Skip to main content

AccessTr.neT


Herhangibir Kayıt Yoksa Uyarı Vermesi

Herhangibir Kayıt Yoksa Uyarı Vermesi

Çözüldü #1
Kod
Sub izoldusil()
Dim son, i As Integer
      son = Cells(Rows.Count, "F").End(3).Row
      Application.ScreenUpdating = False
      Dim cevap
      Dim cevap2
      Call sifreli
      cevap = MsgBox("Buradaki İZ Kayıtlarını Silmek İstediğinizden Eminmisin iz ? " & Chr(10) & Chr(10) & _
        "İZ Kayıtlarını Silmeden Önce Yedek Almanız Önerilir !!", vbYesNo + 16 + vbApplicationModal, "Silme Onayı")
      If cevap = vbNo Then
      Else
      If cevap = vbYes Then
      End If
      For i = son To 2 Step -1
      If Cells(i, "F") = "İZ OLDU" Then
      Rows(i).Delete
      End If
    Next
    Application.ScreenUpdating = True
    MsgBox "İZ Kayıtlarınız Başarıyla Silinmiştir.", vbExclamation, "İZ Kayıtları Silindi"
    Call SıraNo
    End If
End Sub

Sayın saygıdeğer hocalarım,
Sayfada herhangibir silinecek veri yoksa uyarı vermesini istiyorum.
Bir türlü başarılı olamadım. Yardımlarınızı rica ediyorum. Saygılarımla.
Cevapla
#2
Visual Basic Code
If WorksheetFunction.CountA(Worksheets("sayfaAdı").Cells) = 0 
ile kontrol edilebilir
Cevapla
#3
Hocam neresine yazacağım bu kodu nasıl uyarı verdireceğim
Cevapla
#4
yukardaki fonksiyon silme fonksiyonuysa fonksiyonun en başına yazabilirsiniz
Visual Basic Code
If WorksheetFunction.CountA(Worksheets("sayfaAdı").Cells) = 0 then 
msgbox "sayfada veri yok"
exit sub
end if
kodunu fonksiyonun en başına eklemeniz uygun olur
Cevapla
#5
teşekkür ederim hocam saygılarımla.
Cevapla
#6
denediniz mi, düzgün çalışıyor mu?
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da