Skip to main content

#EvdeKal


Excelden Accesse veri gönderme

ynlmz
ynlmz
0
1761

Excelden Accesse veri gönderme

#1
Sayın Hocalarım;

Visual Basic Code
Sub ADOFromExcelToAccess()

Dim conn As Object
Dim rs As Object

Dim asay As Integer
asay = WorksheetFunction.CountA(Sheets("Analiz").Range("c9:c48"))

Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs = CreateObject("ADODB.RecordSet")
With cn
.Provider = "Microsoft.JET.OLEDB.4.0"
.Open ThisWorkbook.Path & "\OgretmenSinav.mdb"
End With

 rs.Open "Yedek", cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable

 With rs
 For i = 1 To asay
 .AddNew
 .Fields("Ders") = Sheets("Analiz").Cells(5, 4)
 .Fields("Dönem") = Sheets("Analiz").Cells(4, 4)
 .Fields("SınavNo") = Sheets("Analiz").Cells(3, 14)
 .Fields("okulno") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 3)
 .Fields("adısoyadı") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 4)
 .Fields("1") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 5)
 .Fields("2") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 6)
 .Fields("3") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 7)
 .Fields("4") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 8)
 .Fields("5") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 9)
 .Fields("6") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 10)
 .Fields("7") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 11)
 .Fields("8") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 12)
 .Fields("9") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 13)
 .Fields("10") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 14)
 .Fields("11") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 15)
 .Fields("12") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 16)
 .Fields("13") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 17)
 .Fields("14") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 18)
 .Fields("15") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 19)
 .Fields("16") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 20)
 .Fields("17") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 21)
 .Fields("18") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 22)
 .Fields("19") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 23)
 .Fields("20") = Sheets("Analiz").Cells(8 + i, 24)
 .Fields("Sınıf") = Sheets("Analiz").Cells(2, 14)


 .Update
    Next i
 End With

 rs.Close
 Set rs = Nothing
 cn.Close
 Set cn = Nothing
 End Sub

bu kod ile Excelden Accesse veri gönderiyorum. Veri gönderirken eğer o veri Accesste var ise göndermesin istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Yardımlarınızı bekliyorum

Son Düzenleme: 02/12/2013, 22:15, Düzenleyen: ynlmz.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da