Skip to main content

AccessTr.neT


İndis

nihatkr
nihatkr
5
6642

İndis

#1
Benim en sevdiğim Excel fonksiyonu
İNDİS (INDEX) işlevi

ELEMAN(CHOOSE) ve ARA(LOOKUP) gibi İNDİS de bir arama işlevidir. İki yapısı vardır : değer yada değerleri o hücrelerde verdiği dizi yapısı ve sonucu çalışma sayfasındaki bir hücreye ya da hücre aralığına bir adres yada bir başvuru biçiminde (değer değil) veren başvuru biçimi. İlk olarak dizi yapısını inceleyelim.

İlk Yapı

İNDİS işlevinin ilk yapısı yalnızca dizi değişkenlerle çalışır ve sonuçların hücre başvuruları yerine değerlerini verir. İşlevin yapısı aşağıdaki gibidir.

=İNDİS(Dizi;Satır_Sayası;Sütün_Sayısı)

Sonuç, dizi değişkeninin satır_sayısı ve sütun_sayısı ile belirtilmiş konumundaki değerdir.

Örneğin ,

=İNDİS({10,20,30;40,50,60};1;2)

Formülünün sonuca 20’dir, çünkü 20 dizinin ikinci sütununun ve ilk satırın kesiştiği yerdeki hücresinin içerdiği değerdir.

İNDİS(INDEX) işlevinin ikinci yapısı (yada başvuru yapısı) sonuç olarak bir hücre başvurusu verir ve bir hücrenin değeri üzerinde değil, hücre üzerinde işlem (hücre genişliğini değiştirmek gibi) gerçekleştirmek istediğimizde yararlıdır. Ama, bu işlev kafamızı karıştırabilir. Çünkü bir İNDİS(INDEX) işlevi diğer bir işlevin içinde kullanılırsa o işlev adresi İNDİS(INDEX) işlevi tarafından verilen bir hücredeki değeri kullanabilir. Bunun yanı sıra İNDİS(INDEX) işlevinin başvuru yapısı sonucunu bir adres gibi görüntülemez; o adresteki değer(ler)i görüntüler. Unutulmaması gereken şey, öyle görünmese bile sonucun aslında bir adres olduğudur.

İNDİS(INDEX) işlevinin iki avantajı vardır : birincisi arama aralığı değişkeni olarak çalışma sayfasının birden çok, birbirinden ayrı alanı tanımlayabiliriz, bu durumda değişkene dizin aralığı değişkeni denir; ikincisi ise sonuç olarak bir aralık (birden çok hücre) verebilir. Bu işlevin başvuru yapısı aşağıdaki gibidir.

=İNDİS(başvuru;satır_sayısı;sütun_sayısı;alan_saya sı)

Burada başvuru değişkeni alanlar olarak bilinen bir ya da daha fazla aralık olabilir. Her alan dörtgen yapıda olmalı ve sayı, metin ya da formül içermelidir. Alanlar yan yana değillerse başvuru değişkeniparantez içinde yazılmalıdır.
Satır_sayısı ve sütun_sayısı değişkenleri başvuru değişkeninde bir hücreye karşılık gelen birer pozitif sayı (ya da sayı içeren hücrelere başvurular) olmalıdırlar. Satır_sayısı değişkeni tablodaki satır sayısından büyükse ya da sütun_sayısı tablodaki sütun sayısından büyükse İNDİS(INDEX) işlevi sonuç olarak #BAŞVURU! Hata değirin verir.

Başvurudaki her alan yalnızca bir satırdan oluşuyorsa, satır_sayısı değişkeni seçime bağlıdır. Benzer biçimde her alan tek sütundan oluşuyorsa sütun_sayısı seçime bağlıdır. Satır_sayısı ya da sütun_sayısı olarak 0 girerseniz İNDİS(INDEX) satırın ya da sütunun tümü için bir başvuru verir.

Alan_sayısı değişkeni yalnızca başvuru değişkeninde birden çok alan varsa gereklidir. Başvuruda hangi alanda satır_sayısı ve sütun_sayısı değişkenlerinin kullanılacağını belirtir. Başvuruda belirtilen ilk alan alan1, ikinci alan alan2 vb. Biçiminde gösterilir. Alan_sayısı değişkeni kullanılmazsa 1 olduğu varsayılır. Alan_sayısı değişkeni her zaman pozitif tam sayı olmalıdır. Alan_sayısı değişkeni 1’den küçükse işlevin sonucu #BAŞVURU! Hata değeri olur.

Tüm bunların nasıl işlediğini görmek için örnekleyelim.
A1 hücresindeki

=İNDİS(C3:E6;A2;A3)

Şekil 1


Formülü c3:E6 aralığının üçüncü satırının ikinci sütunundaki hücrenin adresini, D5, vermek için A2 hücresindeki satır koordinatını 3, ve A3 hücresindeki sütun koordunatını, 2 kullanır. Ancak Excel sonucun değerini (700 sayısını) görüntülemediğinden D5 hücresinin içeriği A1 hücresinde görüntülenir.
Biraz daha karmaşık olan bir örnek. Şekil 1’deki çalışma sayfasını kullanarak

=İNDİS(C3:E6;0;2)

Forlülü, #DEĞER! Hata değerini verir; çünkü satır_sayısı değişkeni olan 0, İNDİS(INDEX) işlevinin sonuçta sütun_sayısı değişkeninde, 2, belirtilen sütunun tmüne bir başvuru, D3 6 aralığı, vermesine yol açar. #DEĞER! Hata değerini görürsünüz çünkü Excel bir değeri bir aralık sonuca olarak görüntüleyemez. Ama, bu uformülü aşağıdaki gibi başka bir işlevin içinde kullanırsak :

=TOPLA(İNDİS(C3:E6;0;2))

=SUM(INDEX(C3:E6;0;2))

Sonuç D3 6 aralığındaki hücrelerdeki değerlerin toplamı olan 2600 olur. Artık İNDİS(INDEX) işleviyle bir başvuru sonucu elde etmeyi gördük.

Başvuru değişkeni yalnızca bir satır uzunluğunda ya da bir sütun genişliğindeyse bir değer seçmek için yalnızca bir dizin kullanabiliriz
Yine Şekil 1’ deki çalışma sayfasını kullanarak

=İNDİS(C3:C6;2)

=INDEX(C3:C6;2)

Formülü 200 değerini verir. Benzer biçimde

=İNDİS(C3:E3;2)

=INDEX(C3:E3;2)

Formülü de 500 değerini verir. (İNDİS(INDEX) işlevi tek boyutlu bir tabloyla kullanıldığında ELEMAN(CHOOSE) işlevi ile aynıdır.)

Şimdi de İNDİS(INDEX) işlevinin başvuru değişkeninde birden çok aralık olduğunda nasıl çalıştığını görelim. (Birden çok aralık kullanıldığında değişkeni parantez içinde yazmamız gerekir.) örneğin,

İNDİS((A1:C5;D6:F10);1;1;2)

Formülünde başvuru aralığı iki alandan oluşuyor : A1:C5 ve D6:F10. Alan_sayısı değişkeni, 2, İNDİS(INDEX) işlevine bu alanlardan ikincisinde çalışmasını bildirir. Bu formül sonuç olarak D6:F10 aralığının ilk sütun ve ilk satırındaki hücre olan D6:F10 aralığının ilk sütun ve ilk satırındaki hücre olan D6 (800) adresini verir. Görüntülenen sonuç o hücrediki değerdir.
FX-Etopla
Liste Kutusu Oluşturma
Cevapla
#2
anlatım için teşekkürler
Cevapla
#3
tesekkürler
Cevapla
#4
bugün indis işlevini kullanarak bir liste kutusu yapmak istedim ancak yapamadım.Kitabi bilgilerle çözemediğim için sizden bir Excel sayfasında liste kutusu , açılan kutu nasıl yapabileceğimi öğrenmek istiyorum..

Bunlar access'te kolaydı ; excelli atlayıp accesse başlamam bir handikap aslında..

Saygılar,
MG
Ve İsa Onlara Dediki:
Siz bizim varoluşumuzun eskatolojik manifestosu ve dünyaya gelişimizin imgesisiniz.
Onlar Döndü İsaya Dediki:
Ha!

Cevapla
#5
Güzel anlatım için teşekkürler.
Cevapla
#6
(14/01/2009, 21:42)Redgreen yazdı: bugün indis işlevini kullanarak bir liste kutusu yapmak istedim ancak yapamadım.Kitabi bilgilerle çözemediğim için sizden bir Excel sayfasında liste kutusu , açılan kutu nasıl yapabileceğimi öğrenmek istiyorum..

Bunlar access'te kolaydı ; excelli atlayıp accesse başlamam bir handikap aslında..

Saygılar,
MG

Öncelikle sorunun üzerinden okadar zaman geçmişki bunu atladığımız için özür dileriz.

Ancak indis listeleme değilde liste içerisinden istediğinizi bulup seçmenizi sağlayan bir fonksiyondur. Genelde aslına bakarsanız yalnız kullanılan bir fonksiyonda değildir. ağırlık olarak kaçıncı fonksiyonu ile birlikte kullanılır.

Sorunuzun cevabını ise ekte bulabilirsiniz.
.rar Liste Oluşturma.rar (Dosya Boyutu: 648,02 KB | İndirme Sayısı: 88)
FX-Etopla
Liste Kutusu Oluşturma
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task