Skip to main content

AccessTr.neT


İstenilen Hücrelere Veri Gir

İstenilen Hücrelere Veri Gir

#1
Aşağıdaki formülle E6:AI280 arasındaki hücrelere veri giriyor.

Burda "Günlük Çalışma" yazan satırlara veri girmesi gerekiyor.

Visual Basic Code
Sub PuantajGir()

Puantaj = MsgBox("Yeni Puantaj Gireceksiniz", vbYesNo + vbDefaultButton2 + vbExclamation, "Puantaj Gir")

aylar = Range("f3").Value
If Puantaj = vbYes Then
If aylar = "Ocak" Or aylar = "Mart" Or aylar = "Mayıs" Or aylar = "Temmuz" Or aylar = "Ağustos" Or aylar = "Ekim" Or aylar = "Aralık" Then
Range("D6:AI280").Select
Selection.FormulaR1C1 = "x"
ElseIf aylar = "Şubat" Then
Range("D6:AF280").Select
Selection.FormulaR1C1 = "x"
ElseIf aylar = "Nisan" Or aylar = "Haziran" Or aylar = "Eylül" Or aylar = "Kasım" Then
Range("D6:AH280").Select
Selection.FormulaR1C1 = "x"
End If
End If


End Sub
.zip puantajgir.zip (Dosya Boyutu: 58,62 KB | İndirme Sayısı: 5)
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task