Skip to main content

AccessTr.neT


DataGridView de

DataGridView de

Çözüldü #1
Merhaba Arkadaşlar ,
Bir Sorum Olacak

Programın Veritabanı ve dataGridView görüntüsü Ektedir . Personel Tablosunu dataGridView de görüntüleme yaptırmak istiyorum fakat personel tablosunda yönetim kısmında yazan değeri yönetimler tablosuna gidip kimlik kısmı ile aynı ise yönetimler tablosundaki yönetim kısmını yazmasını istiyorum.Ben Aşağıdaki kodları kullanıyorum burada nasıl bir Kod Kullanmam gerekiyor? Şimdiden Teşekkürler


baglanti.Open()
If ComboBox1.Text = "Hepsi" Then


gecici_tablo.Clear()
Dim guc As New OleDbDataAdapter("select * from personel where Adi_soyadi like '%" & TextBox1.Text & "%'", baglanti)

guc.Fill(gecici_tablo, "personel")
dataGridView1.DataSource = gecici_tablo
dataGridView1.DataMember = "personel"
guc.Dispose()Else
Dim sql, emre As String
Sql = "select * from yonetimler where yonetim='" & ComboBox1.Text & "'"
Dim komut As New System.Data.OleDb.OleDbCommand(sql, baglanti)
Dim veri_okuyucu As Data.OleDb.OleDbDataReader
veri_okuyucu = komut.ExecuteReader

While (veri_okuyucu.Read())

emre = veri_okuyucu("kimlik")
gecici_tablo.Clear()
Dim guc As New OleDbDataAdapter("select * from personel where yonetim='" & emre & "' and Adi_soyadi like '%" & TextBox1.Text & "%'", baglanti)

guc.Fill(gecici_tablo, "Personel")
dataGridView1.DataSource = gecici_tablo
dataGridView1.DataMember = "Personel"
guc.Dispose()

End While

End If

baglanti.Close()
[Resim: 13288128951.jpg]
Cevapla
Çözüldü #2
örnegi eklerseniz daha kolay yardımcı oluruz.
<<< 10-HAGİ-10 >>>
Cevapla
Çözüldü #3
Programın Bir Bölümü Ektedir.
Teşekkürler.

Ek Dosyalar
Yeni.rar(138 KB)
Cevapla
Çözüldü #4
yonetimler tablosunda yonetim değerini gridde görmek mi istiyorsunuz ?

Kod
Private Sub button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button2.Click
Call Suz()
End Sub
Private Sub Suz()
Dim strSQL As String = "SELECT Personel.personelid, yonetimler.yonetim, Personel.tc, " & _
"Personel.adi_soyadi, Personel.dogum_tar, Personel.ise_giris, Personel.statu " & _
"FROM " & _
"(Personel LEFT OUTER JOIN yonetimler ON Personel.yonetim = yonetimler.Kimlik) " & _
"WHERE (Personel.adi_soyadi like '%" & TextBox1.Text & "%') " & _
"AND (yonetimler.yonetim like '%" & IIf(ComboBox1.Text = "Hepsi", "", ComboBox1.Text) & "%' )"
baglanti.Open()
gecici_tablo.Clear()
Dim guc As New OleDbDataAdapter(strSQL, baglanti)
guc.Fill(gecici_tablo, "personel")
dataGridView1.DataSource = gecici_tablo
dataGridView1.DataMember = "personel"
guc.Dispose()
baglanti.Close()
End Sub
Saygılar, iyi çalışmalar.
*********
Kod, formül vs bilmek önemlidir ama mantığını yürütebilmek, nerede ve nasıl kullanılacağını bilmek daha önemlidir.
Cevapla
Çözüldü #5
Teşekkür Ederim Yanıtladığın İçin fakat şu satırda
14 guc.Fill(gecici_tablo, "personel")
İfadede tür uyuşmazlığı. diye bır hata aldım bu işte yeni olduğum için çözemedim.
10. satırda "AND (yonetimler.yonetim like '%" & IIf(ComboBox1.Text = "Hepsi", "", ComboBox1.Text) & "%' )" kırımızı kısımda ComboBox1 de yazanlar yönetim isimleri, veritabanında olanlar kimlik kısmındaki sayılar sorun burdan mı kaynalanıyor acaba ?
Teşekkürler
İyi Çalışmlar
Cevapla
Çözüldü #6
Evet , yazmayı unuttum. personel tablosundaki yonetim alanının veri türü SAYI olmalı.
Saygılar, iyi çalışmalar.
*********
Kod, formül vs bilmek önemlidir ama mantığını yürütebilmek, nerede ve nasıl kullanılacağını bilmek daha önemlidir.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da