Skip to main content

AccessTr.neT


filecopy uzantısını database yazdırma

filecopy uzantısını database yazdırma

Çözüldü #1
ben ürünlere ait resimleri butonla açıp bu buton içerisinde de filecopy olayını gerçekleştiriyorum. Önce filecopy ile openfiledialog tan application.startuppath ile kopyalıyorum. buraya kadar herşey normal daha sonra pictureboxta resim görüntüle diyorum. oda tamam. ama kopyaladığım dosya uzantısını databasede text olarak yaz diyorum eski dosyanın bulunduğu konumu yazıyor. anlamadım nedendir.

kodlar bunlar:

Private Sub resimac_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles resimac.Click
Dim res As New OleDbCommand
Dim pdf As String
Dim pdfyolu As String
ofd.Filter = "Bitmap Dosyaları(*BMP)|*.bmp|Jpeg Dosyaları(*.JPG)|*.jpg|Tüm Dosyalar(*.*)|*.*"
ofd.ShowDialog()
pdfyolu = ofd.FileName

For Each file As String In ofd.FileNames
tbxresimyolu.Text = Application.StartupPath & "\images\" & file.Substring(file.LastIndexOf("\"))
My.Computer.FileSystem.CopyFile(pdfyolu, tbxresimyolu.Text)
urunresimpicture.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage
'''''buraya kadar herşey normal - kopyalama falan
pdf = tbxresimyolu.Text
res.Parameters.AddWithValue("Resim_Yolu", pdf) 'burada hata var. kopyalanan dosyanın uzantısını yazmıyor.
res.Connection = b
res.CommandType = CommandType.Text
Next

End Sub
sorunu buldum.
sorun kaydetme butonunda tekrardan openfiledialog uzantısını databaseye tanımlamışım onu düzelttim oldu.
Son Düzenleme: 14/08/2009, 11:12, Düzenleyen: ancyra.
Cevapla
Çözüldü #2
EyvallahImg-grin
Bana işe yarayan bir müdür göster,sana dünyayı yerinden oynatayım.
                                                                                        Descartes


Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task