Skip to main content

AccessTr.neT


Formlar Arası Veri Aktarma

Formlar Arası Veri Aktarma

Çözüldü #1
Sayın form ailesi,
Yapmış oşduğum ekli projede Musterıcarıalt formunda bulunan ALINANTUTAR'ı girdiğimizde;Uygulamatarıhı,musterıadı,uygulamaıstemı,odemebıcımı ve alınantutar alanlardaki verilerin Kasa formunda bulunan Gelir Çeşidi Bölümünde bulunan alanlara aktarmak istemiştim ve aşağıda bulunan kodu uyguladım ama başarılı olamadım.Saygılarımla


Sub VeriAktar()

Dim db As Database
Dim rs, rs2, rs3 As DAO.Recordset
Dim strSQL, strSQL2, strSQL3 As String
Set db = CurrentDb()
strSQL = "SELECT  * FROM T_MUSTERICARIALT"
strSQL2 = "SELECT  * FROM T_KASA"
strSQL3 = "SELECT TOP 1 ISLEMTARIHI AS tarihkontrol, T_KASA.* FROM T_KASA WHERE (((ISLEMTARIHI)=Date()) AND (([GELIRCESIDI]) Is Null));"
Set rs = db.OpenRecordset(strSQL)
rs.AddNew
rs!ISLEMTARIHI = Me.Parent.UYGULAMATARIHI
rs!ISLEMTARIHI = Now()
rs!odemeturu = Me.ACL_ODEMEBICIMI
rs!ODEMEYONTEMI = Me.ACL_UYGULAMAISTEMI
rs!ODEMETUTARI = Me.ALINANTUTAR
rs.Update
Set rs2 = db.OpenRecordset(strSQL2)
Set rs3 = db.OpenRecordset(strSQL3)
    If rs3.EOF Then
        rs2.AddNew
        rs2!ISLEMTARIHI = Me.UYGULAMATARIHI
        rs2!GELIRCESIDI = Me.ACL_ODEMEBICIMI
            If Me.ACL_ODEMEBICIMI = "Nakit" Then
                rs2!NAKIT = Me.ALINANTUTAR
            ElseIf Me.ACL_ODEMEBICIMI = "Kredi Kartı" Then
               rs2!KREDIKARTI = Me.ALINANTUTAR
            
            
            End If
        rs2.Update
    Else
        rs3.Edit
        rs3!GELIRCESIDI = Me.ALINANTUTAR
            If Me.ACL_ODEMEBICIMI = "Nakit" Then
              rs3!NAKIT = Me.ALINANTUTAR
            ElseIf Me.ACL_ODEMEBICIMI = "Kredi Kartı" Then
              rs3!KREDIKARTI = Me.ALINANTUTAR
           
            
            
            End If
        rs3.Update
    End If
    
rs.Close
rs2.Close
rs3.Close
db.Close
Set rs = Nothing
Set rs2 = Nothing
Set rs3 = Nothing
Set db = Nothing
Me.UYGULAMATARIHI = Null
Me.ACL_UYGULAMAISTEMI = Null
Me.ACL_ODEMEBICIMI = Null
Me.ALINANTUTAR = Null
Me.Recalc
Me.UYGULAMATARIHI.SetFocus
End Sub
.rar YİĞİT İLAÇLAMA - DENEME.rar (Dosya Boyutu: 1,45 MB | İndirme Sayısı: 4)
Son Düzenleme: 01/05/2018, 02:21, Düzenleyen: fascioğlu. (Sebep: Yanlış kod ekleme)
Cevapla
#2
Merhaba,
mesajınızı düzenlemeden önceki sorunuza ait cevap ektedir.
.rar YİĞİT İLAÇLAMA_sld.rar (Dosya Boyutu: 320,08 KB | İndirme Sayısı: 8)
Cevapla
#3
Sayın Ozan hocam,
Emek ve mesainiz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım,yalınız ufak bir ayrıntı var,İlaçlama metin yazısınını Kasa da Türü adlı alana yazamazmıyız.
Saygılaımla.
Cevapla
#4
Yazabilirsiniz.

Kullanılan ekleme sorgusu

INSERT INTO T_KASA 

GKOD, 
ISLEMTARIHI, 
[" & GOdemeTuru & "], 
GELIRCESIDI 

Values 
(
'" & GKOD & "', 
'" & UYGULAMATARIHI & "',
" & UYGULAMATUTARI & ", 
'" & GMUSTERIADI & "'
)

Kodun açılmış hali, hangi alana neyin kaydedileceği renklendirildi, bu sorguya TURU alanını ekleyip kaydedilecek değer için ilgili alanı Values bölümüne ekleyebilirsiniz.
Cevapla
#5
Sayın Ozan hocam,
TURU alanına verdiğiniz kodları yazdım ama sanırım uygulayamadım,söz dizimi hatası veriyor.
Son Düzenleme: 01/05/2018, 14:56, Düzenleyen: fascioğlu.
Cevapla
#6
Hatalı kodu görmeden birşey diyemeyeceğim.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task