Skip to main content

AccessTr.neT


"Dcount" bazen boş hücreleri de neden sayıyor ki!

"Dcount" bazen boş hücreleri de neden sayıyor ki!

Çözüldü #1
merhaba arkadaşlar...

"dcount" ile veri sayfası görünümündeki alt forumdan sayma işlemi yaptırıyorum. Bunu -sorgu üzerinden- açılan kutunun güncelleme sonrası olayına eklediğim kodla yapıyorum. sayın tdsharun'dan öğrendiğim ve kullandığım örnek kodlardan biri şöyle;

Metin9 = DCount("adsoyad", "Kadro_sorgusu", "adsoyad")

s o r u n i s e ş u ; bazen boş hücreler de sayıma dahil oluyor. sadece dolu alanları sayması gerekirken boş alanları da sayıyor ve yanlış sonuç veriyor. işin ilginç yanı, boş hücrelere rastgele veri girip tekrar sildiğimde ise düzgün çalışıyor ve sadece dolu alanları sayıyor. veri tabanının her açıp kapadığımda aynı hatayı yine yapıyor.

yukarıdaki koda nasıl bir ekleme yapmalıyım ki; boş hücreleri asla saymasın.

sağlıcakla...
Son Düzenleme: 24/03/2009, 21:28, Düzenleyen: pupil.
Cevapla
Çözüldü #2
Gelişmiş DCount olarak tavsiye edilen ECount u
bir denermisiniz ?
Bu kodu modüle olarak kayıt edin sonra DCount
yerine kodunuzda ECoun kullanın

Kod
Public Function ECount(Expr As String, Domain As String, Optional Criteria As String, Optional bCountDistinct As Boolean) As Variant
On Error GoTo Err_Handler
  'Purpose:  Enhanced DCount() function, with the ability to count distinct.
  'Return:  Number of records. Null on error.
  'Arguments: Expr      = name of the field to count. Use square brackets if the name contains a space.
  '      Domain     = name of the table or query.
  '      Criteria    = any restrictions. Can omit.
  '      bCountDistinct = True to return the number of distinct values in the field. Omit for normal count.
  'Notes:   Nulls are excluded (whether distinct count or not.)
  '      Use "*" for Expr if you want to count the nulls too.
  '      You cannot use "*" if bCountDistinct is True.
  'Examples: Number of customers who have a region: ECount("Region", "Customers")
  '      Number of customers who have no region: ECount("*", "Customers", "Region Is Null")
  '      Number of distinct regions: ECount("Region", "Customers", ,True)
  Dim DB As DAO.Database
  Dim rs As DAO.Recordset
  Dim strSql As String

  'Initialize to return Null on error.
  ECount = Null
  Set DB = DBEngine(0)(0)

  If bCountDistinct Then
    'Count distinct values.
    If Expr <> "*" Then       'Cannot count distinct with the wildcard.
      strSql = "SELECT " & Expr & " FROM " & Domain & " WHERE (" & Expr & " Is Not Null)"
      If Criteria <> vbNullString Then
        strSql = strSql & " AND (" & Criteria & ")"
      End If
      strSql = strSql & " GROUP BY " & Expr & ";"
      Set rs = DB.OpenRecordset(strSql)
      If rs.RecordCount > 0& Then
        rs.MoveLast
      End If
      ECount = rs.RecordCount   'Return the number of distinct records.
      rs.Close
    End If
  Else
    'Normal count.
    strSql = "SELECT Count(" & Expr & ") AS TheCount FROM " & Domain
    If Criteria <> vbNullString Then
      strSql = strSql & " WHERE " & Criteria
    End If
    Set rs = DB.OpenRecordset(strSql)
    If rs.RecordCount > 0& Then
      ECount = rs!TheCount    'Return the count.
    End If
    rs.Close
  End If

Exit_Handler:
  Set rs = Nothing
  Set DB = Nothing
  Exit Function

Err_Handler:
  MsgBox Err.Description, vbExclamation, "ECount Error " & Err.Number
  Resume Exit_Handler
End Function

Selamlar
okileturc, 18-03-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
Çözüldü #3
sayın okileturc,
güzel bir modül ama benim örneğimde çalıştıramadım(kod ile veya denetim kaynağına yazarak), ["ecount error 3061", "çok az parametre. 2 bekleniyor"] şeklinde bir hata veriyor!
Son Düzenleme: 24/03/2009, 22:41, Düzenleyen: pupil.
Cevapla
Çözüldü #4
sn pupil, uygulamanızın ilgili form tablo ve sorgusunu ekleyebilirmisiniz.
"Boş Örnek Eklerim, Yapıp Verirler" demeyin, örneğinizi hazırlayın.
Komplike kod talebiniz var ise İletişim bağlantısından bize ulaşın. 
Cebelleşmezsen Öğrenemezsin. 
Cevapla
Çözüldü #5
Metin9 = DCount("adsoyad", "Kadro_sorgusu", "adsoyad")
bu dizeyede dikkat ettim hatalı gibi
Dcount("[adsoyad]","Kadro_sorgusu","[adsoyad]='oktay'")
gibi olmalı yani köşeli parantez olmalı bir de son bölümde
kriter yoksa "" olmalı
Dcount("[adsoyad]","Kadro_sorgusu","")
gibi
okileturc, 18-03-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
Çözüldü #6
Arkadaşlar bende çalışan DCount formül aşağıdaki gibi
istersenizn birde böyle deneyin,
Me.T3 = DCount("Kalan", "TlfDevir", "Cinsi='" & [T2] & "'")
sizin koda uygulamak gerekirse
Dcount("adsoyad","Kadro_sorgusu","adsoyad='" & [oktay] & "'")

"[adsoyad]" böyle hiç olmaz, hem köşeli parantez hemde tırnak hiç çalışmaz.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da