Skip to main content

AccessTr.neT


Değerleri Yapıştırma

Değerleri Yapıştırma

Çözüldü #1
Değerleri makro ile aşağıya doğru son ilk boşluğa değerleri olarak yapıştırmak istiyorum ama E9 hücresine yapıştırıyor.

Sub kopyala()
Range("E4:R4").Select
Selection.Copy
Range("E5").Select
Selection.End(xlDown).Select
Range("E9").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("E4").Select
Application.CutCopyMode = False
End Sub
Makro kodunda nereyi düzeltmem gerekir.
yyhy, 18-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Çözüldü #2
Değerleri makro ile aşağıya doğru son ilk boşluğa değerleri olarak yapıştırmak istiyorum ama E9 hücresine yapıştırıyor.

Sub kopyala()
Range("E4:R4").Select
Selection.Copy
Range("E5").Select
Selection.End(xlDown).Select
Range("E9").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("E4").Select
Application.CutCopyMode = False
End Sub
Makro kodunda nereyi düzeltmem gerekir.
yyhy, 18-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
#3
Yapıştırma işleminden önce aşağıdaki kodla E9 hücresi seçildiği için oraya yapıştırıyor olabilir. O satırı silerek dener misiniz?
Range("E9").Select
#4
Sayın @berduş bey denedim son dolu satıra yazıyor.
yyhy, 18-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
#5
Selection.PasteSpecial... yerine
Selection.offset(1).PasteSpecial  yazmayı dener misiniz
#6
Bu kodu da deneyebilirsiniz...

Dim xlSht As Worksheet
Dim iRw As Integer
Dim myRng As Range

Set xlSht = ActiveWorkbook.Worksheets("SheetName")

With xlSht
iRw = .Range("E" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Set myRng = .Range("E4:R4")
With myRng
xlSht.Range("E" & iRw).Resize(.Rows.Count, .Columns.Count).Cells.Value2 = .Cells.Value2
End With
End With

Set xlSht = Nothing
Set myRng = Nothing

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task