Skip to main content

AccessTr.neT


Formda Liste Kutusuna Ve Metin Kutusuna Veri Almak

Formda Liste Kutusuna Ve Metin Kutusuna Veri Almak

Çözüldü #1
Arkadaşlar ekde vereceğim programda "frm_evcihy" gidiş tarihine ve dönüş tarihine girdiğim verilerin SADECE O ARALIKTA OLANLARIN" numaraları "mtizinliler" metin kutusunda ve ad, soyad okul numaraları bilgilerinin "LstAralik" liste kutusunda olmasını "KmtListeAl" komutunun olay yordamıyla nasıl sağlarım.

olay yordamı kodları bu ama, istediğim olay gerçekleşmiyor.
Kod
Dim OgNoRS As New ADODB.Recordset
Dim sOrGu, TxtOgrNo As String
If IsNull(Me.gidis) Then Me.gidis = DMin("[evvcicıkıstarihi]", "[TblEvciTakip]")
If IsNull(Me.donus) Then Me.donus = DMax("[evcidonustarihi]", "[TblEvciTakip]")
TxtOgrNo = ""
sOrGu = " SELECT TblEvciTakip.tblono, TblOgrenci.tckimlikno, TblOgrenci.adısoyadı, TblOgrenci.okulno, TblEvciTakip.evvcicıkıstarihi,  " & _
        " TblEvciTakip.evcidonustarihi  " & _
        " FROM TblOgrenci INNER JOIN TblEvciTakip ON TblOgrenci.sirano = TblEvciTakip.ogrtc  " & _
        " WHERE (((TblEvciTakip.evvcicıkıstarihi) Between " & CLng(Me.gidis) & " And " & CLng(Me.donus) & ")) OR  " & _
        " (((TblEvciTakip.evcidonustarihi) Between " & CLng(Me.gidis) & " And " & CLng(Me.donus) & ")) OR  " & _
        " (((TblEvciTakip.evvcicıkıstarihi)<=" & CLng(Me.gidis) & ") AND  " & _
        " ((TblEvciTakip.evcidonustarihi)>=" & CLng(Me.donus) & "))  " & _
        " ORDER BY TblEvciTakip.evvcicıkıstarihi"

Me.LstAralik.RowSource = ""
Me.LstAralik.RowSource = sOrGu
ogrtc_Etiketi.Caption = "Tarih Aralığındaki Liste: " & Me.LstAralik.ListCount - 1 & " kişi izinli"
Debug.Print sOrGu
    OgNoRS.Open sOrGu, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    Do While Not OgNoRS.EOF 'Her öğrenci için öğrenci no ekler
        TxtOgrNo = TxtOgrNo & "," & OgNoRS.Fields(3)
        Debug.Print OgNoRS.Fields(3)
        OgNoRS.MoveNext
    Loop
Me.MtnIzinliler = Mid(TxtOgrNo, 2)
.rar data.rar (Dosya Boyutu: 265,06 KB | İndirme Sayısı: 4)
Cevapla
#2
bu sorunu daha önceden halletmiştik diye hatırlıyorum?
hatta liste kutusunda tüm listeyi göstermediği için recordset ile çözmüştük.
Cevapla
#3
Acıkcası hallettik diye ben de hatırlıyorum. Lakin program tekar aynı hatayı verdi ve ben o kodlar bulamadımImg-cray Maruz görün.
Cevapla
#4
Sayın hocam. Vallahi içinden çıkamadım. Desteğe ihtiyacım var. Eğer maruz görmezseniz bu konuyu çözersek programı tamamlamış olacağım.
Cevapla
#5
Dosyayı eklesem bir inceleyebilir misiniz?
Cevapla
#6
Evci listesi oluştururken bazı kriterleri program yapması lazım yapmıyor.
* Gidiş ve dönüş tarihlerini seçtikten sonra öğrencileri evci transfer edince öğrencilerin karşıya geçmesi lazım.
* Diyelim 13 ünde çıkıp 15 n de gelen öğrenci için-14 de çıkış 15 gelişi seçememiliyim.
yani 13 nde gidip 15inde gelecekse bu aralıkta tekrar gidemez ki
* rapor alma sayfasında çift tıklama da öğrenci numaraları geliyor. Ama liste aralığı seçilen tarihe göre güncellemesini yapamadım.
.rar PANSİYON YÖNETİM PROGRAMI.rar (Dosya Boyutu: 2,3 MB | İndirme Sayısı: 2)
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da