Skip to main content

AccessTr.neT


Herhangibir Kayıt Yoksa Uyarı Vermesi

Herhangibir Kayıt Yoksa Uyarı Vermesi

Çözüldü #1
Kod:
Sub izoldusil()
Dim son, i As Integer
       son = Cells(Rows.Count, "F").End(3).Row
       Application.ScreenUpdating = False
       Dim cevap
       Dim cevap2
       Call sifreli
       cevap = MsgBox("Buradaki İZ Kayıtlarını Silmek İstediğinizden Eminmisin iz ? " & Chr(10) & Chr(10) & _
        "İZ Kayıtlarını Silmeden Önce Yedek Almanız Önerilir !!", vbYesNo + 16 + vbApplicationModal, "Silme Onayı")
       If cevap = vbNo Then
       Else
       If cevap = vbYes Then
       End If
       For i = son To 2 Step -1
       If Cells(i, "F") = "İZ OLDU" Then
       Rows(i).Delete
       End If
    Next
    Application.ScreenUpdating = True
    MsgBox "İZ Kayıtlarınız Başarıyla Silinmiştir.", vbExclamation, "İZ Kayıtları Silindi"
    Call SıraNo
    End If
End Sub

Sayın saygıdeğer hocalarım,
Sayfada herhangibir silinecek veri yoksa uyarı vermesini istiyorum.
Bir türlü başarılı olamadım. Yardımlarınızı rica ediyorum. Saygılarımla.
Cevapla
#2
If WorksheetFunction.CountA(Worksheets("sayfaAdı").Cells) = 0 
ile kontrol edilebilir
Cevapla
#3
Hocam neresine yazacağım bu kodu nasıl uyarı verdireceğim
Cevapla
#4
yukardaki fonksiyon silme fonksiyonuysa fonksiyonun en başına yazabilirsiniz
If WorksheetFunction.CountA(Worksheets("sayfaAdı").Cells) = 0 then 
msgbox "sayfada veri yok"
exit sub
end if
kodunu fonksiyonun en başına eklemeniz uygun olur
Cevapla
#5
teşekkür ederim hocam saygılarımla.
Cevapla
#6
denediniz mi, düzgün çalışıyor mu?
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task