Skip to main content

AccessTr.neT


Excelden Datagride Veri Aktarımı

Excelden Datagride Veri Aktarımı

Çözüldü #1
Kod
Private Sub Excel2Grid(ByVal sFile As String)
        xlApp = New Excel.Application()
        xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Open(sFile)
        xlWorkSheet = xlWorkBook.Worksheets("Sayfa1")
        DataGridView1.Rows.Clear()
        DataGridView1.Columns.Clear()
        Dim iRow, iCol As Integer        For iCol = 1 To xlWorkSheet.Columns.Count

            If xlWorkSheet.Cells(1, iCol).value Is Nothing Then
                Exit For
            Else
                Dim col As DataGridViewTextBoxColumn = New DataGridViewTextBoxColumn()
                col.HeaderText = xlWorkSheet.Cells(1, iCol).value
                Dim colIndex As Integer = DataGridView1.Columns.Add(col)
            End If
        Next


        For iRow = 2 To xlWorkSheet.Rows.Count - 1
            If xlWorkSheet.Cells(iRow, 1).value Is Nothing Then
                Exit For
            Else
                Dim row As String() = New String() {xlWorkSheet.Cells(iRow, 1).value, xlWorkSheet.Cells(iRow, 2).value.ToString(), xlWorkSheet.Cells(iRow, 3).value}
                DataGridView1.Rows.Add(row)
            End If
        Next

        xlWorkBook.Close()
        xlApp.Quit()
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlApp)
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlWorkBook)
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlWorkSheet)
    End Sub


Excelden verileri datagride aktarıyorum fakat ben tüm satırların aktarılmasını istiyorum.
Aktarılacak satırların yazılmasını istemiyorum

Koddaki aşağıdaki yeri nasıl değiştirmeliyim

For iRow = 2 To xlWorkSheet.Rows.Count - 1
            If xlWorkSheet.Cells(iRow, 1).value Is Nothing Then
                Exit For
            Else
                Dim row As String() = New String() {xlWorkSheet.Cells(iRow, 1).value, xlWorkSheet.Cells(iRow, 2).value.ToString(), xlWorkSheet.Cells(iRow, 3).value}
                DataGridView1.Rows.Add(row)
            End If
Next
drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
#2
(28/06/2021 09:45)drummers Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Rows.Count - 1
Yerine alttaki gibi yazılabilr.A sütununun son dolu satırını bulur.
Visual Basic Code
cells(rows.count,"A").end(3).row
Cevapla
#3
(28/06/2021 16:52)feraz Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(28/06/2021 09:45)drummers Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Rows.Count - 1
Yerine alttaki gibi yazılabilr.A sütununun son dolu satırını bulur.
Visual Basic Code
cells(rows.count,"A").end(3).row

Teşekkürler
drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
#4
Boşu boşuna hiç kasmadan olayı bir videodan gördüğüm gibi yaptım. Gayet hızlı ve performanslı bi aktarım oldu

NuGet Package Manager den

"ExcelDataReader"
"ExcelDataReader.DataSet" bunları ekliyoruz

Forma
1 adet DataGridView
1 adet textbox
1 adet button
1 adet combobox ekliyoruz

Kodlar şu

Kod
Imports System.Globalization
Imports System.IO
Imports ClosedXML.Excel
Imports ExcelDataReader

Dim tables As DataTableCollection

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Using ofd As OpenFileDialog = New OpenFileDialog() With {.Filter = "Excel File|*.xlsx;*.xls"}
      If ofd.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        TextBox1.Text = ofd.FileName

        Using stream = File.Open(ofd.FileName, FileMode.Open, FileAccess.Read)
          Using reader As IExcelDataReader = ExcelReaderFactory.CreateReader(stream)
            Dim result As DataSet = reader.AsDataSet(New ExcelDataSetConfiguration() With {
                                 .ConfigureDataTable = Function(__) New ExcelDataTableConfiguration() With {
                                 .UseHeaderRow = True}})
            tables = result.Tables
            ComboBox1.Items.Clear()

            For Each table As DataTable In tables
              ComboBox1.Items.Add(table.TableName)
              ComboBox1.Enabled = True
            Next          End Using

        End Using

      End If

    End Using
  End Sub

  Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
    Try
      Dim dt As DataTable = tables(ComboBox1.SelectedItem.ToString())

      DataGridView1.DataSource = dt
      

    Catch ex As Exception

    End Try


  End Sub

Bu kadar
drummers, 11-05-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
#5
Paylaştığınız için sağolun.
Cevapla
#6
Pekii Ado ile denediniz mi?
Ado ilede select yöntemi ile alınabilir bence.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task