Skip to main content

AccessTr.neT


Diff2dates Sorusu

Diff2dates Sorusu

Çözüldü #1
=Diff2Dates("md";[DOĞUMTARİHİ];Date();Doğru)
şeklinde yazıldığında doğum tarihine göre ay ve yıl olarak yaşı alıyoruz.
hafta ve gün olarak nasıl alabiliriz??
Cevapla
Çözüldü #2
sn kcmz, 01.01.2009 - 14.02.2009 tarihleri arası kaç hafta kaç gün olması gerekli
Cevapla
Çözüldü #3
6 hafta 3 gün
Cevapla
Çözüldü #4
=Diff2Dates("ymd";[DOĞUMTARİHİ];DATE();Doğru) şeklinde yazarsanız iki tarih arasındaki yıl-ay-günü alırız. İki tarih arsını hafta almak istersek de =DateDiff(“ww”;Tarih1;Tarih2) yazmalıyız. Siz eğer bunları biraraya getiriseniz isteğiniz olacaktır. Bunun için sorgunuzda bir alan daha oluşturup HAFTA: DateDiff(“ww”;Tarih1;Tarih2) yapabilirsiniz. Ben size bununla ilgili bir form göndereyim. Bu formda bu işin sorguda değil form üzerinde nasıl yapılabildiği görülüyor. Ayrıca bir de yaz ekliyorum aşağıya. Ondan da tüm tarih işlemleri için yararlanabilirsiniz.

TARİH FONKSİYONLARI

Aslında Vb tarih işlemleri ile ilgili çok fazla fonksiyona sahiptir.

Bende hepsini bir araya getirince fark ettim J. Hikayeye gerek yok konuya devam edelim…Date Fonksiyonu:

Sistemin tarih bilgisini döndürür.Örnek:

Dim Tarih

Tarih =Date

Msgbox “Bu günün tarihi: ” & Tarih

Now Fonksiyonu:

Sistemin tarih bilgisini en ayrıntılı biçimde döndürür.Örnek:

Dim Tarih

Tarih =Now

Msgbox “Şu an: ” & Tarih

DateAdd Fonksiyonu:

Belirtilen tarihe belli bir süreyi ekler veya çıkartır.Kullanımı;

DateAdd(süre,sayi,tarih)

Süre eklenecek süre türünü belirtir, seçilen süreden ne kadar ekleneceğini belirtir, sayının ekleneceği tarihi belirtir.Süre Degerleri;

Değer Açıklama

yyyy Yıl

q Çeyrek yıl (3 ay)

m Ay

y Yılın günü

d Gün

w Haftanın günü

ww Hafta

h Saat

n Dakika

s SaniyeÖrnek:

Şimdi ”22.08.2003” tarihine 3 ay ekleyelim.Dim ilkTarih As Date ‘Ekleme yapacağımız tarihi tanımladık

Dim EklenecekSure As İnteger ‘Eklenecek süreyi tanımladık

ilkTarih=”22.08.2003” ‘Ekleme yapacağımız tarihin değerini atadık.

EklenecekSure = 3 ‘Eklenecek sürenin degerini atadık.

YeniTarih=DateAdd(“m”,EklenecekSure,ilkTarih) ‘”m” değeri ay belirtir.

Msgbox YeniTarihÖrnek:

Şimdi ”22.08.2003” tarihine 15 gün ekleyelim.Dim ilkTarih As Date ‘Ekleme yapacağımız tarihi tanımladık

Dim EklenecekSure As İnteger ‘Eklenecek süreyi tanımladık

ilkTarih=”22.08.2003” ‘Ekleme yapacağımız tarihin değerini atadık.

EklenecekSure = 15 ‘Eklenecek sürenin degerini atadık.

YeniTarih=DateAdd(“d”,EklenecekSure,ilkTarih) ‘”d” değeri gün belirtir.

Msgbox YeniTarih

DİKKAT: Eğer zaman ile ilgili işlem yapılacak ise “12.06.2003 15:35:19” şeklinde olmalıDateDiff Fonksiyonu:

İki Tarih Arasındaki süreyi verir.Kullanımı;

DateDiff(süre, Tarih1, Tarih2,Haftanın ilk günü,Yılın ilk günü)Süre alınmak istenen tarih türünü belirtir,Tarih1 ilk tarihi,Tarih2 tarihi belirtir.

Sürenin değerleri yukarıdaki tablonun aynısıdır.

Eğer haftanın ilk günü belirtilmez ise ilk günü Pazar olarak kabul eder.Haftanın İlk Günü

Sabit Değer Açıklama

vbUseSystem 0 Sistem değeri

vbSunday 1 Pazar (Varsayılan)

vbMonday 2 Pazartesi

vbTuesday 3 Salı

vbWednesday 4 Çarşamba

vbThursday 5 Perşembe

vbFriday 6 Cuma

vbSaturday 7 CumartesiYamuk yumuk oldu ama neyse..Örnek:

Diyelim ki “13.02.2003” tarihinden bu gün ki tarihe kadar kaç gün geçti?Dim Tarih As Date ‘Kullanacağımız tarihi tanımladık.

Dim Mesaj As String ‘Mesajın içeriği için değişken tanımladık

Tarih = “13.02.2003” ‘‘Kullanacağımız tarihi değerini atadık

Mesaj = DateDiff(“d”,Now,Tarih) ‘”d” ile günü,Now ile şimdiki tarihi belirttik

Msgbox “Bu günden bu kadar gündür:” & Mesaj

Örnek:

“13.02.2003” tarihi ile “15.07.2003” tarihi arasında kaç hafta var?Dim Tarih1 As Date ‘Tarihleri tanımladık.

Dim Tarih1 As Date ‘Tarihleri tanımladık.

Dim Mesaj As String ‘Mesajın içeriği için değişken tanımladık

Tarih1 = “13.02.2003” ‘Tarihlere değerlerini atadık.

Tarih2 = “15.07.2003” ‘Tarihlere değerlerini atadık.

Mesaj = DateDiff(“ww”,Tarih1,Tarih2) ‘”ww” ile değeri hafta olarak istediğimizi belirttik.

Msgbox Mesaj & “ Haftadır.”DatePart Fonksiyonu:

Verilen tarihin belirli bir kısmını verir.Kullanımı;

DatePart(süre, Tarih,Haftanın ilk günü,Yılın ilk günü)Süre yukarıdaki tabloda bukunan değerlerin aynısıdır.

Eğer haftanın ilk günü kullanılmaz ise Pazar haftanın ilk günü kabul edilir.

Örnek:

“13.02.2003” tarihinin yılını öğrenelim.Dim Tarih As Date ‘Kullanacağımız tarihi tanımladık.

Dim Mesaj As String Mesajın içeriği için değişken tanımladık

Tarih = “13.02.2003” ‘Değişkene değerini atadıl

Mesaj = DatePart(“yyyy”,Tarih) ‘”yyyy” ile yıl değerini istediğimizi belittik.

Msgbox “Yıl: ” & MesajWeekday Fonksiyonu:

Haftanın gün bilgisini dönderir.Kullanımı;

Weekday(Tarih,Haftanınilkgünü)Örnek:

Dim Tarih ‘Kullanacağımız tarihi tanımladık.

Dim GunAdi ‘Gün adını saklayacağımız değişkeni tanımladık

Tarih = “23.06.2003” ‘Değişkene değerini atadık.

GunAdi = Weekday(Tarih, ,vbMonday) ‘vbMonday ile haftanın ilk gününün pazartesi olduğunu belirttik.

‘Bize Gun 1 olarak döner, yani pazartesi, eğer haftanın ilk gününü pazartesi seçmemiş olsaydık. 2 yani Salı dönecekti.

WeekdayName Fonksiyonu:

Haftanın gün bilgisinin adını döndürür.Kullanımı;

WeekdayName(HaftanınGunu, Kısaltma, Haftanınilkgünü)Örnek:

Dim Tarih ‘Kullanacağımız tarihi tanımladık.

Dim Gun ‘Kullanacağımız gün numarasını saklayacağımız değişkeni tanımladık.

Dim GunAdi ‘Gün adını saklayacağımız değişkeni tanımladık.

Tarih = “23.06.2003” ‘tarih değişkenine değerini atadık.

Gun =Weekday(Tarih, vbMonday) ‘Belirttiğimiz tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu bulduk.

GunAdi = WeekdayName(Gun, ,False, vbMonday) ‘False değeri kısaltma yok demek.

Year Fonksiyonu:

Tarih bilgisinin yıl değerini döndürür.Kullanımı;

Year(Tarih)Örnek:

Dim Tarih, Yil

Tarih = “03.08.2003”

Yil = Year(Tarih) ‘2003 değeri döner.

Msgbox “Yıl: “ & Yil

Month Fonksiyonu:

Tarih bilgisinin ay değerini döndürür.Kullanımı;

Month(Tarih)Örnek:

Dim Tarih, Ay

Tarih = “03.08.2003”

Ay = Month(Tarih) ‘8 değeri döner.

Msgbox “Ay: “ & Ay

Day Fonksiyonu:

Verilen tarihin Ayın hangi günü olduğunu döndürür.Kullanımı;

Day(Tarih)Örnek:

Dim Tarih, Gun

Tarih = “23.06.2003”

Gun = Day(Tarih) ‘Bize Gun 23 olarak döner.

Time Fonksiyonu:

Sistemin zaman bilgisini döndürür.Örnek:

Dim Zaman

Zaman =Time

Msgbox “Şuan saat: ” & Zaman

Hour Fonksiyonu:

Gün bilgisinin saat değerini verir.Örnek:

Dim Zaman, Saat

Zaman =#3:12:19 PM#

Saat = Hour(Zaman) ’15 değeri döner.

MsgBox Saat

Minute Fonksiyonu:

Zamanın dakika bilgisini döndürür.Örnek:

Dim Zaman, Dakika

Zaman =#3:12:19 PM#

Dakika = Minute(Zaman) ’12 değeri döner.

MsgBox Dakika

Timer Fonksiyonu:

Zamanı saniye cinsinden verir.Örnek:

Dim Sn

Sn = Timer

Msgbox

NOT: Bu yazı http://www.bilgininadresi.net/Madde/7670...nlar%C4%B1 adresinden alınmıştır. MD
.rar ikitarih arasındakigün, hafta,ay, yıl,hesapla.rar (Dosya Boyutu: 25,82 KB | İndirme Sayısı: 61)
İnadına, ille de Accesstr.net...
Cevapla
Çözüldü #5
sayın demiral
ben bunu neden istedim isterseniz bunu açıkalayayım size
gebelerim var ve bunların gebelik sürelerini genellikle hafta olarak ölçüyoruz ve bunuda son adet tarihine göre yapıyoruz.
yani son adet tarihi 10.11.2008 olan bir gebemin gebelik haftasını bulmayı amaçlıyorum örneğin.
Cevapla
Çözüldü #6
Örneğiniz var mı?. Ben size örnek gönderdim aslında. Benim gönderdiğim örneğim üzerinde bile tarih aralığında istediğiniz şey olabilir. Sanırım sadece haftayı istiyorsunuz. O halde =DateDiff(“ww”;Tarih1;Tarih2) kodunu form üzerinde bir metin kutusunda kullanın. Gün ay almayı zaten biliyorsunuz. Aslında çok basit. Bir örnek ekleyin ben yapayım.
İnadına, ille de Accesstr.net...
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task