Skip to main content

AccessTr.neT


Kapalı Excel Veri Güncelleme Hatası

Kapalı Excel Veri Güncelleme Hatası

Çözüldü #1
merhaba arkadaşlar, aşağıdaki kırmızı alanda hata veriyor, işin o kısmını tam bilmiyorum bi bakabilir misiniz? teşekkürler.

Dim Con As Object, Rs As Object, Sorgu As String

Set Con = CreateObject("AdoDB.Connection")

Set Rs = CreateObject("AdoDB.RecordSet")

Con.Open "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\evraklar.xlsx ;Extended Properties=""Excel 12.0;Hdr=yes"""Sorgu = "update [Sayfa1$] set [durum]='geçti' where [son tarih]<Date()+15 "

Rs.Open Sorgu, Con, 1, 1 ---> burada hata veriyor, şu 1'lerin ne anlama geldiğini bilmiyorum , ondan dolayı sanırım, biraz ezbere oldu ama öğrenmek istiyorum.

'Range("A2").CopyFromRecordset Rs
Rs.Close: Con.Close

Sorgu = vbNullString: Set Rs = Nothing: Set Con = Nothing
Cevapla
#2
' güncelleme yapabilmek için yanılmıyorsam Rs.Open Sorgu, Con, 1, 1 deki 1,1 yerine  1,3   yazılmalı
Cevapla
#3
gerekli bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz
https://www.w3schools.com/asp/met_rs_open.asp
Cevapla
#4
Rs.Open syntaxi Rs.Open (Source, ActiveConnection, CursorType, LockType, Options) şeklindedir.

Source :  Kaynak =>  Bir Komut nesnesi, bir Sql ifadesi, bir tablo adı, bir saklı yordam çağrısı, bir URL veya bir dosyanın veya Akış nesnesinin adı olabilir.
ActiveConnection => Bağlantı nesnesidir.
CursorType : İmleç Türü =>  Kayıt kümesi için kullanılacak veritabanı imlecinin türü. İmleç adOpenDynamic, adOpenForwardOnly (varsayılandır), adOpenKeyset, adOpenStatic veya adOpenUnspecified olabilir.
LockType: Kilit tipi =>  Kayıt kümesi için kullanılacak kilitleme türüdür adLockBatchOptimistic, adLockOptimistic, adLockPessimistic, adLockReadOnly veya adLockUnspecified olabilir.
Options: Seçenekler =>  Kaynağının nasıl yorumlanacağını veya yürütüleceğini belirtir.
Cevapla
#5
Bu Makale Cursor, CursorType, Lock ve LockType'ı anlamanıza yardımcı olacaktır.
Cevapla
#6
ilginize çok teşekkür ediyorum , bunları ben de araştırmıştım ama çok bir anlam çıkaramadım, ikinci 1 olanı 3 ve 4 yaptım bunlar güncelleme ile alakalı imiş ama yine olmadı, dosyamı gönderiyorum bi bakabilir misiniz?

şimdi benim evraklar adında bir dosyam var, amacım o dosya kapalıyken başka bir (şu an gönderdiğim) dosya ile 'evraklar' dosyasında tarih alanında süresinin dolmasına 15 gün kalan kayıtları bildirsin diye uyarı veren sistem oluşturmaya çalışıyorum, aslında amacım o evraklar dosyasında tarihinin dolmasına on beş gün kala satır kırmızı olsun istiyordum, o biraz zor olur diye 'durum' diye bir alan ekleyip içine 'yaklaştı, geçti...' gibi şeyler yazdırmak istiyorum.
.rar evrakTarihKontrol.rar (Dosya Boyutu: 14,48 KB | İndirme Sayısı: 4)
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task