Skip to main content

AccessTr.neT


Excelden Datagride Veri Aktarımı

Excelden Datagride Veri Aktarımı

Çözüldü #1
Kod
Private Sub Excel2Grid(ByVal sFile As String)
        xlApp = New Excel.Application()
        xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Open(sFile)
        xlWorkSheet = xlWorkBook.Worksheets("Sayfa1")
        DataGridView1.Rows.Clear()
        DataGridView1.Columns.Clear()
        Dim iRow, iCol As Integer        For iCol = 1 To xlWorkSheet.Columns.Count

            If xlWorkSheet.Cells(1, iCol).value Is Nothing Then
                Exit For
            Else
                Dim col As DataGridViewTextBoxColumn = New DataGridViewTextBoxColumn()
                col.HeaderText = xlWorkSheet.Cells(1, iCol).value
                Dim colIndex As Integer = DataGridView1.Columns.Add(col)
            End If
        Next


        For iRow = 2 To xlWorkSheet.Rows.Count - 1
            If xlWorkSheet.Cells(iRow, 1).value Is Nothing Then
                Exit For
            Else
                Dim row As String() = New String() {xlWorkSheet.Cells(iRow, 1).value, xlWorkSheet.Cells(iRow, 2).value.ToString(), xlWorkSheet.Cells(iRow, 3).value}
                DataGridView1.Rows.Add(row)
            End If
        Next

        xlWorkBook.Close()
        xlApp.Quit()
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlApp)
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlWorkBook)
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlWorkSheet)
    End Sub


Excelden verileri datagride aktarıyorum fakat ben tüm satırların aktarılmasını istiyorum.
Aktarılacak satırların yazılmasını istemiyorum

Koddaki aşağıdaki yeri nasıl değiştirmeliyim

For iRow = 2 To xlWorkSheet.Rows.Count - 1
            If xlWorkSheet.Cells(iRow, 1).value Is Nothing Then
                Exit For
            Else
                Dim row As String() = New String() {xlWorkSheet.Cells(iRow, 1).value, xlWorkSheet.Cells(iRow, 2).value.ToString(), xlWorkSheet.Cells(iRow, 3).value}
                DataGridView1.Rows.Add(row)
            End If
Next
drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
#2
(28/06/2021 09:45)drummers Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Rows.Count - 1
Yerine alttaki gibi yazılabilr.A sütununun son dolu satırını bulur.
Visual Basic Code
cells(rows.count,"A").end(3).row
Cevapla
#3
(28/06/2021 16:52)feraz Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(28/06/2021 09:45)drummers Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Rows.Count - 1
Yerine alttaki gibi yazılabilr.A sütununun son dolu satırını bulur.
Visual Basic Code
cells(rows.count,"A").end(3).row

Teşekkürler
drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
#4
Boşu boşuna hiç kasmadan olayı bir videodan gördüğüm gibi yaptım. Gayet hızlı ve performanslı bi aktarım oldu

NuGet Package Manager den

"ExcelDataReader"
"ExcelDataReader.DataSet" bunları ekliyoruz

Forma
1 adet DataGridView
1 adet textbox
1 adet button
1 adet combobox ekliyoruz

Kodlar şu

Kod
Imports System.Globalization
Imports System.IO
Imports ClosedXML.Excel
Imports ExcelDataReader

Dim tables As DataTableCollection

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Using ofd As OpenFileDialog = New OpenFileDialog() With {.Filter = "Excel File|*.xlsx;*.xls"}
      If ofd.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        TextBox1.Text = ofd.FileName

        Using stream = File.Open(ofd.FileName, FileMode.Open, FileAccess.Read)
          Using reader As IExcelDataReader = ExcelReaderFactory.CreateReader(stream)
            Dim result As DataSet = reader.AsDataSet(New ExcelDataSetConfiguration() With {
                                 .ConfigureDataTable = Function(__) New ExcelDataTableConfiguration() With {
                                 .UseHeaderRow = True}})
            tables = result.Tables
            ComboBox1.Items.Clear()

            For Each table As DataTable In tables
              ComboBox1.Items.Add(table.TableName)
              ComboBox1.Enabled = True
            Next          End Using

        End Using

      End If

    End Using
  End Sub

  Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
    Try
      Dim dt As DataTable = tables(ComboBox1.SelectedItem.ToString())

      DataGridView1.DataSource = dt
      

    Catch ex As Exception

    End Try


  End Sub

Bu kadar
drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
#5
Paylaştığınız için sağolun.
Cevapla
#6
Pekii Ado ile denediniz mi?
Ado ilede select yöntemi ile alınabilir bence.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da