Skip to main content

AccessTr.neT


İnsrt İnto İle Kayıt İçin Alt Form Yazım Kuralı

İnsrt İnto İle Kayıt İçin Alt Form Yazım Kuralı

#1
Çalışma eklemeye gerek var mı? bilmiyorum ama şöyle bir durum var

SQL Code
rs!yetistigicevre = Forms!frm_ogrenciler!frmalt1.Form!txtcevre.Column(0)

yukarıda verilen örnekte;

Ana form: frm_öğrenciler
Alt form: frmalt1

altformdaki nesne ismi= txtcevre

ilişkili tablodaki alan adı= yetistigicevre

olan durumda


SQL Code
"INSERT INTO ........... (.............) VALUES ('" & ........... & "')"


ifadesi nasıl yazılır.
Cevapla
#2
rs!yetistigicevre = Forms!frm_ogrenciler!frmalt1.Form!txtcevre.Column(0) bu kodun hangi kodun devamı olduğunu bilmediğimden gerekip gerekmediğini de söyleyemem ama insert komutunun kullanımı
Visual Basic Code
" INSERT INTO TabloAdı " _ 
      & "(yetistigicevre ) VALUES " _ 
      & "('" & Forms!frm_ogrenciler!frmalt1.Form!txtcevre.Column(0) & "');" 
       
Cevapla
#3
SQL Code
Private Sub btnAkaydet_Click()
 If IsNull(Me.txtkimlikno) Or Me.txtkimlikno = "" Then
  MsgBox "Lütfen Öğrencinin TC Kimlik Numarasını Giriniz!", , "Kayıt İşlemi"
  Me.txtkimlikno.SetFocus
  Exit Sub
End If

If IsNull(Me.txtadsoyad) Or Me.txtadsoyad = "" Then
  MsgBox "Lütfen Öğrencinin Adını ve Soyadını Giriniz!", , "Kayıt İşlemi"
  Me.txtadsoyad.SetFocus
  Exit Sub
End If
Dim rs As New ADODB.Recordset
If MsgBox("Değişiklikler Kaydedilsin mi?", 36, "Kayıt Ediliyor") = vbYes Then
rs.Open "tbl_ogrenci", CurrentProject.Connection, adOpenDynamic, adLockOptimistic
rs.AddNew
  

rs!tckimlik = Me.txtkimlikno
rs!adi_soyadi = Me.txtadsoyad
rs!okulu = Me.txtokl
rs!sinifi = Me.txtsınıf
rs!okul_no = Me.txtokulno
rs!dogum_tarihi = Me.txtdtarih
rs!dogum_yeri = Me.txtdyeri
rs!cinsiyeti = Me.txtcinsiyet
rs!ogrenci_telefonu = Me.txtcep


rs!yetistigicevre = Forms!frm_ogrenciler!frmalt1.Form!txtcevre.Column(1)
rs!basaridurumu = Forms!frm_ogrenciler!frmalt1.Form!txtbasari
rs!yatılı_gündüzlü = Forms!frm_ogrenciler!frmalt1.Form!txtdrm
rs!ekdurum = Forms!frm_ogrenciler!frmalt1.Form!txtekdrm
rs!annebabasag = Forms!frm_ogrenciler!frmalt1.Form!txtsag
rs!annebabaöz = Forms!frm_ogrenciler!frmalt1.Form!txtoz
rs!nerdeokuyor = Forms!frm_ogrenciler!frmalt1.Form!txtokdrmyer
rs!saglikdurumu = Forms!frm_ogrenciler!frmalt1.Form!txtsaglik

rs!veli_adi_soyadi = Forms!frm_ogrenciler!frmalt2.Form!txtveliadsoyad
rs!veli_telefonu = Forms!frm_ogrenciler!frmalt2.Form!txtelitel
rs!yakinligi = Forms!frm_ogrenciler!frmalt2.Form!txtyakinlik
rs!veli_adresi = Forms!frm_ogrenciler!frmalt2.Form!txtdadres
rs!anneadi = Forms!frm_ogrenciler!frmalt2.Form!txtanneadi
rs!babaadi = Forms!frm_ogrenciler!frmalt2.Form!txtbaba
rs.Update
rs.Close
Set rs = Nothing
MsgBox "Kayıt işlemi gerçekleşmiştir.", 64, "Kayıt İşlemi"
GoTo 777
Else
MsgBox "Kayıt İşleminden Vazgeçtiniz. Bilgileriniz Kaydedilmedi!", 64, "Kayıt İşlemi"
End If
777
Me.listeogrenci.Requery
  End Sub

Sayın hocam: Bu kaydetme olayını insert intoyla yapmak istiyorum.
Yada daha kola bir yolu var mı?
SQL Code
rs!yetistigicevre = Forms!frm_ogrenciler!frmalt1.Form!txtcevre.Column(1)

Çünkü bu yordam çalışmamda hata veriyor. Nedense
Cevapla
#4
ne hatası veriyor?
Cevapla
#5
[Resim: ECsRDy.jpg]


[Resim: kz9PhU.jpg]
referanslarda tamam sanki

Hocam: Örneklerden ve öğrendiklerimden faydalanarak çalışmamı tekrar oluşturmaya çalışıyorum. Ama böyle bir durumla karşı karşıyayım.
.rar dsp.rar (Dosya Boyutu: 71,82 KB | İndirme Sayısı: 2)
Cevapla
#6
me.frmalt1.Form!txtcevre.Column(1)
şeklinde denediniz mi?
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task