Skip to main content

AccessTr.neT


Kalan hapis cezasını günlük olarak verme

Kalan hapis cezasını günlük olarak verme

Çözüldü #1
Merhaba değerli arkadaşlar,

Konuyu açmadan önce örnek çalışmaları inceledim, lakin kodlardan anlamadığım için konuyu açmak zorunda kaldım.

KONU: Ceza İnfaz kurumunda çalıştığım birimde kullanılmak üzere hazıladığım program bu portaldan aldığım bilgiler çerçevesinde sorunsuz çalışıyor.

Hüküm alan mahkumların cezaevine girişlerinin kaydı yapılıyor, diyelimki vatandaş 21 yıl ceza aldı bunun yatarı 14 yıldır. gün bazında 7665 tir.

Benim isteğim; Cezaevine giriş tarihi belli, toplam ceza süresi belli, yatacağı gün sayısının 2/3 oranında diğer bir metin kutusunda görünmesi, hükümlününün diğer bir metin kutusunda kronometre gibi kalan gün sayısının gün itibarı ile görünmesi.

Şimdiden teşekkür ediyorum.


FORMDA YER ALAN METİN KUTULARININ İSİMLERİ ( KULLANILAN FORMUN VERİ KAYNAĞI: Fihrist )

1) GELISTARIHI ( Cezaevine giriş tarihi)
2) TOPLAMCEZASURESI ( mahkeme tarafından toplam ceza süresi)
3) SARTLISALIVERILMESURESI (yasa gereği 1/3 oranında yapılan indirim sonrası kalan süre)
4) MAHSUBU ( daha önce nezarette ve cezaevinde yatmış olduğu süreler )
5) TAHLIYETARIHI ( mahkemece verilen toplam ceza üzerinden tahliye tarihi )
6) SARTLISALIVERMETARIHI ( 1/3 oranında yapılan indirim sonrasında kalan süreye göre tahliye tarihi)
İnna Lillâhi Ve İnnâ İleyhi Raciûn " Şüphesiz Biz Allah'tan Geldik ve O'na Döneceğiz "
Son Düzenleme: 11/06/2014, 11:07, Düzenleyen: mntf02.
Cevapla
Çözüldü #2
Keşke basit bir örnek ekleseydiniz. Vakti kısıtlı olanların konuya ilgisi olmuyor böyle durumlarda.
AccessTr.Net teknik konular içeren bir sitedir. Bu tip sitelerde en iyi şekilde yardım alabilmeniz için Site Kurallarını mutlaka okumanız ve buna göre hareket etmeniz lazım.
Cevapla
Çözüldü #3
Sayın alpeki99,

örnek eklenmiştir

(11/06/2014, 11:47)alpeki99 yazdı: Keşke basit bir örnek ekleseydiniz. Vakti kısıtlı olanların konuya ilgisi olmuyor böyle durumlarda.
.rar FİHRİST PRG.rar (Dosya Boyutu: 24,79 KB | İndirme Sayısı: 21)
İnna Lillâhi Ve İnnâ İleyhi Raciûn " Şüphesiz Biz Allah'tan Geldik ve O'na Döneceğiz "
Cevapla
Çözüldü #4
Aşağıdaki kodları yeni modüle kaydedin,

Public Function Diff2Dates(Interval As String, Date1 As Date, Date2 As Date, _
Optional ShowZero As Boolean = False) As Variant

On Error GoTo Err_Diff2Dates

Dim booCalcYears As Boolean
Dim booCalcMonths As Boolean
Dim booCalcDays As Boolean
Dim booCalcHours As Boolean
Dim booCalcMinutes As Boolean
Dim booCalcSeconds As Boolean
Dim booSwapped As Boolean
Dim dtTemp As Date
Dim intCounter As Integer
Dim lngDiffYears As Long
Dim lngDiffMonths As Long
Dim lngDiffDays As Long
Dim lngDiffHours As Long
Dim lngDiffMinutes As Long
Dim lngDiffSeconds As Long
Dim varTemp As Variant

Const INTERVALS As String = "dmyhns"

Interval = LCase$(Interval)
For intCounter = 1 To Len(Interval)
If InStr(1, INTERVALS, Mid$(Interval, intCounter, 1)) = 0 Then
Exit Function
End If
Next intCounter

'Check that valid dates have been entered
If Not (IsDate(Date1)) Then Exit Function
If Not (IsDate(Date2)) Then Exit Function

'If necessary, swap the dates, to ensure that
'Date1 is lower than Date2
If Date1 > Date2 Then
dtTemp = Date1
Date1 = Date2
Date2 = dtTemp
booSwapped = True
End If

Diff2Dates = Null
varTemp = Null

'What intervals are supplied
booCalcYears = (InStr(1, Interval, "y") > 0)
booCalcMonths = (InStr(1, Interval, "m") > 0)
booCalcDays = (InStr(1, Interval, "d") > 0)
booCalcHours = (InStr(1, Interval, "h") > 0)
booCalcMinutes = (InStr(1, Interval, "n") > 0)
booCalcSeconds = (InStr(1, Interval, "s") > 0)

'Get the cumulative differences
If booCalcYears Then
lngDiffYears = Abs(DateDiff("yyyy", Date1, Date2)) - _
IIf(Format$(Date1, "mmddhhnnss") <= Format$(Date2, "mmddhhnnss"), 0, 1)
Date1 = DateAdd("yyyy", lngDiffYears, Date1)
End If

If booCalcMonths Then
lngDiffMonths = Abs(DateDiff("m", Date1, Date2)) - _
IIf(Format$(Date1, "ddhhnnss") <= Format$(Date2, "ddhhnnss"), 0, 1)
Date1 = DateAdd("m", lngDiffMonths, Date1)
End If

If booCalcDays Then
lngDiffDays = Abs(DateDiff("d", Date1, Date2)) - _
IIf(Format$(Date1, "hhnnss") <= Format$(Date2, "hhnnss"), 0, 1)
Date1 = DateAdd("d", lngDiffDays, Date1)
End If

If booCalcHours Then
lngDiffHours = Abs(DateDiff("h", Date1, Date2)) - _
IIf(Format$(Date1, "nnss") <= Format$(Date2, "nnss"), 0, 1)
Date1 = DateAdd("h", lngDiffHours, Date1)
End If

If booCalcMinutes Then
lngDiffMinutes = Abs(DateDiff("n", Date1, Date2)) - _
IIf(Format$(Date1, "ss") <= Format$(Date2, "ss"), 0, 1)
Date1 = DateAdd("n", lngDiffMinutes, Date1)
End If

If booCalcSeconds Then
lngDiffSeconds = Abs(DateDiff("s", Date1, Date2))
Date1 = DateAdd("s", lngDiffSeconds, Date1)
End If

If booCalcYears And (lngDiffYears > 0 Or ShowZero) Then
varTemp = lngDiffYears & IIf(lngDiffYears <> 1, " yıl", " yıl")
End If

If booCalcMonths And (lngDiffMonths > 0 Or ShowZero) Then
If booCalcMonths Then
varTemp = varTemp & IIf(IsNull(varTemp), Null, " ") & _
lngDiffMonths & IIf(lngDiffMonths <> 1, " ay", " ay")
End If
End If

If booCalcDays And (lngDiffDays > 0 Or ShowZero) Then
If booCalcDays Then
varTemp = varTemp & IIf(IsNull(varTemp), Null, " ") & _
lngDiffDays & IIf(lngDiffDays <> 1, " gün", " gün")
End If
End If

If booCalcHours And (lngDiffHours > 0 Or ShowZero) Then
If booCalcHours Then
varTemp = varTemp & IIf(IsNull(varTemp), Null, " ") & _
lngDiffHours & IIf(lngDiffHours <> 1, " saat", " saat")
End If
End If

If booCalcMinutes And (lngDiffMinutes > 0 Or ShowZero) Then
If booCalcMinutes Then
varTemp = varTemp & IIf(IsNull(varTemp), Null, " ") & _
lngDiffMinutes & IIf(lngDiffMinutes <> 1, " dakika", " dakika")
End If
End If

If booCalcSeconds And (lngDiffSeconds > 0 Or ShowZero) Then
If booCalcSeconds Then
varTemp = varTemp & IIf(IsNull(varTemp), Null, " ") & _
lngDiffSeconds & IIf(lngDiffSeconds <> 1, " seconds", " second")
End If
End If

If booSwapped Then
varTemp = "-" & varTemp
End If

Diff2Dates = Trim$(varTemp)

End_Diff2Dates:
Exit Function

Err_Diff2Dates:
Resume End_Diff2Dates

End Function
'************** Code End *****************


Metin30'un denetim kaynağına da aşağıdaki kodları ekleyiniz.

=Diff2Dates("d";Date();Format([TAHLIYETARIHI];"dd/mm/yyyy");Doğru)


Bu kod, TAHLIYETARIHI ile geçerli tarih arasındaki gün sayısını hesaplar.
Cevapla
Çözüldü #5
Sayın ozanakkaya,

Cevap vermekte geciktiğim için affınıza sığınıyorum, Kurumdaki iş yoğunluğundan dolayı bu gecikme hasıl oldu.

Zaman ayırarak hazırlamış olduğunuz kodları hazırlamış olduğum örnek üzerinde denedim. Lakin isteğim sonuca ılaşamadım.

Sizden istirhamım;
KONU: Cezaevine yeni bir hükümlü geldiği ve kayıt işlemleri yapıldı, Şahıs 6136 sayılı kanuna muhalefetten hüküm almış olsun. Bunun cezası 4 yıl 2 aydır. Cezanın toplam süresi 1520 gündür. Şahsın cezaevinde yatması gereken süre 1013,3 gündür.

TALEP: Şahsın toplam ceza süresi olan 1520 günü TOPLAMCEZASURESI metin kutusuna yazdığımda bu sayısal veriyi tarih bazında hesaplayarak TAHLIYETARIHI' ne yazması, 1520 gün cezayı kod ile 1/3 oranında indirim yapılması, kalan 2/3 ceza süresinden MAHSUP alanına yazılan sürenin düşülerek SARTLISALIVERILMESURESI metin kutusuna eklenmesi, sonrasında bu süreyi SARTLISALIVERMETARIHI metin kutusuna cezaevine giriş tarinin üstüne eklenerek salıverilme tarini yazması, ve bunun sonucunda cezaevine giriş tarihinden itibaren Şartlı tahliyesine kadar kronometre misali geri sayım yapmasıdır.
.rar FİHRİST PRG.rar (Dosya Boyutu: 305,1 KB | İndirme Sayısı: 6)
İnna Lillâhi Ve İnnâ İleyhi Raciûn " Şüphesiz Biz Allah'tan Geldik ve O'na Döneceğiz "
Cevapla
Çözüldü #6
istediğiniz hesaplamaları yapan örnek ektedir.
Cezasürehesapla diye bir form yaptım o form ile 4 yıl 2 ay gibi süreleri toplam gün sayısını hesaplamak için.
İlgili formda yıl,ay,gün yazıldığında kaç gün ceza aldığını hesaplayıp toplam ceza alanına yazıyor.
yıl,ay,ve gün değerlerinden herhangi birisi boşsa ilgili alana 0 yazıyorsunuz.
Kolay Gelsin.
,
.zip FİHRİST [email protected] (Dosya Boyutu: 348,94 KB | İndirme Sayısı: 23)
komşuda dülger mi var geliyor keser sesi,
ustalar konuşunca çıraklar keser sesi.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task