULCAN & OLCAYTUĞ

Oğulcan Excel Web Sitesi
Excel İle Programlama
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task