Skip to main content

AccessTr.neT


hata

Çözüldü #1
Yüklene bilir ISAM bulunamadı hatası nasıl düzeltilir.
Cevapla
Çözüldü #2
http://support.microsoft.com/kb/209805/tr en iyi bu kaynak size yol gösterecektir. Ayrıca Connection String kullanıyorsanız verileri kaydedeceğiniz dosyaya yanlış yol yazmışta olabilirsiniz.
AccessTr.Net teknik konular içeren bir sitedir. Bu tip sitelerde en iyi şekilde yardım alabilmeniz için Site Kurallarını mutlaka okumanız ve buna göre hareket etmeniz lazım.
Cevapla
Çözüldü #3
Dim ayarlar As New OleDbConnectionStringBuilder()
ayarlar.ConnectionString = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;" + "Data Source=" + Application.StartupPath().ToString + "\\proje ödevi.mdb"
Dim yenibaglantı As New OleDbConnection(ayarlar.ConnectionString)
'
Dim sorgu As String
sorgu = " Insert Into [ÖDEMELER] ([ödeme şekli],[servis]) values (?,?)"
Dim sutunlar(1) As OleDbParameter
'
sutunlar(0) = New OleDbParameter()
sutunlar(0).OleDbType = OleDbType.VarChar
sutunlar(0).Value = ComboBox1.Text
'
sutunlar(1) = New OleDbParameter()
sutunlar(1).OleDbType = OleDbType.VarChar
sutunlar(1).Value = ComboBox2.Text
'
Dim direkveri As New OleDbCommand(sorgu, yenibaglantı)
Dim parametreler As OleDbParameterCollection
parametreler = direkveri.Parameters
parametreler.AddRange(sutunlar)
If (yenibaglantı.State = ConnectionState.Closed) Then
yenibaglantı.Open()
End If
direkveri.ExecuteNonQuery()
MessageBox.Show("Kaydınız Başarıyla Eklendi")

BU kod satırlarıyla kaydediyor gibi görünüyor ama veritabanına baktığımda kaydetmiyor sorun ne olabilir acaba nerede hata yapmış olabilirim..
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task